רישום לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב רישום לבגרות במתמטיקה קיץ 2012
מועד הבגרות במתמטיקה הוא 12-7-2012
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

בחזרה לדף הבית

 

 

 

1. רישום לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' חדש !!!

מועד הבגרות במתמטיקה הקרוב קיץ 2012 מועד ב' הוא 12.7.2012

כדי להרשם לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' במשרד החינוך עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

 

אפשרות ראשונה

דרך התיכון שבו למדתם

או השלוחה אליה אתה שייכים

אפשרות שנייה

דרך האינטרנט

אפשרות שלישית- למאחרים

דרך מרב"ג- לא קיימת!!!

 

מתי ניתן להירשם בתיכון ?

מתי ניתן להירשם באינטרנט?

מתי ניתן להירשם במרב"ג ?

תלמידי תיכון
או נבחני משנה בוגרים:

יכולים להירשם בתיכון
עד יום חמישי, 14/6/2012

תלמידים בעלי תיק אקסטרני :
יכולים להירשם
בשלוחה בה מצוי תיק הנבחן שלהם
עד התאריך 24/6/2012

תלמידי תיכון
או נבחני משנה בוגרים:

יכולים להירשם באינטרנט
החל מ- 21/6/2012.
עד 4/7/2012 9:00 בבוקר.

תלמידים בעלי תיק אקסטרני
(מעל גיל 18):
יכולים להירשם באינטרנט עד 24/6/2012
9:00 בבוקר

אין אפשרות להירשם
במרב"ג למועד ב'!!!
תלמיד שפספס את הרישום
לא יוכל לגשת לבגרות
!!!

איך נרשמים בתיכון או בשלוחה?

איך נרשמים באינטרנט?

איך נרשמים במרב"ג?

הולכים פיסית
לתיכון בו למדתם
או לשלוחה אליה אתם שייכים.
עדיף להקדים
לפחות בכמה ימים !

 

אין אפשרות להירשם
במרב"ג למועד ב'!!!
תלמיד שפספס את הרישום
לא יוכל לגשת לבגרות
!!!

2. שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'-

3. פירסום ציוני מועד קיץ 2012 מועד א'

פירסום ציוני מועד קיץ תשע"ב (2012)

כעת ניתן לצפות בציוני הבחינות באנגלית ו/או במתמטיקה מועד קיץ תשע"ב (2012) לנבחנים אינטרנים (תלמידי בית-ספר ובוגרים) ולנבחנים אקסטרנים. הפרסום המובא כאן כולל את ציון הבחינה בלבד. הציונים המובאים כאן מיועדים לצפייה בלבד ואינם מהווים מסמך רשמי.
לתשומת ליבכם: רק ציוני הבחינה שיועברו לבתי-ספר על ידי אגף הבחינות הם הציונים המחייבים.

אם התעורר חשד לאי-קיום טוהר הבחינות תופיע במקום הציון המילה "חשד". נא ראה פירוט מעודכן בנושא כאן

צפייה בציונים מחייבת קוד משתמש וסיסמה.
על הנבחנים אשר גלשו בעבר באתר והגדירו סיסמה אישית, להשתמש באותה סיסמה.
לקבלת סיסמה או לטיפול בבעיות במהלך ההזדהות ניתן לפנות למזכירות בית הספר, או למוקד התמיכה בטלפון 03-9298888
שעות פעילות המוקד: ימים א-ה בשעות 8:00 - 22:00, יום ו' בשעות 8:00 - 13:00

כניסה לציונים

 

4. רישום לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' - שאלות ותשובות

1. מתי מועד הבחינה במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'

בחינות מועד ב' במתמטיקה נקבעו ליום חמישי, כ"ב בתמוז תשע"ב 12/7/2012, החל מהשעה 9:00.

 

2. איזה ציון מבין קיץ 2012 מועד א' וקיץ 2012 מועד ב' יהיה הציון הקובע?

הציון הגבוה בכל שאלון מבין מועד א' ומבין מועד ב' יהיה הציון הקובע.

 

3. תלמידי בתי הספר ונבחני משנה בוגרים- כיצד ומתי נרשמים למועד ב'?

דרך א'- הרשמה באמצעות התיכון אליו אתם שייכים

•תלמידי בתי הספר ונבחני משנה בוגרים המבקשים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת בתיכון אליו הם שייכים עד יום חמישי, 14/6/2012.

