פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 006 פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ מועד ב' 2013
שאלון 006
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

בחזרה לפתרון בגרות במתמטיקה של כל השאלונים בחזרה למקבץ מבחני הבגרות קיץ 2013 עם פתרונות

פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 006

להלן התשובות הסופיות 006

 

 

 

 

להלן השאלון 006 + הפתרון שפרסם משרד החינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהצלחה!!!