886
כולל ספר הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 804 עם שאלות בגרות ופתרונות מלאים

בחזרה לדף הבית אתר מלומד בחזרה לבגרות במתמטיקה 5 יחידות

שאלון 886
קורס הכנה לבגרות במתמטיקה
(כולל וידאו וספר באינטרנט)

 

כדי להתחיל ללמוד את 886 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים

49 שעות של וידאו:
שיעורים בוידאו עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה
מתחילים מרמת הבסיס ומגיעים ללימוד בגרויות בזמן קצר

+

400 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ברמת 4-5 יח"ל
ספר דיגיטלי הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 886
המכיל סיכומים, נוסחאות ומעל 450 שאלות בגרות 4-5 יח"ל עם פתרונות מלאים


כדי להתחיל ללמוד את 886 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים

(הזמן המומלץ הוא 3 חודשים. אך זהו רק זמן מומלץ. אתם יכולים להאריך/לקצר את הזמן כרצונכם !)

נושא 1: מכינה, שבוע 1

1.1

שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(3 שעות ו- 15 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.1

 

נושא זה בסיסי,
ולכן אין צורך בתרגול נוסף מעבר לשיעור הנלווה

1.2

שיעור בוידאו: משוואות
(6 שעות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח' )
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.2

תרגול: משוואות
(72 שאלות עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד לרמה הנדרשת ב- 5 יחידות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.3

שיעור בוידאו: אי שוויונים
(5 שעות ו- 20 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.3

תרגול: אי שוויונים
(31 שאלות עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד לרמה הנדרשת ב- 5 יחידות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 2: נגזרות- חקירת פונקציות, שבועות 2-3

2.1

שיעור בוידאו: משוואות וזהויות טריגונומטריות
(3 שעות ו- 40 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.1

תרגול: משוואות טריגונומטריות
(87 שאלות מרמת הבסיס עד
לשאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.2

שיעור בוידאו: חקירת פולינום, מנה, שורש וערך מוחלט
(12 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.2

תרגול מבגרויות: חקירת פולינום, מנה, שורש וערך מוחלט
(114 שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 2012-1970
עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.4

שיעור בוידאו: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(6 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.4

תרגול מבגרויות: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(50 שאלות בגרות: 24 מבגרות 5 יח', 26 בגרות 4 יח'
שנים 2012-1970, לכל השאלות פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 3: אינטגרלים- חישוב שטחים ונפחים, שטחים ונפחים, שבועות 4-5

3.1

שיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות פולינום, מנה, שורש ומכפלה
(9 שעות.מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

3.1

תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות פולינום מנה שורש ומכפלה
(94 שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 1980-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

3.2

שיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות
(4 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

3.2

תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות
(49 שאלות בגרות 4-5 יח' שנים 1970-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 4: נגזרות- בעיות קיצון, שבוע 6

4.1

שיעור תרגול בספר: בעיות קיצון
(53 שאלות בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.2

תרגול: בעיות קיצון
(11 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים
שנים 2005-2010)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.3

שיעור ותרגול בספר: בעיות קיצון פונקציות טריגונומטריות
(21 שאלות בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.4

שיעור ותרגול בספר: נגזרות ואינטגרלים של
פונקצית שורש ופונקצית חזקה עם מעריך רציונלי
(מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 5: טריגונומטריה במישור, שבוע 7

5.1

שיעור בספר דיגיטלי: טריגונומטריה במישור
(מרמת הבסיס עד רמת 4 יח"ל)

5.1

תרגול מבגרויות: טריגונומטריה במישור
(39 שאלות בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.2

תרגול מבגרויות: טריגונומטריה במישור
(5 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 6: בעיות מילוליות, שבוע 8

6.1

שיעור בספר דיגיטלי: בעיות תנועה
(מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 4 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.1

תרגול: בעיות תנועה
(38 שאלות בעיקר בגרות 4 יח'
שנים 1968-2012. עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.2

תרגול מבגרויות: בעיות מילוליות תנועה ועוד
(16 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים
שנים 2005-2010)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

פתרון מלא של מבחני בגרות במתמטיקה, שאלון 006, שנים 2012 ,2005-2009 שבועות 9-10

7.1

פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה
שאלון 006, שנת 2005
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.5

פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה
שאלון 006, שנת 2009
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.2

פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה
שאלון 006, שנת 2006
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.6

מבחני בגרות במתמטיקה
שאלון 006, שנת 2010
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.3

פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה
שאלון 006, שנת 2007
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.7

מבחני בגרות במתמטיקה
שאלון 006, שנת 2011
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.4

פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה
שאלון 006, שנת 2008
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.8

פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה
שאלון 006, שנת 2012
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
הערה חשובה: מבנה המבחן 886 טרם פורסם על ידי משרד החינוך
לכן כרגע אנו ממליצים לתרגל גם את השאלות ממבחני בגרות 006.
אל תסיקו בהכרח שמבנה 886 יהיה דומה למבנה 006.

מבחני בגרות במתמטיקה, שאלון 804, 806 שבועות 11-12

8.1

מבחני בגרות 804
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.2

מבחני בגרות 806
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

הערה: מתוך מבחני 804 ו- 806 יש לתרגל את השאלות
בטריגונומטריה ובחדוו"א

אחר

דף נוסחאות לבגרות קיץ 2011 ואילך
מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2012
תכנית ההיבחנות שאלון 006 החל מקיץ 2011
רישום למבחן הבגרות במשרד החינוך

סוף הקורס שאלון 886

בהצלחה!!!

 

הערות לגבי הבחינה המיוחדת שאלון 35886

- הבחינה בשאלון 35886 תתקיים באותו זמן שתתקיים בו הבחינה בשאלון 35806 ותכלול מתוך שאלון 35806 את השאלות בטריגונומטרייה ובחדו"א. עשויה להיות שאלה נוספת, שאינה מופיעה בשאלון, 35806 כדי להגיע לסך של 5 שאלות.

הערה:

צוות אתר מלומד יעדכן את השאלון 886 ללימוד עצמי לאחר עדכון המפמ"ר שטרם פורסם. בינתיים אנא התחילו ללמוד את את הקורס כמתואר בתוכן העניינים הנוכחי. כמו כן התעדכנו מפעם לפעם בתוכן העניינים. לשאלות התקשרו 0774662080 .