הרשמה לבחינות הבגרות באינטרנט חורף 2012 הרשמה לבחינות הבגרות באינטרנט חורף 2012
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

הרשמה לבחינות הבגרות

מערכת זו באה לשרת את ציבור הנבחנים בבחינות הבגרות. השירותים הניתנים במערכת כוללים: פירסום ציוני בחינות בגרות, הרשמה ותשלום לבחינות בגרות באינטרנט

להלן ה- כניסה למערכת הרשמה באתר משרד החינוך

(ניתן להירשם לבגרות דרך המעכרת הנ"ל עד 27-10-11 בהתאם לפירוט שמתחת)

 

 

פרטים על ההרשמה:

כעת המערכת מאפשרת תשלום לבחינות מועד חורף תשע"ב (2012) לנבחנים אקסטרנים.

נבחנים אקסטרנים צעירים שגילם מתחת ל-18 שנה ביום הרישום יירשמו ללא ביצוע תשלום.

נבחני משרד התמ"ת ונבחנים בחו"ל אינם רשאים להירשם באמצעות מערכת זו.


--------------------------------------------------------------------------------

הרשמה ותשלום נבחנים אקסטרנים לבחינות בגרות - מועד חורף תשע"ב (2012)

הרישום ייפתח ביום שני, כ' באלול תשע"א (19.9.2011) וייסגר ביום חמישי, כ"ט בתשרי תשע"ב (27.10.2011) בשעה 9:00 בבוקר.
נבחן אקסטרני שגילו מעל 18 שנה רשאי לבצע את התשלום באינטרנט לבחינות מועד חורף תשע"ב (2012) באמצעות כרטיס אשראי.
נבחן אקסטרני שגילו מתחת ל-18 שנים ביום הרישום, יבצע רישום ללא תשלום
.

ביצוע תשלום מהווה הרשמה לבחינה. המערכת מפיקה אישור תשלום, אותו חובה להציג ביום הבחינה.
מקום הבחינה ומועדה יישלחו בדואר, ובמקביל ניתן יהיה לצפות בפרטים אלו במערכת "הזימונים" שתפורסם באתר לקראת פתיחת מועד הבחינות.

השאלונים הפתוחים להרשמה הינם השאלונים של בחינות החורף המופיעים בהרכב התיק בשלוחה. נבחן המבקש להירשם לבחינות בשאלונים אחרים, יפנה לשלוחה לביצוע הרישום.

הרישום באמצעות שלוחת הבחינות לנבחנים צעירים ותשלום שוברי בנק הדואר לנבחנים שגילם מעל 18 שנה יימשך עד ליום ראשון, ג' בחשוון תשע"ב (31.10.2011).

 

1. נוהלי ההרשמה לנבחנים חדשים:

כל נבחן המעוניין להיבחן בבחינות בגרות חייב לפתוח תיק נבחן.

לצורך פתיחת התיק על הנבחן להגיע אישית לשלוחת הבחינות שבאזור מגוריו ולהביא אתו:

- תעודת זהות ממשלתית או דרכון בר תוקף (מסמך אחר לא יתקבל); עולים חדשים יביאו

גם תעודת עולה;

- שתי תמונות פספורט;

- דמי פתיחת תיק על סך 127 ₪.

נבחנים שברשותם ציוני בחינות מבית-הספר התיכון והמעוניינים שציונים אלה יוכרו בהרכב הבחינות האקסטרני

מתבקשים להביא, בעת פתיחת התיק, אישור ציונים מבית-הספר.

 

2. תאריכים המחייבים את כלל הנבחנים:

 

א. פעולות שניתן לבצע בין התאריכים א' באב תשע"א - ג' בחשוון תשע"ב (1.8-31.10.2011):

- פתיחת תיק נבחן, תשלום והרשמה לבחינות.

- פתיחת תיק "משפר ציון" לבעלי תעודה או לזכאים לתעודת בגרות.

ב. פעולות שניתן לבצע בין התאריכים א' באב תשע"א - כ"ה בתשרי תשע"ב (1.8-23.10.2011):

- העברת תיק משלוחה לשלוחה. *

- שינוי בפרטים האישיים ו/או שינוי כתובת. *

- החלפת מקצוע או רמת בחינה. *

- הוספת מקצוע להרכב הבחינות. *

- הזמנת שוברים מודפסים (לנבחנים שאין להם שוברים). *

- פנייה לוועדה למקרים חריגים בבחינות (להתאמת דרכי היבחנות).

