סמלי שאלונים חדשים במתמטיקה

סמלי שאלונים חדשים במתמטיקה

להורדת קובץ פידאפ

 

להלן סמלי השאלונים החדשים:

 

השינויים בסמלי השאלונים מוצגים בטבלה הבאה

3 יחידות לימוד

ישן

סמלי שאלונים עד מועד קיץ תשע"ה (2015) לנבחני י"ב תשע"ו ולנבחני משנה–להלן יקראו סמלים קודמים

החדש

סמלי שאלונים החל ממועד חורף תשע"ו לתלמידי י"א – תשע"ו ואילך (2016)– להלן יקראו סמלים חדשים
שאלון 1 מ- 3 יח"ל035801 (ראו הערה מטה)

035182 (ראו הערה 1 מטה)

או

035183 (ראו הערה 2 מטה)
שאלון 2 מ- 3 יח"ל035802035381
שאלון 3 מ- 3 יח"ל035803035382
הערה לגבי 035801 035182:

"תלמידים הלומדים בבתי ספר שהציונים השנתיים והבית ספריים שלהם אינם מוכרים, יבחנו בבחינת בגרות חיצונית בשאלון 035182 (השאלון שהסמל הקודם שלו היה 035801). המועד הראשון בו יכולים תלמידים אלו, (הלומדים בכיתה י"א) להבחן בבחינת הבגרות במתמטיקה הוא מועד קיץ תשע"ו (2016)."

זהו ציטוט מתוך מסמך של משרד החינוך. למעל ה יש את הקובץ להורדה

הערה 2

"תלמידים שהחלו את לימודיהם בכיתה יוד בשנת תשע"ה ואילך יבחנו בשאלון הראשון בבחינה פנימית במסגרת בית הספר. ציונם בשאלון זה יהיה הציון שניתן על ידי בית הספר (הציון הפנימי).הציון ידווח למשרד החינוך תחת סמל שאלון 35183.תלמידים הלומדים בשנת הלימודים תשע"ו או תלמידים בוגרים, יבחנו על פי סמלי השאלונים הקודמים (הרגילים)-"

זהו ציטוט מתוך פורום מורים דברי מנהלת

4 יחידות לימוד

ישן

סמלי שאלונים עד מועד קיץ תשע"ה (2015) לנבחני י"ב תשע"ו ולנבחני משנה–להלן יקראו סמלים קודמים

החדש

סמלי שאלונים החל ממועד חורף תשע"ו לתלמידי י"א – תשע"ו ואילך (2016)– להלן יקראו סמלים חדשים
שאלון 1 מ- 4 יח"ל035804035481
שאלון 2 מ- 4 יח"ל035805035482
שאלון 1 מ- 5 יח"ל035806035581
שאלון 1 מ- 5 יח"ל035807035582
5 יחידות לימוד

ישן

סמלי שאלונים עד מועד קיץ תשע"ה (2015) לנבחני י"ב תשע"ו ולנבחני משנה–להלן יקראו סמלים קודמים

החדש

סמלי שאלונים החל ממועד חורף תשע"ו לתלמידי י"א – תשע"ו ואילך (2016)– להלן יקראו סמלים חדשים
שאלון 1 מ- 5 יח"ל035806035581
שאלון 1 מ- 5 יח"ל035807035582

 

להלן צילום מתוך המסמך הרשמי של משרד החינוך

 

 

להלן טבלת סמלי שאלונים חדשים במתמטיקה