חוזר מפמ"ר אוקטובר 2012 חוזר מפמ
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

בחזרה למלומד- דף הביתבחזרה לעל הבגרות במתמטיקה

 

להורדת קובץ וורד של החוזר לחצו כאן

 

להלן חוזר מפמ"ר שפורסם והופץ באוקטובר 2012- בקובץ פלאש הניתן לצפייה והדפסה:

 

להלן אותו חוזר מפמ"ר שפורסם והופץ באוקטובר 2012- בקובץ טקסט:

מדינת ישראלמשרד החינוךהמזכירות הפדגוגית - אגף מדעיםהפיקוח על הוראת המתמטיקהירושלים, תשרי התשע"ג , אוקטובר 2012חוזר מפמ"ר לשנת הלימודים התשע"ג לחטיבות העליונות (ע"ג/ 1)החוזר מיועד למנהלי בתי ספר, למרכזי מקצוע המתמטיקה ולמורים למתמטיקה בחטיבות העליונות.הנושאים בחוזר זה: 1. דברי פתיחה 2. פדגוגיה דיגיטלית 3. אוריינות מתמטית 4. מבנה ההיבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה - תשע"ג (2013) 5. הוראה והיבחנות ברמה של 3 יח"ל 6. מבנה שאלוני הבגרות ברמה של 4 יח"ל: 35804, 35805 7. הוראה והיבחנות ברמה של 5 יח"ל 8. עקרונות מנחים ומובילים בבדיקת בחינות בגרות 9. ספרי לימוד מאושרים 10. עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית ברצף שש שנתי 11. הדרכה והשתלמויות 12. מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודיהעתקים:פרופ' עפרה מייזלס, יו"ר המזכירות הפדגוגיתגב' דליה פניג, סגן יו"ר המזה"פ ומנהלת אגף ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגיד"ר חנה פרל, מנהלת אגף מדעיםגב' יפה פס, מנהלת האגף לחינוך על – יסודיד"ר משה דקלו, מנהל אגף הבחינותמנהלי מחוזות התבניות של המתמטיקאים, כמו אלו של הציירים או של המשוררים, חייבות להיות יפות. הרעיונות, כמו הצבעים או המילים, חייבים להשתלב בהרמוניה. יופי הוא המבחן הראשון: אין מקום של ממש בעולם למתמטיקה מכוערת." גודפרי הרולד הארדי (1877-1947, מתמטיקאי בריטי, עסק בעיקר בתורת המספרים ובאנליזה מתמטית)1. דברי פתיחה הוראת המתמטיקה היא הרבה יותר מהקניית ידע ומיומנויות. המפגש הבלתי אמצעי עם התלמידים בכיתה ומחוצה לה, הרגישות לצרכי התלמידים, ההקשבה והתמיכה הם הפתח ליצירת עניין וסקרנות למתמטיקה ולפיתוח הפוטנציאל הגלום בכל תלמיד ותלמידה. אני סמוכה ובטוחה שתעשו עבודתכם נאמנה ותמצאו סיפוק והנאה בעשייתכם.עם פרוס שנת הלימודים תשע"ג ברצוני לברך כל אחד ואחת מכם, בשנה טובה, שנת צמיחה והתחדשות, שנה של עשייה מלאת אתגרים חינוכיים, ראו ברכה וגמול בעשייתכם, ותהיה זו ברכה אישית לכל אחת ואחד מכם. מאחלת לכולם שנה טובה, שנת לימודים פורייה והצלחה במעשה ידיכםד"ר אירמה ג'ןמפמ"ר מתמטיקה 2. פדגוגיה דיגיטלית במזכירות הפדגוגית מעודדים הטמעת פדגוגיה דיגיטלית בכל שכבות הגיל ובכל הארץ. לקראת התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21, בשנת הלימודים תשע"ג יחל תהליך הטמעה מקיף של שילוב פדגוגיה דיגיטלית בהוראת מתמטיקה בחטיבות הבינים – ראו פירוט בחוזר מפמ"ר תשע"ג/1 לחטיבות הביניים. שילוב הטכנולוגיה בהוראת מתמטיקה הוא חיוני והכרחי לצורך שיפור דרכי ההוראה, תוך שימוש מושכל והתאמה מיטבית בין כלי ההוראה הטכנולוגיים לבין מטרות ההוראה. תהליך זה הוא חלק מתהליך כולל של התאמת הפדגוגיה להוראה בסביבה המשלבת כלים טכנולוגיים בכל מקצועות הלימוד. בהשתלמויות המורים יינתן דגש גם לנושא זה. אנו מצפים שמורים ישלבו בהוראה כלים טכנולוגיים לתמיכה