לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בחזרה לפתרון מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 803

 להלן פתרון מלא של הבגרות במתמטיקה

שאלות 1-6 (שימו לב השאלות מסודרות אחת מתחת לשנייה)

 

להלן פתרון מלא של שאלה 1:

להלן פתרון מלא של שאלה 2:

להלן פתרון מלא של שאלה 3:

להלן פתרון מלא של שאלה 4:

להלן פתרון מלא של שאלה 5:

להלן פתרון מלא של שאלה 6: