מרבג חורף 2014 רישום מאוחר לבגרות במתמטיקה חורף 2014, מרבג 2014- מלומד
מרבג 2014
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

 

מלומד דף הביתבגרות במתמטיקה חורף 2014 מידע חשוב← מרב"ג חורף 2014

להלן ההודעה של משרד החינוך:

"

הרשמה לבחינות חורף תשע"ד במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) - לנבחני משנה בוגרים

ירושלים, ו' בטבת תשע"ד

9 בדצמבר 2013

לכבוד

מנהלי בתי הספר העל-יסודיים

שלום רב,

הנדון: מרב"ג - מרכז בחינה גמיש - מועד חורף תשע"ד (2014)

 

ההרשמה לבחינות הבגרות שתתקיימנה במועד חורף תשע"ד (2014) הסתיימה. אגף הבחינות מאפשר שירות מיוחד בו מאחרים יכולים, בכל זאת, להיבחן בהליך מיוחד ומזורז.

 

נבחני משנה בוגרים, שאיחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות בחורף תשע"ד (2014), יוכלו להירשם במרכז בחינה גמיש (מרב"ג). בסיום תהליך הרישום המיוחד יקבל הנבחן מידע כתוב על מקום הבחינה ומועדה.

המרב"ג פועל כשירות מיוחד למאחרים. ככזה, הוא מצריך היערכות נפרדת וייחודית, המאפשרת גישה מיידית להיבחנות. לפיכך, לא ניתן ליישם במסגרת היבחנות זו כל התאמה בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה. ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה, שכן השירות מלכתחילה מוגבל לתהליכי היבחנות רגילים.

במרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים החיצוניים בכתב המופיעים בלוח המועדים.

הנכם מתבקשים להנחות את נבחניכם שהופנו להרשמה באמצעות המרב"ג, שאין לפנות בכל שאלה בנוגע להרשמה ודרך קבלת ציונים בתום המועד, לצוות ביה"ס המארח בו מתקיים הליך ההרשמה.

הערה מיוחדת לבחינה באנגלית: יש להצטייד במקלט רדיו נייד בעל תדרי F.M. ו-A.M. הכולל סוללות תקינות. לא יותר שימוש במכשירי שמע בעלי יכולת הקלטה או זכרונות מסוג mp3/ mp4.

 

לתשומת לבכם:

מועדי הבחינות פורסמו לבתי הספר ובאתר האינטרנט של אגף הבחינות מצ"ב קישור

ההרשמה במרב"גים מתקיימת בכל יום שלפני יום הבחינה (ראו סעיף 2).

 

נוהל ההרשמה:

  1. נבחן המעוניין להיבחן במרב"ג (מרכז בחינה גמיש) צריך להגיע לביה"ס לקבלת טופס - הרשמה לבחינות משנה (9587), על מנת שבבית הספר יסייעו לו בקביעת סמל השאלון ושם השאלון המדויק שעליו להיבחן בו. על כל נבחן לשמור טופס זה ולוודא שבבית הספר ישאר צילום טופס זה.
  2. לבחינות במרב"ג תתבצע הרשמה יום קודם למועד הבחינה בין השעות 8:00 – 16:00.
  3. בבואו להירשם במרב"ג חייב הנבחן להציג תעודת זהות (או דרכון בר תוקף), שובר תשלום, וכן את טופס ההרשמה (9587) שיימסר לו ע"י ביה"ס.
  4. מחיר היבחנות לכל יחידת לימוד הינו: 60 ₪. התעריפים בשאלונים במתמטיקה: 35005, 35006, 35807 ובאנגלית: 016106, 016107, 16117 מחירם נקבע ל- 120 ₪ לשאלון והשאלונים במתמטיקה 35804, 35806 מחירם נקבע ל- 180 ₪. באזרחות: 34114 המחיר שנקבע – 96 ₪.

 

עבור תשלומים שישולמו במסגרת ההרשמה במרב"ג לא יינתן החזר, ולא תתקיים כל התחשבנות כספית על פעולות תשלום קודמות.

ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום באמצעות שובר בבנק הדואר ובהצגת השובר החתום ע"י בנק הדואר בעת ההרשמה.

רצוי להקדים את ביצוע ההרשמה ולשלם באמצעות השובר טרם ההגעה לרישום, וזאת כדי

להשלים את תהליך ההרשמה במלואו עד השעה הנקובה. בנוסף, מומלץ לשלם בשובר תשלום נפרד עבור כל יום בחינה.