בתהליכים פדגוגיים.3. אוריינות מתמטית בשנת הלימודים הקרובה ובשנים הבאות תמשך המגמה של הדגשת האוריינות המתמטית בחטיבת הבינים ובחטיבה העליונה בנושאים הנלמדים בתכנית הלימודים. הכוונה היא לפתרון בעיות "מציאותיות" ובעיות עתירות מלל, הדורשות יכולת קריאה, ניתוח ויישום ידע מתמטי. המורים מתבקשים להדגיש בהוראתם ניתוח מילולי של שאלות, פתרון שאלות מילוליות שגרתיות, פתרון של שאלות שאינן שגרתיות ולשלב שאלות מסוגים אלה בבחינות התקופתיות של התלמידים לאורך השנה.בשאלוני בחינות הבגרות תשולב אוריינות מתמטית בנושאים השונים שבבחינה. יושם דגש על פתרון שאלות עתירות מלל, ושאלות שפתרונן מבוסס על תובנה, ניתוח ויישום ידע מתמטי. 4. מבנה ההיבחנות בבחינת הבגרות במתמטיקה – תשע"ג (2013)להזכירכם, בהמשך לחוזרי מנכ"ל (חוזר מנכ"ל תש"ע/7, מרץ 2010) וחוזרי מפמ"ר קודמים (חוזר מפמ"ר תשע"א/1, וחוזר מפמ"ר תשע"ב/1), בשנה"ל תשע"ג כל התלמידים הלומדים בכיתות י', י"א, י"ב, בכל המועדים, יבחנו בהתאם לשיטת ההיבחנות החדשה בשאלונים הבאים:תלמידי 5 יח"ל: 35806 (60%), 35807 (40%)תלמידי 4 יח"ל: 35804 (65%), 35805 (35%)תלמידי 3 יח"ל: 35801 (25%), 35802 (35%), 35803 (40%)תלמידים הלומדים בשנה"ל תשע"ג בכיתות י' , י"א, י"ב אינם רשאים לגשת לשאלוני הצבירה שמספריהם: 35001, 35002, 35003, 35004, 35005, 35006, 35007. שאלונים אלה יתקיימו רק עבור נבחני משנה, במועד חורף תשע"ג בלבד.
שימו לב! מועד חורף תשע"ג יהיה המועד האחרון בו יהיו שאלוני הצבירה – רק לנבחני משנה שיורשו להיבחן בשאלונים שמספריהם: 35001, 35002, 35003, 35004, 35005, 35006, 35007. הבהרות לנבחני משנה מפורסמות באגף הבחינות בכתובת:
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/exams/hanchayotvenehalim/chozrim/hodaabogrimmathwin2013.htm
5. הוראה והיבחנות ברמה של 3 יח"ל 5.1. מאגר שאלות (שאלונים 35801,35802)מהדורה מחודשת ומעודכנת של מאגר שאלות הבגרות לשאלון 35802 פורסמה באתר המפמ"ר בכתובת:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Maagar3/802.htm
ספר המאגר יופץ בחנויות במהלך חודש אוקטובר.
המאגר החדש לשאלון 35802 יהיה בתוקף החל ממועד קיץ תשע"ג.
להזכירכם, בקיץ תשע"ב, נכנס לתוקפו המאגר החדש של שאלות הבגרות לשאלון 35801 (ולשאלון 35001 שיתקיים לנבחני משנה בלבד במועד חורף תשע"ג).
מאגר השאלות נמצא באתר המפמ"ר בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Maagar3/801.htm
המאגר מופץ גם בחנויות.בעקבות בדיקה שנערכה, הוחלט לצמצם את המאגר החדש לשאלון 35801. הצמצום יכנס לתוקפו החל ממועד קיץ תשע"ג. להלן פירוט השינויים:
נושאהצמצום
משוואות, גרפים של ישרים ופרבולות- בשאלה 8 הורדת סעיף ב'- הוספת סרטוטים בשאלות 21-26, 29-30
שינוי נושא נוסחא- הורדת שאלה 14- בשאלה 16 הורדת סעיף ד'
בעיות מילוליות- הורדת שאלה 20- הורדת שאלה 24- הורדת שאלה 35
קריאת גרפים ובניית גרפים- הורדת שאלה 15- הורדת שאלה 17- הורדת שאלה 25- הורדת שאלה 38- בשאלה 41 הורדת סעיף ז'- הורדת שאלה 42
גיאומטריה אנליטית- הורדת שאלה 29- הורדת שאלה 34- בשאלה 42 הורדת סעיף ה'
סדרות-
סטטיסטיקה והסתברות- הורדת שאלה 26- הורדת שאלה 29- הורדת שאלה 34- הורדת שאלה 37- הורדת שאלה 45- בשאלה 47 הורדת סעיפים ג'+ד'- הורדת שאלה 48- הורדת שאלה 55
