קיץ 2006 מועד ב

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

שאלה 1:

שאלה 2 (ראו שאלה 8 בקובץ הנ"ל)

 

שאלה 3 (ראו שאלה 64 בקובץ הנ"ל)

 

שאלה 4 (ראו שאלה 78 בקובץ הנ"ל)

 

שאלה 5 (ראו שאלה 75 בקובץ הנ"ל)