 

בסיום ההרשמה עליך לקבל במרב"ג:

כרטיס נבחן מלא וחתום ע"י פקיד/ה השלוחה, ובו מצויין מקום הבחינה ומועדה.

פרוט חומר העזר המותר בשימוש בבחינה אליה נרשמת.

 

נבחנים שלא ישלימו את התהליך במלואו במסגרת השעות הנקובות, לא יורשו להיבחן.

 

 

להלן רשימת מרכזי הרישום למרב"ג:

המרב"ג

כתובת

טלפון בשלוחה

תחבורה ציבורית

ירושלים – שלוחת הבחינות האקסטרניות

כנפי נשרים 24 כניסה א' (גבעת שאול), ירושלים

02-6515913

קווי אוטובוס – 15,74,75

ת"א והמרכז – עירוני ז', ת"א יפו

רח' חידושי הרי"ם 10, ת"א-יפו

6164022 -03

מתחנה מרכזית בת"א קווים – 26,42,44

חיפה – בית הגפן בניין התיאטרוןשד' הציונות 33, חיפה8645584 - 04

קווי האוטובוס –
10,12,40,111,115,136

טבריה – אורט במעלה שש שנתי, אשכול פיס למדעים ואומנויותמורדות טבריה, טבריה8645584 –04קווי אוטובוס של חברת קונקס – 4,6
באר שבע – שלוחת הבחינות האקסטרניותשד' שזר 35 בית נועם קומה 6 , באר שבע6283291 - 08קווי אוטובוס 5,4
מתחנה מרכזית
אשדוד – מקיף ח'רח' ברק בן אבינועם 10, אשדוד6283291 -08קו אוטובוס 5
מתחנה מרכזית
לפרטים נוספים:
שלוחת ירושלים – רח' כנפי נשרים 24 א', גבעת שאול, ירושלים, טל': 02-6515913
שלוחת תל-אביב והמרכז – רח' עמל 48, קרית אריה, פתח תקווה, טל': 03-6164022
שלוחת חיפה והצפון – רח' ביאליק 3, בית מנהל הנדסה (קומה 9), חיפה, טל': 04-8645584
שלוחת באר-שבע והדרום – שד' שזר 35, בית נועם (קומה 6), באר שבע, טל': 08-6283291
בכבוד רב,
ד"ר משה דקלו
מנהל אגף בכיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

להלן הודעה שנייה של משרד החינוך

הרשמה במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) מועד חורף תשע"ד (2014)

לנבחנים אקסטרנים ולנבחני משנה בוגרי תיכון

מרכז הבחינה הגמיש נבחנים חיצוניים (אקסטרנים) ונבחני משנה בוגרי תיכון (אינטרנים), שאחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות בחורף תשע"ד (2014), יוכלו להירשם במרכז הבחינה הגמיש (מרב"ג). בסיום הרישום המיוחד יקבל הנבחן מידע כתוב על מקום הבחינה ומועדה.המרב"ג פועל כשירות מיוחד למאחרים. ככזה, הוא מצריך היערכות נפרדת וייחודית המאפשרת גישה מיידית להיבחנות. לפיכך, לא ניתן ליישם במסגרת היבחנות זו כל התאמה בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה. במסגרת מרכז הבחינה הגמיש (מרב"ג) ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה, שכן השירות מלכתחילה מוגבל לתהליכי היבחנות רגילים.

* במרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים החיצוניים בכתב המופיעים בלוח המועדים.

* ההרשמה במרב"גים מתקיימת בכל יום במסגרת שעות ההרשמה, רק לבחינות המתקיימות ביום שלמחרת. אין הרשמה ביום הבחינה.* אין לפנות לצוות בית הספר המארח שבו מתקיים הליך הרישום בכל שאלה בנוגע להרשמה ודרך קבלת הציונים בתום המועד.* הערה מיוחדת לנבחנים באנגלית: יש להצטייד במקלט רדיו בעל תדרי AM, FM הכולל סוללות. לא יותר שימוש במכשירי שמע בעלי יכולת הקלטה או זכרונות מסוג Mp3/Mp4.* מועדי הבחינות פורסמו בחוזרים לבתי-ספר, בשלוחות לנבחנים האקסטרנים ובאתר האינטרנט של אגף הבחינות. מצ"ב קישור ללוח הבחינות* נבחן הניגש לבחינה במרב"ג, חייב להציג במעמד הרישום ובזמן הבחינה, תעודת זהות או דרכון בר-תוקף. נבחנים במדים יוכלו להזדהות באמצעות תעודת קצין, פנקס-חוגר או תעודת שוטר. תעודות אחרות לא יוכרו כמסמך מזהה.* נבחן משנה בוגר תיכון (אינטרני) הניגש להירשם במרב"ג צריך להגיע לבית הספר התיכון שבו סיים ללמוד לקבלת טופס הרשמה (9587), על מנת שבית-הספר יסייע לו בקביעת סמל השאלון ושם השאלון המדויק שעליו להיבחן בו. על כל נבחן לשמור טופס זה ולוודא שבבית הספר יישאר צילום מטופס זה. רצוי להצטייד בשובר תשלום מבית-הספר – שובר נפרד עבור כל בחינה. את השוברים כדאי לשלם טרם הגעה לרישום במרב"ג.

