קיץ 2005 מועד ב

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

שאלה 1 (ראו שאלה 9 בקובץ הנ"ל)

שאלה 2:

 

שאלה 3 (ראו שאלה 53 בקובץ הנ"ל)

 

שאלה 4 (ראו שאלה 105 בקובץ הנ"ל)

 

שאלה 5 (ראו שאלה 81 בקובץ הנ"ל)