דרך ב'- הרשמה באמצעות אתר האינטרנט

להלן הכתובת:

תלמידי בתי הספר ונבחני משנה בוגרים המבקשים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת החל מיום חמישי, 21/6/2012.

ההרשמה לבחינות במתמטיקה תסתיים ביום רביעי, 4/7/2012, בשעה 9:00 בבוקר.

הרישום באמצעות אתר האינטרנט אינו מותנה בפרסום הציונים.

 

4. תלמידים בעלי תיק אקסטרני- כיצד ומתי נרשמים למועד ב'?

דרך א'- הרשמה באמצעות שלוחות הבחינות

תלמידים בעלי תיק אקסטרני המבקשים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת במשרד בו מצוי תיק הנבחן שלהם החל מ- 30/5/2012

עד התאריך 24/6/2012.

 

דרך ב'- הרשמה באמצעות אתר האינטרנט

להלן הכתובת:

תלמידים בעלי תיק אקסטרני (מעל גיל 18) המבקשים להירשם למועד ב', יוכלו לעשות זאת החל מיום חמישי, 30/5/2012.

ההרשמה לבחינות במתמטיקה תסתיים ביום רביעי, 24/6/2012, בשעה 9:00 בבוקר.

הרישום באמצעות אתר האינטרנט אינו מותנה בפרסום הציונים.

 

5. האם יהיה רישום מאוחר למועד ב' באמצעות מרכזי הרישום הגמיש , כלומר באמצעות המרבג"ים?

לא. במועד ב', לא מופעלים מרכזי הבחינה הגמישים ולכן אין הרשמה לבחינות באמצעות המרב"גים

כלומר תלמיד שיאחר את ההרשמה במועדים שצויינו למעלה לא יוכל להיבחן במועד ב' קיץ 2012.

 

6. הערה: יש לראות במידע זה באתר, בגדר מידע מלוקט ולא כמידע פורמלי מחייב

למידע הפורמלי יש להיכנס לאתר משרד החינוך

לפורטל משרד החינוך - לפרסום הרשמי לחץ כאן

 

 

5. רישום לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד א' מתבצע דרך התיכון או דרך האינטרנט או דרך מרב"ג- כבר היה!!!! כבר היה!!!!

מועד הבגרות במתמטיקה הקרוב קיץ 2012 מועד א' הוא 23.5.2012

כדי להרשם לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד א' במשרד החינוך עומדות בפניכם שלוש אפשרויות:

 

אפשרות ראשונה

דרך התיכון שבו למדתם

אפשרות שנייה

דרך האינטרנט

אפשרות שלישית- למאחרים

דרך התיכון + מרב"ג (מרכז רישום גמיש)

 

מתי ניתן להירשם בתיכון?

מתי ניתן להירשם באינטרנט?

מתי ניתן להירשם במרב"ג ?

הרישום בתיכון בו למדתם
עבור תלמידים אינטרניים
עד 13-03-12

הרישום בתיכון בו למדתם
עבור תלמידים אקסטרניים
עד 25-03-12

 

הרישום באינטרנט
בתאריכים
כנראה בדומה לעמודה הימנית

הרישום במרב"ג לבגרות במתמטיקה
קיץ 2012 מתבצע
בדרך כלל יום לפני הבגרות במתמטיקה
------------------------
חשוב!!!
כמה ימים לפני כן
צריך ללכת לתיכון בו למדתם
להסדרת טפסים

איך נרשמים בתיכון?

איך נרשמים באינטרנט?

איך נרשמים במרב"ג?

הולכים פיסית
לתיכון בו למדתם
עדיף להקדים
לפחות בכמה ימים
!

 

מרב"ג קיץ 2012-
פורסם על ידי משרד החינוך:

(למרב"ג 3 חסרונות עיקריים:
חסרון 1: מיקום ההיבחנות לא יהיה בהכרח סמוך למקום המגורים.
חסרון 2: המחיר כפול.
חסרון 3: תלמיד שזכאי להקלות לא יקבל אותן דרך מרב"ג)

 

6. שעות הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד א'- כבר היה!!!! כבר היה!!!!

טרם פורסם ע"י משרד החינוך↓
נשתדל להעלות להעלות בסמוך לפרסום משרד החינוך ↓