חורף 2007

פתרון מלא ומודרך לכל שאלה, פתרון סופי, השאלון והצעת פתרון של משרד החינוך

שימו לב הקבצים מסודרים אחד מתחת לשני

לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

שאלה 1:

שאלה 2 (ראו שאלה 22 בקובץ הנ"ל)

שאלה 3:

שאלה 4 (ראו שאלה 59 בקובץ הנ"ל)

שאלה 5 (ראו שאלה 37 בקובץ הנ"ל)