מתכונות משרד החינוך 2014 א שאלות עם פתרונות מלאים
לקראת קיץ 2014- חשוב
לפרטים ורכישת הקורס
לתוכן עכשיו בחינם

הנתיב לדף זה: אתר מלומד דף הביתבגרות במתמטיקה חורף 2014 מידע חשוב ← משימות/שאלות עם פתרונות מלאים קיץ 2014

משימות/שאלות עם פתרונות מלאים

חשוב לעבור על זה!!! מטעם משרד החינוך

לקראת הבגרות במתמטיקה קיץ 2014 שאלונים 803, 804, 805, 806 ו- 807

מטרת המשימות: לסייע למורים ולתלמידים להערכות מיטבית לקראת בגרות קיץ 2014

משרד החינוך פרסם משימות אלו.

להלן:

משימות/שאלות עם פתרונות מלאים- לקראת בגרות קיץ 2014- שאלון 803

משימות/שאלות עם פתרונות מלאים- לקראת בגרות קיץ 2014- שאלון 804

משימות/שאלות עם פתרונות מלאים- לקראת בגרות קיץ 2014- שאלון 805

משימות/שאלות עם פתרונות מלאים- לקראת בגרות קיץ 2014- שאלון 806

משימות/שאלות עם פתרונות מלאים- לקראת בגרות קיץ 2014- שאלון 807