חורף 2009

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

שאלה 1:

שאלה 2:

שאלה 3 (ראו שאלה 34 בקובץ הנ"ל)

שאלה 4 (ראו שאלה 84 בקובץ הנ"ל)

שאלה 5: