מרבג חורף 2016
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

להלן העתק ההודעה של משרד החינוך- אנא קרא אותה בעיון

 

"

הרשמה מאוחרת - מרכז בחינה גמיש (מרב"ג) לנבחני משנה בוגרים

י"ב בטבת תשע"ו
24 בדצמבר 2015לכבוד
מנהלי בתי הספר העל-יסודיים


שלום רב,


הנדון: הרשמה במרב"ג - מרכז בחינה גמיש- מועד חורף תשע"ו (2016)


ההרשמה לבחינות הבגרות שתתקיימנה במועד חורף תשע"ו (2016) הסתיימה. אגף בכיר בחינות מאפשר שירות מיוחד בו המאחרים יכולים, בכל זאת, להיבחן בהליך מיוחד ומזורז.
נבחני משנה בוגרים, שאיחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות בחורף תשע"ו (2016), יוכלו להירשם במרכז בחינה גמיש (מרב"ג). בסיום תהליך הרישום המיוחד יקבל הנבחן מידע כתוב על מקום הבחינה ומועדה.
המרב"ג פועל כשירות מיוחד למאחרים בלבד. ככזה, הוא מצריך היערכות נפרדת וייחודית, המאפשרת גישה מיידית להיבחנות. לפיכך, לא ניתן ליישם במסגרת היבחנות זו כל התאמה בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה. במסגרת מרכז הבחינה הגמיש ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה, שכן השירות מלכתכילה מוגבל לתהליכי היבחנות רגילים.
במרכז הבחינה הגמיש (מרב"ג) ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים החיצוניים בכתב המופיעים בלוח המועדים למועד החורף. הנכם מתבקשים להנחות את הבוגרים הנבחנים שהופנו על ידכם להרשמה באמצעות המרב"ג, שאין לפנות בשאלות או בבקשות בנוגע להרשמה או אופן קבלת ציונים בתום המועד לצוות ביה"ס המארח, בו מתקיים הליך ההרשמה.
הערה מיוחדת לבחינה באנגלית: יש להצטייד במקלט רדיו נייד בעל תדרי F.M. ו-A.M. הכולל סוללות תקינות ואוזניות. לא יותר שימוש במכשירי שמע בעלי יכולת הקלטה או זכרונות מסוג mp3/ mp4.


נוהל ההרשמה:
1. נבחן המעוניין להיבחן במרב"ג (מרכז בחינה גמיש) צריך להגיע לביה"ס לקבלת
טופס - הרשמה לבחינות משנה (9587), על מנת שבבית הספר יסייעו לו בקביעת סמל השאלון ושם השאלון המדויק שעליו להיבחן בו. על כל נבחן לשמור טופס זה ולוודא שבבית הספר ישאר צילום טופס זה.

2. ההרשמה במרב"גים מתקיימת בכל יום שלפני יום הבחינה בין השעות 8:00 - 16:00.

3. בבואו להירשם במרב"ג חייב הנבחן להציג תעודת זהות (או דרכון בר תוקף), שובר תשלום, וכן את טופס ההרשמה (9587) שיימסר לו ע"י ביה"ס.

4. מחיר היבחנות לכל יחידת לימוד הינו: 60 ₪, למעט בשאלונים הבאים:
במתמטיקה: שאלון 35807, ובאנגלית: 016106, 16117 - מחירם נקבע ל- 120 ₪ לשאלון והשאלונים במתמטיקה 35804, 35806 מחירם נקבע ל- 180 ₪.
באזרחות: 34114 המחיר שנקבע - 96 ₪.

עבור תשלומים שישולמו במסגרת ההרשמה במרב"ג לא יינתן החזר בגין אי הגעה לבחינה, ולא תתקיים כל התחשבנות כספית על פעולות תשלום קודמות.

ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום באמצעות שובר בבנק הדואר ובהצגת השובר החתום ע"י בנק הדואר בעת ההרשמה.

רצוי להקדים את ביצוע ההרשמה ולשלם באמצעות השובר טרם ההגעה לרישום, וזאת כדי להשלים את תהליך ההרשמה במלואו עד השעה הנקובה. בנוסף, מומלץ לשלם בשובר תשלום נפרד עבור כל יום בחינה.

בסיום ההרשמה עליך לקבל במרב"ג:
1. כרטיס נבחן מלא וחתום ע"י פקיד/ה השלוחה, ובו מצוין מקום הבחינה ומועדה.
2. פירוט חומר העזר המותר בשימוש בבחינה אליה נרשמת.

נבחנים שלא ישלימו את התהליך במלואו במסגרת השעות הנקובות, לא יורשו להיבחן.


להלן רשימת מרכזי הרישום למרב"ג:
טלפונים מרבג
לפרטים נוספים:
שלוחת ירושלים - רח' כנפי נשרים א' 24, גבעת שאול, ירושלים, טל': 02-6515913
שלוחת ת"א והמרכז - רח' עמל 48, קרית אריה, פתח תקוה טל': 03-6164022
שלוחת חיפה והצפון - רח' ביאליק 3 , בית מנהל הנדסה (קומה 9 ), חיפה, טל': 04-8645584
שלוחת באר-שבע והדרום - צומת אלי כהן, קניון הנגב באר שבע, טל': 08-6283291בכבוד רב,

ד"ר משה דקלו

מנהל אגף בכיר

"

 

סוף העתק ההודעה של משרד החינוך

להודעה המקורית לחץ כאן