מרבג"ג חורף 2012 מרבג
מרבג
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

הרשמה במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) - מועד חורף תשע"ב -
לאתר משרד החינוך שאחראי על פרטי פרסום זהירושלים, י"ט בכסלו תשע"ב

15 בדצמבר 2011

שלום רב,

הנדון: מרב"ג - מרכז בחינה גמיש - מועד חורף תשע"ב (2012)

ההרשמה לבחינות הבגרות שתתקיימנה במועד חורף תשע"ב (2012) הסתיימה. אגף הבחינות מאפשר שירות מיוחד בו מאחרים יכולים, בכל זאת, להיבחן בהליך מיוחד ומזורז.

 

נבחני משנה בוגרים, שאיחרו את מועד הרישום לבחינות הבגרות בחורף תשע"ב (2012), יוכלו להירשם במרכז בחינה גמיש (מרב"ג). בסיום תהליך הרישום המיוחד יקבל הנבחן מידע כתוב על מקום הבחינה ומועדה.

המרב"ג פועל כשירות מיוחד למאחרים. ככזה, הוא מצריך היערכות נפרדת וייחודית, המאפשרת גישה מיידית להיבחנות. לפיכך, לא ניתן ליישם במסגרת היבחנות זו כל התאמה בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי לקויות למידה. ניתן להיבחן אך ורק במתכונת הרגילה של הבחינה, שכן השירות מלכתכילה מוגבל לתהליכי היבחנות רגילים.

במרב"ג ניתן להיבחן אך ורק בשאלונים החיצוניים בכתב המופיעים בלוח המועדים.

 

הערה מיוחדת לבחינה באנגלית: יש להצטייד במקלט רדיו תדרי F.M. ו-A.M. הכולל סוללות. לא יותר שימוש במכשירי שמע בעלי יכולת הקלטה או זכרונות מסוג mp3/ mp4.

 

ההרשמה במרב"גים מתקיימת בכל יום במסגרת שעות ההרשמה, רק לבחינות המתקיימות ביום הבחינות ובבחינות הבגרות שלמחרת.

נוהל ההרשמה:

1. נבחן המעוניין להיבחן במרב"ג (מרכז בחינה גמיש) צריך להגיע לביה"ס לקבלת טופס - הרשמה לבחינות משנה (9587), על מנת שבבית הספר יסייעו לו בקביעת סמל השאלון ושם השאלון המדויק שעליו להיבחן בו. על כל נבחן לשמור טפס זה ולוודא שבבית הספר ישאר צילום טופס זה.

2. לבחינות במרב"ג ניתן להירשם ביום לפני כל בחינה בין השעות 8:00 עד 16:00.

3. בבואו להירשם במרב"ג חייב הנבחן להציג תעודת זהות (או דרכון בר תוקף), שובר תשלום, וכן את טופס ההרשמה (9587) שיימסר לו ע"י ביה"ס.

4. מחיר היבחנות לכל יחידת לימוד הינו: 60 ₪. התעריפים בשאלונים במתמטיקה: 35005, 35006, ובאנגלית: 016106, 016107, מחירם נקבע ל- 120 ₪ לשאלון והשאלונים במתמטיקה 35804, 35806 מחירם נקבע ל- 180 ₪.

 

עבור תשלומים שישולמו במסגרת ההרשמה במרב"ג לא יינתן החזר, ולא תתקיים כל התחשבנות כספית על פעולות תשלום קודמות.

ההרשמה במרב"ג מותנית בתשלום באמצעות שובר בבנק הדואר ובהצגת השובר החתום ע"י בנק הדואר בעת ההרשמה.

רצוי להקדים את ביצוע ההרשמה ולשלם באמצעות השובר טרם ההגעה לרישום, וזאת כדי השלים את תהליך ההרשמה במלואו עד השעה הנקובה. בנוסף, מומלץ לשלם בשובר תשלום נפרד עבור כל יום בחינה.

 

* נבחנים שלא ישלימו את התהליך במלואו במסגרת השעות הנקובות, לא יורשו להיבחן.

להלן רשימת מרכזי הרישום למרב"ג

להלן רשימת מרכזי הרישום למרב"ג:

 

לפרטים נוספים- טלפונים

שלוחת ירושלים – רח' כנפי נשרים 24, גבעת שאול, ירושלים, טל': 02-6515913


שלוחת ת"א והמרכז – רח' עמל 48, קרית אריה, פתח תקוה טל': 03-6164022


שלוחת חיפה והצפון – רח' ביאליק 3 , בית מנהל הנדסה (קומה 9), חיפה, טל': 04-8645584


שלוחת באר-שבע והדרום – שד' שזר 21, בית נועם (קומה 6), באר שבע, טל': 08-6283291

 

בכבוד רב,

 

ד"ר משה דקלו

מנהל אגף בכיר