הרשמה קיץ 2013 ב הרשמה קיץ 2013 ב
הרשמה קיץ 2013 ב
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

מלומד דף הביתבגרות במתמטיקה קיץ 2013 א' ו- ב'רישום ותשלום לבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב'

 

א. רישום לבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב , דרך התיכון או דרך האינטרנט (לא ניתן דרך מרב"ג)

נא הזדרזו והקדימו הגעתכם לתיכון / לאינטרנט ולרישום בזמן.

מועד הבגרות במתמטיקה הקרוב קיץ 2013 מועד ב' הוא 11-07-2013

כדי להרשם לבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' במשרד החינוך עומדת בפניכם האפשרויות הבאות

 

אפשרות ראשונה

דרך התיכון שבו למדתם

אפשרות שנייה

דרך האינטרנט

אפשרות שלישית

לא קיימת כלל!!!

דרך התיכון + מרב"ג (מרכז רישום גמיש)

 

מתי ניתן להירשם בתיכון?

מתי ניתן להירשם באינטרנט?

מתי ניתן להירשם במרב"ג ?

הרישום בתיכון בו למדתם בתאריכים

יסגר: 13-6-13 יום ה

 

 

הרישום באינטרנט בתאריכים

יפתח: 20-6-13

יסגר: 3-7-13 שעה 9:00

 

אפשרות המרבג
לא קיימת במועד ב 2013

לא קיימת כלל!!!

איך נרשמים בתיכון?

איך נרשמים באינטרנט ?

איך נרשמים במרב"ג?

פשוט מגיעים פיסית
לתיכון בו למדתם
לא לחכות ליום האחרון!

(יש תיכונים שסוגרים לפני)

אפשרות המרבג
לא קיימת במועד ב 2013

לא קיימת כלל!!!

 

 

נושאים קשורים

להלן ציטוט של מקור ההודעה

 

ציטוט:

הנחיות ונהלים

הודעה לנבחני משנה בוגרי תיכון -הרשמה לבחינות מועד ב' - קיץ תשע"ג (2013)

"הרינו להודיעכם כי ההרשמה לבחינות הבגרות באנגלית ו/או במתמטיקה שיתקיימו במועד ב' - קיץ תשע"ג (2013) תסתיים בבתי הספר התיכוניים ביום חמישי, ה' בתמוז תשע"ג, 13.6.2013.

נא הזדרזו והקדימו הגעתכם לתיכון ולרישום בזמן.

להזכירכם - ההרשמה למועד ב' אינה תלויה בפרסום ציונים.

 

לאחר סיום ההרשמה בבתי הספר התיכוניים, תינתן אפשרות לרישום באתר האינטרנט לבחינות שיתקיימו במועד ב'. הרישום ייפתח ביום חמישי, 20.6.2013 בשעות הבוקר, על-פי ההנחיות שיפורסמו בכניסה לרישום.

נבחנים שייבחרו להירשם באתר יקפידו על בחירת שאלון ההיבחנות הנכון. שימו לב - לאחר אישור הרישום - לא יתאפשר ביטול או שינוי בבחירת השאלונים.

 

בוגר תיכון שנרשם באתר האינטרנט לבחינות במועד ב' ואושרו לו התאמות בדרכי היבחנות בעבר, יודיע בבית הספר התיכון שבו סיים ללמוד בדבר ההתאמות המגיעות לו וזאת עד לסיום מועד ההרשמה באתר.

 

בהצלחה לכל הנבחנים! "

מקור ההודעה

מקור נוסף

ב. מחיר הרישום למבחני השאלונים

תשלום דמי בחינות לנבחן משנה בוגר שנרשם לבחינות בבית-ספרו יהיה 30 ₪ לכל יחידת לימוד, והיהתשלום לנרשם במרב"ג יהיה 60 ש"ח לכל יחידת לימוד.

דמי הבחינות לנבחני משנה בוגרים בשאלונים ללא יחידות לימוד :

החל ממועד קיץ תשע"ב (2012)

סמל שאלוןדמי בחינהדמי בחינה לנבחן במרב"ג
03500130 ₪60 ₪
03500230 ₪60 ₪
03500330 ₪60 ₪
03500430 ₪60 ₪
03500560 ₪120 ₪
03500660 ₪120 ₪
03500730 ₪60 ₪
03580130 ₪ 60 ₪
03580230 ₪60 ₪
03580330 ₪ 60 ₪
03580490 ₪180 ₪
03580530 ₪60 ₪
03580690 ₪180 ₪
03580760 ₪ 120 ₪