לשאלה הקודמת עם פתרון מלא

בחזרה לתרגול: בעיות גידול ודעיכה

לקובץ הבא להלן השאלה עם פתרון מלא, בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: