מרבג חורף 2015 רישום מאוחר לבגרות במתמטיקה חורף 2014, מרבג 2015 - מלומד
מרבג חורף 2015
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

הרשמה מאוחרת לבוגרים במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) מועד חורף תשע"ה

מלומד דף הביתבגרות במתמטיקה חורף וקיץ 2015 - מידע חשוב← מרב"ג חורף 2014

להלן ההודעה של משרד החינוך:

הרשמה מאוחרת לבוגרים במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) מועד חורף תשע"ה
ירושלים, ו' בטבת תשע"ה28 בדצמבר 2014 לכבודמנהלי בתי הספר העל- יסודיים שלום רב, הנדון: מרכז בחינה גמיש (מרב"ג) - מועד חורף תשע"ה (2015) ההרשמה לבחינות הבגרות שתתקיימנה במועד חורף תשע"ה (2015) הסתיימה. אגף הבחינות מאפשר שירות מיוחד בו מאחרים יכולים, בכל זאת, להיבחן בהליך מיוחד ומזורז.נבחני משנה בוגרים, שאיחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות בחורף תשע"ה (2015), יוכלו להירשם במרכז בחינה גמיש (מרב"ג). בסיום תהליך הרישום המיוחד יקבל הנבחן מידע כתוב על מקום הבחינה ומועדה. המרב"ג פועל כשירות מיוחד למאחרים. ככזה, הוא מצריך היערכות נפרדת וייחודית, המאפשרת גישה מיידית להיבחנות. לפיכך, לא ניתן ליישם במסגרת היבחנות זו כל התאמה בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה. ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה, שכן השירות מלכתכילה מוגבל לתהליכי היבחנות רגילים.במרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים החיצוניים בכתב, המופיעים בלוח המועדים . הנכם מתבקשים להנחות את נבחניכם שהופנו להרשמה באמצעות המרב"ג, שאין לפנות בכל שאלה בנוגע להרשמה ודרך קבלת ציונים בתום המועד, לצוות ביה"ס המארח בו מתקיים הליך ההרשמה.הערה מיוחדת לבחינה באנגלית: יש להנחות את הנבחנים להצטייד במקלט רדיו נייד בעל תדרי F.M. ו-A.M. הכולל סוללות תקינות. לא יותר שימוש במכשירי שמע בעלי יכולת הקלטה או זכרונות מסוג mp3/ mp4.

ההרשמה במרב"גים מתקיימת בכל יום שלפני יום הבחינה (ראו סעיף 2).

נוהל ההרשמה:1. נבחן המעוניין להיבחן במרב"ג (מרכז בחינה גמיש) צריך להגיע לביה"ס לקבלת טופס - הרשמה לבחינות משנה (9587), על מנת שבבית הספר יסייעו לו בקביעת סמל השאלון ושם השאלון המדויק שעליו להיבחן בו. על כל נבחן לשמור טופס זה ולוודא שבבית הספר ישאר צילום טופס זה.2. לבחינות במרב"ג תתבצע הרשמה יום קודם למועד הבחינה בין השעות 8:00 – 16:00.3. בבואו להירשם במרב"ג חייב הנבחן להציג תעודת זהות (או דרכון בר תוקף), שובר תשלום, וכן את טופס ההרשמה (9587) שיימסר לו ע"י ביה"ס.4. מחיר היבחנות לכל יחידת לימוד הינו: 60 ₪. התעריפים בשאלונים במתמטיקה: 35807 ובאנגלית: 016106, 16117 מחירם נקבע ל- 120 ₪ לשאלון והשאלונים במתמטיקה 35804, 35806 מחירם נקבע ל- 180 ₪. באזרחות: 34114 המחיר שנקבע – 96 ₪.עבור תשלומים שישולמו במסגרת ההרשמה במרב"ג לא יינתן החזר, ולא תתקיים כל התחשבנות כספית על פעולות תשלום קודמות.ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום באמצעות שובר בבנק הדואר ובהצגת השובר החתום ע"י בנק הדואר בעת ההרשמה. רצוי להקדים את ביצוע ההרשמה ולשלם באמצעות השובר טרם ההגעה לרישום, וזאת כדי להשלים את תהליך ההרשמה במלואו עד השעה הנקובה. בנוסף, מומלץ לשלם בשובר תשלום נפרד עבור כל יום בחינה.בסיום ההרשמה עליך לקבל במרב"ג:כרטיס נבחן מלא וחתום ע"י פקיד/ה השלוחה, ובו מצויין מקום הבחינה ומועדה.פרוט חומר העזר המותר בשימוש בבחינה אליה נרשמת.

נבחנים שלא ישלימו את התהליך במלואו במסגרת השעות הנקובות, לא יורשו להיבחן.

להלן רשימת מרכזי הרישום למרב"ג:

המרב"גכתובתטלפון בשלוחהתחבורה ציבורית
ירושלים – שלוחת הבחינות האקסטרניותכנפי נשרים 24 כניסה א' (גבעת שאול), ירושלים02-6515913קווי אוטובוס – 15,74,75
ת"א והמרכז – עירוני ז', ת"א יפורח' חידושי הרי"ם 10, ת"א יפו6164022 -03מתחנה מרכזית בת"א קוים – 26,42,44
חיפה – בית הגפן בניין התיאטרון שד' הציונות 33, חיפה8645584 - 04קווי האוטובוס –10,12,40,111,115,136
טבריה – אורט במעלה שש שנתי, אשכול פיס למדעים ואומנויותמורדות טבריה, טבריה8645584 –04קווי אוטובוס של חברת קונקס – 4,6
באר שבע – שלוחת הבחינות האקסטרניותשד' שזר 35 בית נועם קומה 6 , באר שבע6283291 - 08קווי אוטובוס 5,4 מתחנה מרכזית
אשדוד – מקיף ח'רח' ברק בן אבינועם 10, אשדוד6283291 -08קו אוטובוס 5 מתחנה מרכזית
לפרטים נוספים:שלוחת ירושלים רח' כנפי נשרים 24 א', גבעת שאול, ירושלים, טל': 02-6515913שלוחת ת"א והמרכז רח' עמל 48, קרית אריה, פתח תקווה טל': 03-6164022שלוחת חיפה והצפון רח' ביאליק 3, בית מנהל הנדסה (קומה 9), חיפה, טל': 04-8645584שלוחת באר-שבע והדרום שד' שזר 35, בית נועם (קומה 6), באר שבע, טל': 08-6283291 בכבוד רב, ד"ר משה דקלו

מנהל אגף בכיר

ההודעה לקוחה מתוך