 

3. הבחינות במועד החורף יתקיימו בחודשים ינואר-פברואר 2012.**

 

4. במועד זה ניתן יהיה להיבחן בכל המקצועות המפורטים "בתקנון ותדריך לנבחן החיצון

(האקסטרני)", מהדורה 19 התש"ע, עמ' 32, "הבחינות המתקיימות במועד חורף".**

 

5. לתשומת לב הנבחנים המבקשים להירשם לבחינות במועד חורף תשע"ב (2012):

א. נבחנים שגילם מעל גיל 18 שנים ביום ביצוע הרישום (על-פי לוח השנה הלועזי):

נבחנים אלו יבצעו רישום לבחינות החורף באמצעות שוברי בחינות של בנק הדואר

המצויים בידם.

לחילופין ניתן לבצע רישום באמצעות אתר האינטרנט של אגף הבחינות, החל מיום

שני, כ' באלול תשע"א (19.9.2011) ועד ליום חמישי, כ"ט בתשרי תשע"ב (27.10.2011) עד השעה 9:00 בבוקר בלבד.

ב. נבחנים שגילם פחות מ-18 שנים ביום ביצוע הרישום (על-פי לוח השנה הלועזי):

נבחנים אלה יבצעו את הרישום באמצעות שלוחות הבחינות או באמצעות אתר

האינטרנט ללא צורך בתשלום.

ג. אין רישום לבחינות מועד חורף לנבחני חו"ל.

 

6. כתובות משרדי שלוחות הבחינות

שלוחת ירושלים: רח' כנפי נשרים 24 (גבעת שאול), ירושלים, טל': 02-6515913.

שלוחת באר-שבע והדרום: שד' שזר 21, בית נועם, קומה 6, באר שבע, טל': 08-6283291.

שלוחת חיפה והצפון: רח' ביאליק 3, בית מינהל ההנדסה, קומה 9, חיפה, טל': 04-8645584.

שלוחת תל-אביב והמרכז: רח' עמל 48, קרית אריה, פתח-תקווה, טל': 03-6164022.

מען למכתבים: ת"ד 7070, קרית אריה, פתח-תקווה 49170.

 

קבלת קהל בשלוחות

בימים א', ג' ו-ה' בין השעות 8:00 - 14:00, בימים ב' ו-ד' בין השעות 8:00 - 18:00,

בימי שישי בין השעות 8:00 - 12:00.

בחול המועד סוכות ובערבי חג - אין קבלת קהל.

 

 

7. הודעות שונות

א. התשלום על כל פעולה שבעבורה שילם הנבחן (כגון פתיחת תיק, הרשמה לבחינה וכו')

לא יוחזר, גם אם הנבחן לא ניצל את זכותו לממשה. נבחן שתיקו אינו פעיל, היינו, שלא

נבחן בשבע השנים האחרונות, חייב בפתיחת תיק נבחן חדש. על

הנבחן להודיע לפקיד השלוחה, בעת פתיחת התיק, אם כבר נפתח לו תיק בעבר; זאת

כדי לזקוף לזכותו ציונים של בחינות קודמות.

ב. דמי הבחינה למועד חורף תשע"ב הם 30 ₪ ליחידת לימוד, למעט השאלונים הבאים:

- אנגלית ע"פ מודל הצבירה שאלונים 405, 406 - 60 ₪ לכל שאלון.

- מתמטיקה ע"פ מודל הצבירה השאלונים 305, 306 - 60 ₪ לכל שאלון.

ג. "התקנון לנבחן החיצון (האקסטרני)" מהדורה 19, המעודכן לניסן תש"ע (מרץ 2010)

נמצא ומפורסם באתר האינטרנט של אגף הבחינות.

ד. "המדריך לנבחן החיצון - נושאי הלימוד לבחינות הבגרות", מהדורה 23 (התש"ע

2010), המפרט את תוכניות הבחינה התקפות החל ממועד הקיץ התש"ע (2010) ועד

למועד החורף התשע"ב (2012) ועד בכלל, נמצא באתר האינטרנט של אגף הבחינות.

ה. לתשומת לב הנבחנים לשינוי בהיקף ההיבחנות במקצוע אזרחות; החל ממועד קיץ

תשע"ב (2012) יחויבו כלל הנבחנים האקסטרנים להיבחן בהיקף של 2 יח"ל באזרחות.

נבחנים בעלי תיק נבחן אקסטרני יוכלו לסיים את חובת ההיבחנות במקצוע אזרחות

בהיקף של 1 יח"ל עד למועד חורף תשע"ב (2012) כולל.

______________________________________________________________________________________

* פעולות אלה אפשר לבצע בכתב רק בין התאריכים המצוינים. הנבחנים מתבקשים

להקפיד ולפעול על-פי לוח הזמנים המפורט. פניות מאוחרות לא ייענו.

** יש להמשיך ולעקוב אחר פרסומי האגף באתר האינטרנט לגבי מועדי הבחינות

ומקצועות בחינה נוספים במועד חורף תשע"ב.


לאתר משרד החינוך, ההודעה הנ"ל