• בגרות 3 יח'
 • בגרות 4 יח'
 • בגרות 5 יח'
 • מכינה
 • ז'-ט'
 • רכישת קורס
 • בגרויות
 • מידע
 • המיקוד
 • עזרה ברכישת מוצר
 • תקנון אתר מלומד
 • שיעור לבדיקת המחשב
 • מה זה קוד אבטחת כרטיס?
 • הדגמה לחיוב דרך שיחה טלפונית
 • הדגמה לחיוב דרך שיחה טלפונית
 • הדגמה לחיוב דרך כרטיס האשראי
 • רכישת מינוי שאלון 804
 • תקנון אתר מלומד
 • הרשמה בחינם
 • מידע על הבגרות הקרובה 2019
 • 2017
 • מאגר שאלות 801
 • שיעור 1: חזרה על אלגברה
 • תרגול 1: חזרה על אלגברה
 • שיעור 2: משוואות
 • תרגול 2: משוואות
 • שיעור 3: פרבולה וישר
 • תרגול 3: פרבולה וישר
 • שיעור 4: שינוי נושא נוסחה
 • תרגול 4:שינוי נושא נוסחה
 • שיעור 5: סדרה חשבונית
 • תרגול 5: סדרה חשבונית
 • שיעור 6: בעיות מילוליות
 • תרגול 6: בעיות מילוליות
 • שיעור 7: קריאת גרפים
 • תרגול 7: קריאת גרפים
 • שיעור 8: גיאומטריה אנליטית
 • תרגול 8: גיאומטריה אנליטית
 • שיעור 9: טריגונומטריה במישור
 • תרגול 9:טריגונומטריה במישור
 • שיעור 10: הסתברות
 • תרגול 10: הסתברות
 • 801 ישן
 • שאלה 18
 • מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 801
 • 801- לפי מבנה הבגרות
 • שיעור 11 סטטיסטיקה
 • תרגול: סטטיסטיקה
 • שיעור: קריאת גרפים
 • 802- לפי מבנה הבגרות
 • תרגול 4: פרבולה וישר
 • שיעור 5: סדרה חשבונית
 • תרגול 5: סדרה חשבונית
 • שיעור 6: סדרה הנדסית
 • תרגול 6: סדרה הנדסית
 • תרגול 7: כלל נסיגה
 • תרגול 8: בעיות גידול ודעיכה
 • שיעור 9: טריגונומטריה במישור
 • תרגול 9: טריגונומטריה במישור
 • שיעור 10: טריגונומטריה במרחב
 • תרגול 10: טריגונומטריה במרחב
 • שיעור 11: הסתברות דיאגרמת עץ
 • תרגול 11: הסתברות דיאגרמת עץ
 • שיעור 12: טבלת הצלחה וכישלון
 • תרגול 12: טבלת הצלחה וכישלון
 • שיעור 13: סטטיסטיקה
 • תרגול 13:סטטיסטיקה
 • שיעור 14: התפלגות נורמלית
 • תרגול 14: התפלגות נורמלית
 • שיעור 7 כלל נסיגה
 • מאגר 802
 • שיעור 8.1: בעיות גידול ודעיכה
 • מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 381 (802)
 • שיעור 02: משוואות
 • שיעור 01: חזרה על אלגברה
 • תרגול 02: משוואות
 • שיעור 03: אי שוויונים
 • תרגול 03: אי שוויונים
 • שיעור 1.1: גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים
 • תרגול 1.1: גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים
 • שיעור 2.1: גיאומטריה אנליטית המעגל
 • תרגול 2.1: גיאומטריה אנליטית המעגל
 • שיעור 3.1: בעיות תנועה
 • תרגול 3.1: בעיות תנועה
 • שיעור 3.2 : בעיות קנייה ומכירה
 • תרגול 3.2: בעיות קנייה ומכירה
 • תרגול 3.3: בעיות גיאומטריות במישור
 • תרגול 3.4: בעיות גיאומטריות במרחב
 • שיעור 4.1: חקירת פונקציה פולינום מנה ושורש
 • תרגול 4.1: חקירת פונקציה פולינום מנה ושורש
 • שיעור 5.1: חישובי שטחים פונקציה פולינום, מנה ושורש
 • תרגול 5.1: חישובי שטחים פונקציה פולינום, מנה ושורש
 • תרגול 6.1: נגזרות בעיות קיצון
 • מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 382 (803)
 • תרגול 01: חזרה על אלגברה
 • מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 803-בבנייה
 • מבנה ומיקוד הבגרות במתמטיקה שאלון 382 (803) מועדי שנת 2022
 • נושא 0: אלגברה- חקירת פונקציה ממעלה ראשונה ושנייה
 • נושא 10: בעיות מילוליות
 • נושא 2: גיאומטריה אנליטית
 • נושא 3: הסתברות
 • נושא 4: גיאומטריה חפיפת משולשים ותכונות
 • נושא 5: גיאומטריה דמיון ופרופורציה
 • נושא 6: טריגונומטריה
 • נושא 7: נגזרות חקירה
 • נושא 8 נגזרות בעיות קיצון
 • נושא 9: אינטגרלים
 • תרגול 9.1: חישובי שטחים פונקציה פולינום, מנה ושורש
 • תרגול 9.1: חישובי שטחים פונקציה פולינום, מנה ושורש
 • פתרון מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 804
 • ספר הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 804
 • מיקוד במתמטיקה חורף 2011 שאלון 804
 • 804
 • 804- לפי מבנה הבגרות
 • מבנה ומיקוד הבגרות במתמטיקה שאלון 481 (804) מועדי שנת 2022
 • נושא 1: סדרות וטריגונומטריה במרחב
 • נושא 2: משוואות טריגו מעריכיות ולוגריתמיות, בעיות גידול ודעיכה
 • נושא 3: חשבון דיפרנציאלי פונקציה טריגונומטרית מעריכית ולוגריתמית
 • נושא 4: חשבון אינטגרלי פונקציה טריגונומטרית מעריכית ולוגריתמית
 • נושא 5: פונקצית שורש ומעריך רציונלי
 • מבנה הבגרות במתמטיקה שאלון 805
 • מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 482 (805)
 • 805- לפי מבנה הבגרות
 • מבנה ומיקוד הבגרות במתמטיקה שאלון 482 (805) מועדי שנת 2022
 • נושא 0-חקירת פונקציה ממעלה ראשונה
 • נושא 1 בעיות מילוליות
 • נושא 2 סדרות ואינדוקציה
 • נושא 3-הסתברות
 • נושא 4- גיאומטריה חפיפה ותכונות
 • נושא 5: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
 • נושא 6 טריגונומטריה
 • נושא 7 נגזרות חקירה
 • נושא 8 נגזרות בעיות קיצון
 • נושא 9 אינטגרלים