חדשות קורסי הכנה לבגרות במתמטיקה בוידאו דרך האינטרנט
מורה פרטי בוידאו אצלכם במחשב
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

סמלי שאלונים חדשים במתמטיקה


לפירוט על סמלי השאלונים החדשים לחץ כאן

 

   השינויים בסמלי השאלונים מוצגים בטבלה הבאה 3 יחידות לימוד

 

 

ישןסמלי שאלונים עד מועד קיץ תשע"ה (2015) לנבחני י"ב תשע"ו ולנבחני משנה–להלן יקראו סמלים קודמים החדשסמלי שאלונים החל ממועד חורף תשע"ו לתלמידי י"א – תשע"ו ואילך (2016)– להלן יקראו סמלים חדשים
שאלון 1 מ- 3 יח"ל 035801     (ראו הערה מטה) 035182 (ראו הערה מטה)
שאלון 2 מ- 3 יח"ל 035802 035381
שאלון 3 מ- 3 יח"ל 035803 035382
 הערה לגבי  035801  035182:תלמידים הלומדים בבתי ספר שהציונים השנתיים והבית ספריים שלהם אינם מוכרים, יבחנו בבחינת בגרות חיצונית בשאלון 035182 (השאלון שהסמל הקודם שלו היה 035801). המועד הראשון בו יכולים תלמידים אלו, (הלומדים בכיתה י"א) להבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה הוא מועד קיץ תשע"ו (2016). 

 

4 יחידות לימוד

 

 

ישןסמלי שאלונים עד מועד קיץ תשע"ה (2015) לנבחני י"ב תשע"ו ולנבחני משנה–להלן יקראו סמלים קודמים החדשסמלי שאלונים החל ממועד חורף תשע"ו לתלמידי י"א – תשע"ו ואילך (2016)– להלן יקראו סמלים חדשים
שאלון 1 מ- 4 יח"ל 035804 035481
שאלון 2 מ- 4 יח"ל 035805 035482
שאלון 1 מ- 5 יח"ל 035806 035581
שאלון 1 מ- 5 יח"ל 035807 035582
   

 

5 יחידות לימוד

 

 

ישןסמלי שאלונים עד מועד קיץ תשע"ה (2015) לנבחני י"ב תשע"ו ולנבחני משנה–להלן יקראו סמלים קודמים החדשסמלי שאלונים החל ממועד חורף תשע"ו לתלמידי י"א – תשע"ו ואילך (2016)– להלן יקראו סמלים חדשים
שאלון 1 מ- 5 יח"ל 035806 035581
שאלון 1 מ- 5 יח"ל 035807 035582