פרסום ציוני בגרות במתמטיקה קיץ 2013 ציוני בגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

כניסה לציונים- לחץ כאן

 

להלן ציטוט מתוך אתר משרד החינוך

"

מערכת זו באה לשרת את ציבור הנבחנים בבחינות הבגרות. השירותים הניתנים במערכת כוללים: פרסום ציוני בחינות בגרות, הרשמה ותשלום לבחינות בגרות באינטרנט.

כעת המערכת מאפשרת צפייה בציוני בחינות מועד קיץ תשע"ג לנבחנים ברמת 5 יח"ל– אינטרנים ואקסטרנים, וכן נמשכת הרשמה ו/או תשלום לבחינות מועד ב' תשע"ג באנגלית ו/או במתמטיקה לנבחנים אינטרנים (תלמידים ובוגרים).
נבחנים שבית ספרם נסגר, נבחני משרד התמ"ת ונבחנים בחו"ל אינם רשאים להירשם באמצעות מערכת זו. נבחנים שבית ספרם נסגר חייבים לפתוח תיק נבחן שבית ספרו נסגר, באחת משלוחות הבחינות ולהירשם לבחינות דרכה. להלן כתובת השלוחות


פרסום ציוני בחינות הבגרות במתמטיקה בשאלונים ברמת 5 יח"ל – מועד קיץ תשע"ג (2013)

הרינו מתכבדים להעביר אליכם את ציוני הבחינות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל במועד קיץ תשע"ג (2013) לנבחנים אינטרנים (תלמידי בית-ספר ובוגרים) בסמלי שאלונים: 35806 ,35807 ומקביליהם לנבחנים האקסטרנים: 316, 317.
ציוני הבחינות חושבו בהתאם להנחיות ועדת בדיקת איכות השאלונים המרכזית והמשוב שהתקבל מתהליכי הבקרה.
ציוני הבחינות באנגלית ובמתמטיקה בכל השאלונים יפורסמו במהלך השבוע הבא, בתום תהליכי העיבוד ובקרת האיכויות.
הפרסום המובא כאן כולל את ציון הבחינה בלבד. הציונים המובאים כאן מיועדים לצפייה בלבד ואינם מהווים מסמך רשמי.
לתשומת ליבכם: רק ציוני הבחינה שיועברו לבתי-ספר על ידי אגף הבחינות הם הציונים המחייבים.

אם התעורר חשד לאי-קיום טוהר הבחינות תופיע במקום הציון המילה "חשד". נא ראה פירוט מעודכן בנושא כאן

 

בברכת הצלחה!

"