לוח בחינות קיץ 2013 לוח בחינות קיץ תשע
לוח בחינות מועד חורף תשע
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

לוח בחינות הבגרות קיץ 2013

 

מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד א' הוא 21-05-13

מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב הוא 11-7-13

 

 

1. לוח בחינות קיץ תשע"ג (2013)

2. לוח בחינות קיץ תשע"ג (2013) - כולל מקצועות טכנולוגיים

 

3. למקור ההודעה

 

להלן לוח הבחינות קיץ 2013, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: