בחזרה לתרגול: אלגברה

לשאלה הבאה עם פתרון מלא


להלן חוברת התרגול בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: