חורף 2008

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

שאלה 1:

שאלה 2 (ראו שאלה 10 בקובץ הנ"ל)

שאלה 3 (ראו שאלה 95 בקובץ הנ"ל)

שאלה 4:

שאלה 5 (ראו שאלה 95 בקובץ הנ"ל)