תכנית בחינה לשאלון 001 קורסי הכנה לבגרות במתמטיקה בוידאו דרך האינטרנט
מינוי ליום, לחודש או ליותר. התנסות בחינם
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

שאלון 001

 

תכנית בחינת הבגרות לשאלון 035001 לפי פרסום אתר מפמ"ר מתמטיקה:

להורדת התוכנית - קובץ להדפסה

 

אותה התוכנית (מוטמעת בדף עצמו כדי לאפשר שקיפות לחיפוש אוטומטי. יכול להיות שהכתיב המתמטי בצורה הנ"ל לא יהיה מלא), ניתן לדלג:

בחינת הבגרות:
משך הבחינה: שעה ורבע.
מבנה הבחינה:
בשאלון שש שאלות. השאלות הן מהמאגר הקיים ומההרחבות של המאגר שיתפרסמו.
החל ממועדי קיץ תשס"ז יתווספו למאגר שאלות באוריינות מתמטיקה בנושאים הקשורים לנושאי הבחינה. שאלות אלה מפורסמות בחוזר מפמ"ר מיוחד ס"ו 3 שמוצג באתר המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, חוזרי מפמ"ר: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/AgafHamafmarim/ChozreyMafmar.htm ובאתר המפמ"ר. שימו לב, השאלות באוריינות הן רק בנושאים השייכים לתכנית הבחינה.
אנא הקפידו לבדוק אתר זה מדי פעם.
בשאלון 001 על התלמידים לצבור ניקוד השווה לארבע שאלות מלאות .
תלמידים ליקויי למידה שאושר להם מבחן מותאם יצברו ניקוד השווה לשלוש שאלות מלאות .
הערה: בכל שאלה מהמאגר ניתן לשנות בבחינת הבגרות את המספרים המופיעים בשאלה, להוסיף סעיפי מדרגה, להוריד סעיפים, להוסיף שרטוטים וכד'.


1. משוואות:


משוואות ממעלה ראשונה ושנייה.
מערכת משוואות: שתי המשוואות ממעלה ראשונה, אחת מהמשוואות היא ממעלה ראשונה והשנייה מהצורה y = ax2 + bx +c , או שתיהן מצורה זו.
הקשר בין פתרון אלגברי והמשמעות הגרפית של הפתרון.


2. פירוק לגורמים:

פירוק על ידי הוצאת גורם משותף.


3. שינוי נושא בנוסחה:

כולל שינוי נושא בנוסחה שיש בה שברים אלגבריים פשוטים.


4. בעיות מילוליות:

בעיות קנייה ומכירה (כולל התייקרויות והוזלות עוקבות באחוזים), בעיות כלליות באחוזים (בעיות אלו מופיעות במאגר משנת תש"ס בעמודים 18-15 תרגילים 17-1).


5. גרפים "מציאותיים":


קריאת מידע (אינפורמציה) מגרפים המתארים מצבים "מציאותיים".
בניית גרפים "מציאותיים" - מעבר מתיאור מילולי של מצב לתיאור גרפי שלו.
המושגים: עלייה, ירידה, מקסימום ומינימום, שיפוע של ישר.
השוואה איכותית של קצב שינוי.


6. מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית:


משוואת ישר: מציאת משוואת ישר על פי נקודה עליו ושיפוע נתון, על פי שתי נקודות.
חיתוך והקבלה של ישרים, אמצע קטע, חישוב מרחק בין נקודות בעזרת משפט פיתגורס.


7. סדרה חשבונית:

הגדרה מילולית על פי הפרש קבוע בין איברים עוקבים, הגדרת הסדרה לפי מקום (הנוסחה לאיבר כללי), נוסחת סכום n האיברים הראשונים והשימוש בנוסחאות לחישובים מסוגים שונים, כולל פתרון בעיות מילוליות בסדרות.


8. טריגונומטריה:


הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות: סינוס, קוסינוס, טנגנס .
יישומים במישור: משולשים ישרי זווית ומצולעים המתפרקים למשולשים ישרי זווית-
משולש שווה שוקיים, משולש כללי, מלבן, מעוין.
במהלך פתרון הבעיות יידרש שימוש בתכונות הגיאומטריות של המצולעים השונים וכן חישובי שטחים והיקפים, ללא שימוש בפרמטרים.
9. סטטיסטיקה והסתברות:
שכיחות, שכיחות יחסית (כולל באחוזים), תיאור נתונים בטבלת שכיחויות. סידור נתונים בקבוצות ותיאורם הגרפי בצורת היסטוגרם, דיאגרמת עמודות (מקלות) ודיאגרמת עיגול. קריאה וניתוח של דיאגרמות אלה (לדוגמה עמ' 71 תרגיל 5 במאגר).
הממוצע וחישובו.
חישוב הסתברות של מאורע במרחב סופי כיחס בין מספר התוצאות במאורע למספר התוצאות במרחב. מאורע חד שלבי ודו-שלבי .