טריגונומטריה-
5.2. מבנה שאלוני בחינות הבגרות ברמת 3 יח"לכל אחת מבחינות הבגרות בשאלונים 35801 ו- 35802 תכלולנה לפחות 4 שאלות מהמאגר החדש, ועד שתי שאלות שאינן מופיעות כלל במאגר.שימו לב כי החל ממועד קיץ תשע"ג, שאלות בשאלון 35802 יכולות להילקח גם מהמאגר החדש לשאלון 35801.5.3. הדגשת האוריינות ברמת 3 יח"להדגשת האוריינות מחייבת שינוי בגישת ההוראה. מומלץ להסתפק בהוראת עקרונות מנחים לפתרון שאלות מסוגים שונים, תוך הדגמתם רק על חלק מהשאלות. יש לנתח יחד עם התלמידים את כל מה שנתון בפתיח של שאלה ולחשוב יחד, בשיח כיתתי, איזה מידע ניתן להפיק מהנתונים (עוד לפני קריאת סעיפי השאלה). במהלך ניתוח השאלה יש לשים לב ליחידות המידה והמרתם ליחידות אחרות.
כדי לתמוך במורים נוספה גם בשנה זו לכל כיתות י' ברמה של 3 יחידות שעה שבועית (בהשוואה למה שניתן בתשע"א).
זאת בהתאם להנחיות שניתנו בקובץ מתנ"ה (מארזי תכנון, ניהול והיערכות) תשע"ג מטעם משרד החינוך, ובו נכתב בין השאר שבשנה"ל תשע"ג יינתן: "תגבור לימודי המתמטיקה לתלמידי שכבה י' הניגשים לבגרות בהיקף של 3 יח"ל" כמו כן, הוקם מערך הדרכה והשתלמויות כלל ארצי (ראו סעיף 11).
שימו לב לדגשים הבאים: במועד חורף תשע"ג:לשאלוני הבגרות 35801 ו- 35001 (המיועד לנבחני משנה בלבד) תקף המאגר החדש לשאלונים אלו.לשאלוני הבגרות 35802 ו- 35002 (המיועד לנבחני משנה בלבד) תקף המאגר הישן לשאלונים אלו על כל הרחבותיו.במועד קיץ תשע"ג ואילך:לשאלון הבגרות 35801 תקף המאגר החדש לשאלונים אלו.לשאלון הבגרות 35802 תקף המאגר החדש לשאלונים אלו.
6. מבנה שאלוני הבגרות ברמה של 4 יח"ל: 35804, 35805· שאלות בנושא חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות אינן כלולות בפרק ג' שאלון 35804 (החל ממועד קיץ תשע"ב).· החל ממועד חורף תשע"ג, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות ייכלל בשאלון 35805.החל ממועד חורף תשע"ג מבנה שאלון 35805 משתנה ויהיו בו שני פרקים: פרק א'- יכלול שאלות מהנושאים: סדרות וטריגונומטריה במרחב, והבחירה תהיה של 1 מתוך 2.
פרק ב'- יכלול שאלות מהנושאים: בעיות גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות חזקה עם מעריך רציונלי, פונקציות מעריכיות ופונקציות לוגריתמיות, והבחירה תהיה של 2 מתוך 3.
סה"כ יש לענות על 3 שאלות.
תלמידים ליקויי למידה שאושר להם מבחן מותאם יענו על 3 שאלות, לפחות שאלה אחת מכל פרק. 7. הוראה והיבחנות ברמה של 5 יח"ל על מנת להתאים את תכנית הלימודים למסגרת שעות ההוראה ברמה של 5 יח"ל, בשאלון הראשון (35806), הוחלט לבצע מספר התאמות, מבלי לפגוע ברמת השאלות. להלן פירוט ההתאמות:· בשאלות מילוליות לא ייכלל הנושא "בעיות תערובת"· בסדרות לא ייכלל הנושא "סדרות מעורבות"· נושא האינדוקציה לא ייכלל בתכניתההתאמות תיכנסנה לתוקף החל ממועד קיץ תשע"ג.8. עקרונות מנחים ומובילים בבדיקת בחינות בגרותבאתר המפמ"ר, מפורסם מסמך עקרונות מנחים ומובילים להערכת בחינות הבגרות. מטרת המסמך להביא לידיעת המורים את השגיאות השכיחות ואת אופן ההתייחסות להערכתן בבחינות הבגרות. הכתובת:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/Meyda.htm 9. ספרי לימוד מאושרים התפרסמה רשימה של ספרי לימוד מאושרים, הכוללת את ספרי הלימוד במתמטיקה לחטיבה העליונה. חלק מן הספרים הם בהיתר זמני. בית