פתרון מלא בגרויות במתמטיקה שאלון 804, שנים 2009-2018
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו
להלן הפתרונות המלאים שנת 2018

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2018

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

להלן הפתרונות המלאים שנת 2017

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2017 מועד ב'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

2.
פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2017 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2017

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא - מלומד
חינםחינםחינם

להלן הפתרונות המלאים שנת 2016

1.  פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2016 מועד ב'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2016 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2016

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     

להלן הפתרונות המלאים שנת 2015

1.  פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2015 מועד ב'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2015 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2015

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     להלן הפתרונות המלאים שנת 2014

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2014 מועד ג'

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם
     


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2014 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד
 חינם חינם חינם חינם
      


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2014 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם  
         מועד זה מהווה דוגמה למבנה הבגרות החדש 
שתקף החל מקיץ 2014 (כולל).

4. מבחן לדוגמא
                  שאלון      פתרון מלא                 
 חינם חינם   
       5. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2014
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד        הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם  
        שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2013

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2013 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם  
        שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2013 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם 
        שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2013
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - משרד החינוך      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם חינם  
        שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2012

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2012 מועד ב'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2012 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד  הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2011
                 שאלון     פתרון     פתרון מלא  - מלומד      הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
    

שאלה 5 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן1. 
פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2010 מועד ב'
                 שאלון     פתרון     פתרון מלא  - מלומד      הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
    

2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2010 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד       הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       שאלה 5 ירדה.
שאלה 7 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


3. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 חורף 2010
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד      הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       שאלה 5 ירדה.
שאלה 8 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאןלהלן הפתרונות המלאים שנת 2009

1. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2009 מועד ב' 

                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד      הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       שאלה 5 ירדה.
שאלה 8 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן


2. פתרון הבגרות במתמטיקה שאלון 804 קיץ 2009 מועד א'
                  שאלון      פתרון      פתרון מלא  - מלומד      הערות חשובות
 חינם חינם חינם  
       שאלה 5 ירדה.
שאלה 9 ירדה.
לפירוט והסבר על מבנה שאלון 804
לחץ כאן