* נבחן אקסטרני (בעל תיק נבחן בשלוחה) הניגש להיבחן במרב"ג הוא האחראי הבלעדי להגדרת סמל השאלון שבו הוא מבקש להיבחן.* נבחן המבקש להיבחן בשאלון אקסטרני ואינו בעל תיק נבחן בשלוחת הבחינות חייב יהיה לפתוח תיק נבחן במהלך השבוע שלאחר הבחינה האחרונה בה נבחן במרב"ג. אי פתיחת התיק בזמן תגרור ביטול ציוני הבחינות. עלות פתיחת תיק נבחן אקסטרני היא 254 ₪.* לבחינות במרב"ג תתבצע ההרשמה ביום שלפני הבחינה בין השעות 8:00-16:00.* התעריפים במרב"ג:מחיר היבחנות על כל יחידת לימוד הינו: 60 ₪. למעט בשאלונים המפורטים בקישור עבור תשלומים שישולמו במסגרת ההרשמה במרב"ג לא יינתן החזר, ולא תתקיים כל התחשבנות כספית על פעולות תשלום קודמות.* ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום באמצעות שובר בבנק הדואר ובהצגת השובר החתום ע"י הבנק בעת ההרשמה. רצוי להקדים את ביצוע ההרשמה ולשלם באמצעות השובר טרם ההגעה לרישום, וזאת כדי להשלים את תהליך ההרשמה במלואו עד השעה הנקובה. בנוסף, מומלץ לשלם בשובר תשלום נפרד עבור כל יום בחינה.* בסיום הרישום על הנבחן לקבל במרב"ג: - כרטיס נבחן מלא וחתום על ידי פקיד השלוחה, ובו מצוין מקום הבחינה ומועדה. - פירוט חומר העזר המותר בשימוש בבחינה אליה נרשמת.* נבחנים שלא ישלימו את תהליך ההרשמה במלואו במסגרת השעות הנקובות, לא יורשו להיבחן. להלן רשימת מרכזי הרישום (מרב"גים):
המרב"גכתובתטלפון בשלוחהתחבורה ציבורית
ירושלים – שלוחת הבחינות האקסטרניותרח' כנפי נשרים 24 כניסה א', גבעת שאול,ירושלים6515913- 02קווי אוטובוס:15,74,75
ת"א והמרכז- עירוני ז', תל-אביב-יפורח' חידושי הרי"ם 10, ת"א6164022- 03קווי אוטובוס:26,42,44
חיפה- בית הגפן בניין התיאטרוןשד' הציונות 33, חיפה8645584- 04קווי האוטובוס – 10,12,40,111,115,136
טבריה- אורט במעלה שש-שנתיאשכול פיס למדעים ולאמנויותמורדות טבריה, טבריה8645584- 04קווי אוטובוס של חברת קונקס: 4,6
באר שבע- שלוחת הבחינות האקסטרניותשד' שז"ר 35, בית נועם, קומה 6, באר שבע6283291- 08קווי אוטובוס 4,5 מתחנה מרכזית
אשדוד- מקיף ח'רח' ברק בן אבינועם 10, אשדוד6283291- 08קו אוטובוס 5 מתחנה מרכזית
לפרטים נוספים:שלוחת ירושלים רח' כנפי נשרים 24, גבעת שאול, ירושלים, טל': 02-6515913שלוחת ת"א והמרכז רח' עמל 48, קרית אריה, פתח תקווה, טל': 03-6164022שלוחת חיפה והצפון רח' ביאליק 3 , בית מנהל הנדסה (קומה 9), חיפה, טל': 04-8645584שלוחת באר-שבע והדרום שד' שזר 35, בית נועם (קומה 6), באר שבע, טל': 08-6283291