נושאים 5 יחידות
רמת בגרות 4-5 יחידות
קורס במתמטיקה אונליין לפי נושאים

בחזרה לדף הבית אתר מלומד

 

כדי להתחיל ללמוד לפי נושאים עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים

הקורס כולל 120 שעות של וידאו:
שיעורים בוידאו עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה
מתחילים מרמת הבסיס ומגיעים ללימוד בגרויות בזמן קצר
+ הקורס כולל מעל 1100 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ברמת 4-5 יח"ל
ספר דיגיטלי הכנה לבגרות במתמטיקה
המכיל סיכומים, נוסחאות ומעל 1100 שאלות בגרות 4-5 יח"ל עם פתרונות מלאים


כדי להתחיל ללמוד לפי נושאים עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים

נושא 1: אלגברה בסיסית, משוואות , אי שוויונים

1.1

שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(3 שעות ו- 15 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.1

תרגול: חזרה על אלגברה
(24 שאלות בסיסיות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.2

שיעור בוידאו: משוואות
(6 שעות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.2

תרגול: משוואות
(72 שאלות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.3

שיעור בוידאו: אי שוויונים
(5 שעות ו- 20 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.3

תרגול: אי שוויונים
(31 שאלות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 2: חקירת משוואה ממעלה ראשונה, חקירת משוואה ריבועית

2.1

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה
(3 שעות ו- 20 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.1

תרגול: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.2

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה שנייה
(6 שעות ו- 40 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.2

תרגול: חקירת פונקציה ממעלה שנייה
(57 שאלות בגרות 4-5 יח' עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 3: משוואות ואי שוויונים מסוג: טריגונומטריים, מעריכיים ולוגריתמים

2.2

שיעור בוידאו: משוואות וזהויות טריגונומטריות
(3 שעות ו- 40 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
תרגול: משוואות טריגונומטריות
(87 שאלות מרמת הבסיס עד
שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

שיעור בוידאו: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(4 שעות ו- 31 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

תרגול: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(31 שאלות בגרות/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שיעור בוידאו: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(9 שעות ו- 45 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

תרגול: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(97 שאלות בגרות/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 4: הסתברות

4.1

שיעור בוידאו: הסתברות דיאגרמת עץ
(3 שעות ו- 10 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.1

תרגול: הסתברות דיאגרמת עץ
(29 שאלות בגרות ,ברובן 5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.2

שיעור בוידאו: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
47 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.2

תרגול: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
(5 שאלות בגרות 4-5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.3

שיעור בוידאו: הסתברות נוסחת ברנולי
(2 שעות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.3

תרגול: הסתברות נוסחת ברנולי
(16 שאלות בגרות, 4-5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.4

שיעור בוידאו: הסתברות טבלה דו ממדית
(3 שעות - 48 שניות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.4

תרגול: הסתברות טבלה דו ממדית
(19 שאלות בגרות, ברובן 5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.5

שיעור בוידאו: הסתברות שאלות משולבות
(3 שעות ו- 8 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.5

תרגול: הסתברות שאלות משולבות
(25 שאלות בגרות, ברובן 5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 5: גיאומטריה- חפיפת משולשים, תכונות משולשים ומרובעים, המעגל, דמיון ופרופורציה

5.1

שיעור בוידאו: גיאומטריה חפיפת משולשים ותכונות
(10 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.1

תרגול: גיאומטריה חפיפת משולשים ותכונות
(55 שאלות בסיס/בגרות 4-5 יח',עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.2

שיעור בוידאו: גיאומטריה המעגל
(3 שעות ו- 39 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.2

תרגול: גיאומטריה המעגל
(58 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.1

שיעור בוידאו: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(6 שעות ו- 23 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.3

תרגול: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(75 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 6: נגזרות- חקירת פונקציות פולינום, מנה, שורש,טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות

6.1

שיעור בוידאו: חקירת פולינום, מנה, שורש וערך מוחלט
(12 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.1

תרגול מבגרויות: חקירת פולינום, מנה, שורש וערך מוחלט
(117שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 2012-1970
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.2

שיעור בוידאו: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(6 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.2

תרגול מבגרויות: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(51 שאלות בגרות: 25 מבגרות 5 יח', 26 בגרות 4 יח'
שנים 2012-1970, לכל השאלות פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.3

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(9.5 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

6.3

תרגול: חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(83 שאלות בגרות: 43 מבגרות 5 יח', 40 בגרות 4 יח'
שנים 2012-1970, לכל השאלות פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 7: אינטגרלים- חישובי שטחים פונקציות פולינום, מנה, שורש,טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות

7.1

שיעור בוידאו: חישוב שטחים פולינום ונפחים
פולינום, מנה, שורש ומכפלה
(9 שעות.מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.1

תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות פולינום מנה שורש ומכפלה
(100 שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 1980-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.2

שיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות
(4 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.2

תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות
(51 שאלות בגרות 4-5 יח' שנים 1970-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.3

