לקובץ הקודם

בחזרה לתרגול: בעיות מילוליות גיאומטריות במרחב

לקובץ הבא 
להלן תרגיל מספר 1, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: