חדש שאלון 003
מי רשאי להיבחן 2013 א
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

הודעה חשובה- 003

תלמיד של 4 יחידות קיץ 2013 א לא יוכל להיבחן בשאלון 803

מי רשאי להיבחן ב 003 קיץ 2013 א ?

תשובה: רק נבחני משנה בוגרים שנרשמו למועד קיץ תשע"ג (2013) למקצוע מתמטיקה לשאלון 35004 ו/או 35005 שהם שאלונים ברמת 4 יח"ל וגם לשאלון 35803 שהוא שאלון ברמת 3 יח"ל. לפירוט ומקור ההודעה

_______________________

 

להלן מקור ההודעה אתר משרד החינוך

 

 

להלן ציטוט של ההודעה 29-4-13 :

היבחנות בשאלון 35003 במתמטיקה לבוגרי תיכון שנרשמו במועד קיץ תשע"ג (2013)
ירושלים, ‏י"ט באייר תשע"ג‏29 באפריל 2013 לכבוד מנהל/ת ביה"ס העל יסודי

שלום רב,

הנדון: היבחנות בשאלון במתמטיקה סמל שאלון 35003

מועד קיץ ומועד ב' - תשע"ג (2013)

בבדיקת הנרשמים לבחינות הבגרות למועד קיץ תשע"ג (2013) נמצאו נבחני משנה בוגרים מבית ספרך שנרשמו למקצוע מתמטיקה לשאלון 35004 ו/או 35005 שהם שאלונים ברמת 4 יח"ל וגם לשאלון 35803 שהוא שאלון ברמת 3 יח"ל.צירוף זה אינו אפשרי.אולם, כדי למנוע הרכב הבחנות בלתי תקין, הוחלט הפעם בלבד לתת אפשרות לשיפור הציון ברמת 4 יח"ל ולאפשר לנרשם להבחן גם בשאלון 35003.נרשמים אלה ייבחנו בשאלון 35003 שיתקיים ביום שלישי, י"ב בסיוון תשע"ג, 21.5.2013.כדי לקבל את שאלון הבחינה במתמטיקה (בשפה עברית, ערבית ורוסית) ביום הבחינה, הנכם נדרשים להיכנס ל"מערכת הודעות מטה" ולהוריד את שאלון הבחינה עם תחילת שעת הבחינה.הבחינה בשאלון 35003 תתקיים בשעה 15:15 עד 17:00.הנכם מתבקשים להודיע לנבחנים על תאריך ושעת הבחינה בשאלון המיוחד – 35003. בברכה ד"ר משה דקלומנהל אגף הבחינות