הנתיב לדף הנוכחי: מלומד דף הבית >> מתמטיקה >> בגרות במתמטיקה >> פתרון בגרויות במתמטיקה >> מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 007
נתיב נוסף: מלומד דף הבית >> מתמטיקה >> בגרות במתמטיקה >> שאלון 007 >> מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 007

שאלון 007

מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 007

שימו לב, בתחתית הדף יש מאגר אדיר של כל תרגילי הבגרות במתמטיקה הקשורות לוקטורים משנות ה- 80 עד 2010.

לכל השאלות יש פתרונות מלאים ומודרכים.

כל נושא הוקטורים מועבר בספר אינטרנטי מרמת הבסיס עד רמת שאלות הבגרות.כך שניתן ללמוד את הוקטורים דרך האינטרנט לבד.

תלמידים שלמדו בשיטות אלו מעידים שמלא לדעת כלום, תוך זמן קצר הפכו להיות אלופים בוקטורים ומובילים בכיתה.

היכנסו ותנסו.. מומלץ מאוד

 

לבגרות קיץ 2013, קיץ 2013 מועד ב' וחורף 2014 - ראו בדף הבגרויות החדש - לחצו כאן

חורף 2013
שאלון חורף 2013

פתרון חורף 2013
פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 24 ראו פתרון מלא
משרד החינוך
ראו שאלה 35 ראו פתרון מלא
משרד החינוך
קיץ 2012 מועד ב'
שאלון קיץ 2012 מועד ב' פתרון קיץ 2012 מועד ב' פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה ראו שאלה ראו שאלה 36 סעיף ב' טרם הועלה ראו שאלה 79
קיץ 2012
שאלון קיץ 2012 פתרון קיץ 2012 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה ראו שאלה 17 ראו שאלה 14
סעיף ב' טרם הועלה
ראו שאלה 8
חורף 2012
שאלון חורף 2012

פתרון חורף 2012 פתרון מלא שאלה 1
פתרון מלא שאלה 2
פתרון מלא שאלה 3
פתרון מלא שאלה 4
פתרון מלא שאלה 5ב'
ראו שאלה 25 ראו שאלה 39 ראו שאלה 13 ראו שאלה 77
סעיף ב' טרם הועלה
ראו שאלה 9
סעיף א' טרם הועלה
קיץ 2011
שאלון קיץ 2011 פתרון קיץ 2011 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 52 ראו שאלה 39 ראו שאלה 17 ראו שאלה 17 ראו שאלה 74
קיץ 2011 מועד ב'
שאלון קיץ 2011
מועד ב'
פתרון קיץ 2011 <br />מועד ב' פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 28 ראו שאלה 38 ראו שאלה 22 ראו שאלה 18 ראו שאלה 70
חורף 2011
שאלון חורף 2011 פתרון חורף 2011 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 26 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
(ירד מתוכנית
הלימודים)
ראו שאלה 41 ראו שאלה 77
קיץ 2010
שאלון קיץ 2010

פתרון קיץ 2010<br /> פתרון מלא שאלה 1

פתרון מלא שאלה 2

פתרון מלא שאלה 3
פתרון מלא שאלה 4
פתרון מלא שאלה 5
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
(ירד מתוכנית
הלימודים)
ראו שאלה 37 ראו שאלה 16 ראו שאלה 68

 

חורף 2010
שאלון חורף 2010 פתרון חורף 2010 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 15 ראו שאלה 16 ראו שאלה 40 ראו שאלה 60
קיץ 2009 מועד ב'
שאלון קיץ 2009 מועד ב'
פתרון קיץ 2009 מועד ב'<br פתרון מלא שאלה 1
פתרון מלא שאלה 2
פתרון מלא שאלה 3
פתרון מלא שאלה 4
פתרון מלא שאלה 5
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
(ירד מתוכנית
הלימודים)
ראו שאלה 55 קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו ראו שאלה 20 ראו שאלה 6 ראו שאלה 62
קיץ 2009
שאלון קיץ 2009

פתרון קיץ 2009<br /> פתרון מלא שאלה 1
פתרון מלא שאלה 2
פתרון מלא שאלה 3
פתרון מלא שאלה 4
פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
(ירד מתוכנית
הלימודים)
ראו שאלה 18 ראו שאלה 4 ראו שאלה 69
חורף 2009
שאלון חורף 2009 פתרון חורף 2009 פתרון מלא שאלה 1 פתרון מלא שאלה 2 פתרון מלא שאלה 3 פתרון מלא שאלה 4 פתרון מלא שאלה 5
ראו שאלה 32 ראו שאלה 91
קובץ זה לא בתכנית הלימוד של 3 יחידות. ניתן לדלג עליו
ראו שאלה 12 סעיף ב'- ראו שאלה 10 ראו שאלה 71

 

שאלונים נוספים מבגרויות אחרונות:

שאלון 007, שנת 2008: בגרות חורף 2008 בגרות קיץ 2008 בגרות קיץ 2008 מועד ב'
שאלון 007, שנת 2007: בגרות חורף 2007
בגרות קיץ 2007 בגרות קיץ 2007 מועד ב' בגרות קיץ 2007 מועד מיוחד
שאלון 007, שנת 2006: בגרות חורף 2006
בגרות קיץ 2006 בגרות קיץ 2006 מועד ב'
שאלון 007, שנת 2005: בגרות חורף 2005חינם
בגרות קיץ 2005 בגרות קיץ 2005 מועד ב'