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגריתמית

(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד לרמת 5 יחידות.
79 שאלות בעיקר 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

7.4

שיעור ותרגול: נגזרות ואינטגרלים של פונקצית שורש
ושל פונקצית חזקה עם מעריך רציונלי
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 8: גיאומטריה אנליטית

8.1

תרגול ושיעור בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
91 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.2

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית המעגל
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
88 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.3

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית פרבולה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
41 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.4

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית אליפסה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
29 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

8.5

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית מקומות גיאומטריים
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
30 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 9: סדרות

9.1

שיעור ותרגול בספר: סדרה חשבונית
(57 שאלות בסיס/בגרות 4-5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

9.2

שיעור ותרגול בספר: סדרה הנדסית
(34 שאלות בסיס/בגרות 4-5 יח',עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

9.3

שיעור ותרגול בספר: סדרה הנדסית אינסופית
(16 שאלות בגרות 4 יח'/5 יח', עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

9.4

שיעורו תרגול בספר: סדרה מעורבת
(13 שאלות בגרות 4 יח'/5 יח', עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

9.5

שיעור ותרגול בספר: כלל נסיגה וסדרה כללית
(51 שאלות בסיס/בגרות 4-5 יח',עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

טרם הועלה הנושא סדרת הפרשים וסדרת
סימנים מתחלפים

נושא 10: אינדוקציה

10.1

שיעור בספר דיגיטלי: אינדוקציה הוכחת שוויון
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרוות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

10.1

תרגול: אינדוקציה הוכחת שוויון
(29 שאלות בגרות 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1970-2011)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

10.2

שיעור בספר דיגיטלי: אינדוקציה הוכחת אי שוויון
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרוות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

10.2

תרגול: אינדוקציה הוכחת אי שוויון
(26 שאלות בגרות 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1970-2011)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

10.3

שיעור: אינדוקציה תכונות התחלקות
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרוות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

10.3

תרגול: אינדוקציה תכונות התחלקות
(17 שאלות בגרות 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1970-2011)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

10.4

שיעור: אינדוקציה סדרות וכלל נסיגה
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרוות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

10.4

תרגול: אינדוקציה כלל נסיגה וסדרות
(24 שאלות בגרות 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1970-2011)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 11: טריגונומטריה במישור

11.1

שיעור בספר דיגיטלי: טריגונומטריה במישור
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

11.1

תרגול: טריגונומטריה במישור
(90 שאלות בגרות כולל 5 יח'עם פתרונות מלאים.
שנים 1982-2013)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 12: נגזרות- בעיות קיצון ובעיות גידול ודעיכה

12.1

שיעור תרגול בספר: בעיות קיצון
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יחידות
פתרון 107 שאלות בגרות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

12.1

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי: בעיות קיצון עם פונקציות לוגרתמיות
(10 שאלות בגרות 5/4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

12.2

שיעןר ותרגול בספר דיגיטלי: בעיות גידול ודעיכה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
33 שאלות בגרות/בסיס עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 13: בעיות מילוליות

13.1

שיעור בספר דיגיטלי: בעיות תנועה
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

13.1

תרגול: בעיות תנועה
(7 שאלות רמת בסיס, 20 שאלות בגרות 5 יח"ל,
35 שאלות בגרות 4 יח"ל
שנים 1967-2012. עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

13.2

שיעור ותרגול: בעיות הספק
(לימוד מרמת הביס עד רמת הבגרות 5 יח"ל
פתרון 15 שאלות בגרות בעיקר 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 14: וקטורים

14.1

שיעור בספר דיגיטלי: וקטורים הצגות ומצבים הדדיים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

14.1

תרגול בספר דיגיטלי: וקטורים הצגות ומצבים הדדיים
(13 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
14.2

שיעור בספר דיגיטלי: וקטורים מרחקים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

14.2תרגול בספר דיגיטלי: וקטורים מרחקים
(17 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
14.3 שיעור בספר דיגיטלי: וקטורים זוויות, שטחים ונפחים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
14.3תרגול בספר דיגיטלי: וקטורים זוויות, שטחים ונפחים
(22 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
14.4שיעור בספר דיגיטלי: וקטור גיאומטרי
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
14.4
שיעור בספר דיגיטלי: וקטור גיאומטרי
41 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 15: מספרים מרוכבים......................................................................................................................

15.1

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים פעולות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

15.1

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים פעולות
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

15.2

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים משוואות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

15.2

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים משוואות
(12 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

15.3

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים סדרות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

15.3

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים סדרות
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

15.4

שיעור בספר דיגיטלי:
מספרים מרוכבים גיאומטריה אנליטית
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

15.4

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים גיאומטריה אנליטית
(12 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 16: טריגונומטריה במרחב...................................................................................................................

16.1

שיעור בספר: טריגונומטריה במרחב
(לימוד קל מרמת בסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

16.2

תרגול : טריגונומטריה במרחב
(95 שאלות בגרות 4/5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נ