לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

 

מבנה שאלון 482 (805) החל מבגרות קיץ 2014 כולל:

 

שאלון שני (35482) 35%

משך השאלון: שעה ושלושה רבעים


הנבחן יענה על 3 שאלות מתוך 5 שאלות

להלו מבנה השאלון החל מבגרות קיץ 2014 כולל

פרק א- בחירה של שאלה 1 מתוך 2

שאלה 1: סדרות

שאלה 2: טריגונומטריה במרחב(הערה 1: עד היום תמיד היתה שאלה אחת מסדרות ושאלה אחת מטריגונומטריה במרחב.

כמו כן בפורום מורים של קהילות משרד החינוך בתאריך 4-5-14 פורסם על ידי המפמרית אירמה ג'ן

שבהכרח תהיה בפרק א שאלה אחת בסדרות ושאלה אחת בטריגונומטריה במרחב.

לעומת זאת בתכנית הלימודים לא רשום שבהכרח תהיה שאלה אחת מכל נושא.

הערה 2: השאלות לא יופיעו בהכרח בסדר המוצג)


פרק ג- בחירה של 2 שאלות מתוך 3 שאלות

מתוך הנושאים: בעיות גידול ודעיכה, חדוו"א של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות.

שאלה 3:

שאלה 4:

שאלה 5:

(הערות: לא תהיה בהכרח שאלה אחת מכל נושא.

הנושאים בפרק הנ"ל הם בעיות גידול ודעיכה. חדוו"א של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות)

 

 

 

להלן שוב אותו פירוט רק בעיצוב אחר:

מבנה הבגרות במתמטיקה שאלון 482 (805):

 

מבנה שאלון 482 (805) הבגרות במתמטיקה- מלומד

הערה חשובה לגבי המבנה של שאלון 482 (805)

בפרק א' תהיינה 2 שאלות . עד היום תמיד היתה שאלה אחת בסדרות ושאלה אחת בטריגונומטריה במרחב.
כמו כן בפורום מורים של קהילות משרד החינוך נאמר בתאריך 4-5-14 על ידי המפמרית אירמה גין שבהכרח תהיה בפרק א שאלה אחת בסדרות ושאלה אחת בטריגונומטריה במרחב. לעומת זאת בתכנית הלימודים לא רשום שבהכרח תהיה שאלה אחת מכל נושא.

בפרק ב': תהיינה 3 שאלות. לא ניתן לדעת כמה שאלות ילקחו מכל נושא שבפרק ב'.

 

 

להלן מבנה שאלון 481 (804) ושאלון 482 (805) 4 יחידות לימוד מתוך אתר משרד החינוך, לרבות תכני הלימוד הנדרשים:


תכנית ההוראה לפי נושאים - החל ממועד קיץ תשע"א

 

צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 

טבלאות שעות הוראה

 

נוסחאון בעברית - החל ממועד קיץ תשע"א

 

נוסחאון בעברית - מורחב (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 

נוסחאון בערבית - החל ממועד קיץ תשע"א

 

הנחיות לשאלונים מותאמים בתכנית ההיבחנות החדשה

לקוח מתוך אתר מפמ"ר מתמטיקה