בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במישור

לקובץ הבא 
להלן חוברת התרגול, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: