שיעור בוידאו ובספר: טריגונומטריה במישור
לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

להלן חוברת המסכמת את השיעור

חוברת שיעור
בטריגנומטריה במישור
סיכום
טריגונומטריה במשיור
חינם חינם


להלן קבצי השיעור
כדי ללמוד את השיעור לחצו על קבצי הוורד, עליכם לעבור מהקובץ הראשון עד הקובץ.


1.

הסבר סימון וסוגי זוויות הסבר קטעים מיוחדים במשולש דוגמה 1 הסבר שטח משולש דוגמה 2
(תיכון, אנך, ואנך אמצעי) (תיכון, אנך, ואנך אמצעי) תיכון אנך וחוצה זווית חישוב שטח משולש
סרטון 1 (11:56 דק') סרטון 2 (6:06 דק') קובץ 3 סרטון 4(3:34 דק') קובץ 5
חינם חינם חינם חינם חינם

 

הסבר זוויות קודקודיות וזוויות צמודות הסבר זוויות בין ישרים מקבילים דוגמאות הסבר סכום זוויות פנימיות במשולש דוגמה 3
סרטון 6 (5:55 דק') סרטון 7 (8:48 דק') סרטון 8 (7:44 דק') סרטון 9(5:41 דק') קובץ 10
חינם חינם חינם חינם לחברים חינם לחברים

הסבר משפט פיתגורס
סרטון 11 (6:32 דק')
חינם לחברים

 


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

דוגמה 4 הסבר ניסוחים דוגמה 5
קובץ 12 קובץ 13 קובץ 14
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

2.

הסבר הגדרת הסינוס דוגמה 6 הסבר הגדרת הקוסינוס דוגמה 7
קובץ 15 קובץ 16 קובץ 17 קובץ 18
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

הסבר הגדרת הטנגנס דוגמה 8 תזכורת פיתגורס דוגמה 9 לסיכום משפט הסינוס, קוסינוס וטנגנס
קובץ 19 קובץ 20 קובץ 21 קובץ 22 קובץ 23
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

3.

הסבר שלבי העבודה דוגמה 10 דוגמה 11 דוגמה 12 דוגמה 13
קובץ 24 קובץ 25 קובץ 26 קובץ 27 קובץ 28
מהמאגר 801 מהמאגר 801 מהמאגר 801 מהמאגר 801 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

4.

הסבר משולש שווה שוקיים דוגמה 14 דוגמה 15
סרטון 29(12:47 דק') קובץ 30 קובץ 31
מהמאגר 801 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 

5.

הסבר משולש שווה צלעות דוגמה 16
סרטון 32 (2:31 דק') קובץ 33
מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

6.

מקבילית מקבילית המשך מלבן דוגמה 17 דוגמה 18
סרטון 34(10:44 דק') סרטון 35(7:43 דק') סרטון 36 (11:25 דק') קובץ 37 קובץ 38
מהמאגר 801 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

7.

מעוין דוגמה 19 דוגמה 20
סרטון 39 (14:07 דק') קובץ 40 קובץ 41
מהמאגר 801 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

8.

תזכורת מהנדסה אנליטית דוגמה 21 דוגמה 22
קובץ 42 קובץ 43 קובץ 44
מהמאגר 801 מהמאגר 801 מהמאגר 801
לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא

 סוף השיעור בוידאו ובספר דיגיטלי

"טריגונומטריה במישור"

בהצלחה!!!