ספר יכול לבחור את ספרי הלימוד לתלמידיו אך ורק מתוך רשימה זו. רשימת הספרים וסיווגם על פי אישור קבוע או זמני נמצאת באתר שכתובתו:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/ 10. תכנית עתודה למנהיגות מדעית טכנולוגית ברצף שש שנתימטרת התכנית היא ליצור מסלול מצוינות שש שנתי המוביל לתעודת בגרות איכותית במתמטיקה ובתחומי מדע וטכנולוגיה. התכנית נבנתה על ידי המנהל למדע ולטכנולוגיה, בשיתוף מפמ"ר מתמטיקה ומפמ"רים במדעים השונים.
בשנה"ל תשע"ג, תפעל התוכנית בכיתות ז', ח' בחטיבות הביניים ו/או בכיתות י', י"א בחטיבה העליונה. בבתי ספר, שנכנסו לתכנית בשלב הניסוי, תפעל התכנית גם בכיתות ט' ו- י"ב.
בתי ספר שנמצאים בתוכנית זו קיבלו על כך הודעה, וכן הודעה לגבי הכיתות שבהן תופעל התכנית בבית ספרם בשנת הלימודים תשע"ג.
· לקבלת מידע מפורט לגבי תכנית הלימודים וחומרי הלימוד בעתודה המדעית הטכנולוגית בחטיבות הביניים - ראו חוזר מפמ"ר תשע"ג/1 לחטיבות הביניים.· בכיתות י' ו- י"א תכנית הלימודים היא בהתאם לשיטת ההיבחנות החדשה ברמת 5 יח"ל, והתלמידים ייבחנו בסוף כיתה י"א על פי מבנה ההיבחנות החדש.· בתי ספר שהצטרפו לתוכנית יקבלו, בכל אחת משכבות הגיל י' / י"א, שעות תגבור פרטניות (4 ש"ש), בנוסף על שעות התקן, עבור תלמידים הזקוקים לתמיכה נוספת. אין להעביר שעות אלו כשעות לימוד נוספות לכלל הכיתה.רק מורים שקיבלו את אישור מפמ"ר מתמטיקה יוכלו ללמד בכיתות אלו. מורים אלו חייבים בהשתלמות המתאימה.
לשאלות והבהרות ניתן לפנות אל המדריכה הארצית בחטיבה העליונה:
ד"ר רותי רייז: ruthre@education.gov.il11. הדרכה והשתלמויות 11.1. השתלמויות בחטיבות עליונות:במחוזות יתנהלו השתלמויות בנושאים הבאים:
א. תכנית ההיבחנות החדשה ברמת 3 יח"ל - לכיתה י"א
ב. תכנית מצוינות לעתודה מנהיגות מדעית-טכנולוגית לכיתות י' / י"א
ג. תכנית ההיבחנות החדשה ברמות של 4 ו-5 יח"ל
11.2. הדרכה בחטיבה עליונה:בשנת הלימודים תשע"ג תינתן הדרכה בהטמעת המאגר החדש לשאלון 35802, ודרכי הוראה מותאמות לשאלות עתירות מלל. כמו כן, תינתן הדרכה בהתאם לצרכים גם לרמות לימוד של 4 יח"ל ושל 5 יח"ל.
במידת הצורך ניתן לפנות למדריך המחוזי.
רשימת מדריכי חטיבה עליונה מפורסמים באתר המפמ"ר:http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Matematika/ChativaElyona/HadrachaTichon.htm


12. מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי מיועד להכשיר, לפתח ולטפח מנהיגות מקצועית לחינוך המתמטי בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. המרכז עובד בשיתוף פעולה עם המפמ"ר ואנשי צוותה על פי הצרכים והיעדים של המשרד והפיקוח על הוראת המתמטיקה. בין פעילויותיו הרבות: אתר אינטרנט המשקף את הנעשה בחינוך המתמטי בארץ ובעולם, מברקים מתמטיים ובהם עדכונים מהפיקוח, מבתי הספר ומהאקדמיה ופעילויות למורים ולתלמידים, הנשלחים באופן קבוע לקהילת אנשי החינוך המתמטי בארץ (אלפי מורים, מדריכים, אנשי אקדמיה), עיבוד של פעילויות מתוך תוכנית הלימודים המשלבות טכנולוגיה (יישומים דינמיים ולוח חכם ועוד), הוצאה לאור של על"ה – עלון למורי המתמטיקה, המפרסם מאמרים מבתי הספר ומהמחקר בארץ, קורסים ייחודיים (כמו שילוב גאוגברה ויצירת סרטוני הוראה) במבנה המשלב מפגשי פנים אל פנים ומפגשים מתוקשבים, ימי עיון בכל רחבי הארץ.