מרבג קיץ 2016
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן נוהלי ההרשמה באיחור לבגרות במתמטיקה קיץ 2016

 

 

הרשמה מאוחרת - מרכז בחינה גמיש (מרב"ג) לנבחני משנה בוגרים

כ"ד בניסן תשע"ו

2 במאי 2016

לכבוד מנהלי בתי הספר העל-יסודיים

מועד קיץ תשע"ו (2016) לנבחני משנה בוגרים.

 

אנא ידעו את הנבחנים בוגרי בית הספר המבקשים להירשם בתקופה זו על נהלים אלה.

הנחיות הרשמה במרב"ג - מרכז בחינה גמיש -

טופס - הרשמה לבחינות משנה (9587),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


להלן נוהלי ההרשמה (לפירוט המלא ראו קבצי פידאפ מעל):

נוהלי הרשמה מרבג 2016
להלן רשימת מרכזי הרישום למרב"ג לרבות מספרי טלפונים וכתובות:

רשימת מרכזי הרישום למרבג