לקויות למידה ואבחונן

לקות למידה היא הפרעה נוירו-התפתחותית, שיש לה בסיס ביולוגי והשלכות קוגניטיביות. תלמיד נקבע כבעל לקויות למידה כאשר יש לו קושי ברכישת מיומנויות למידה בסיסיות, על רקע נוירולוגי. אין הכוונה לקשיי למידה הנובעים מפיגור שכלי, פיגור סביבתי או מבעיות רגשיות מכבידות.
הבדיקה לקיומן של לקויות למידה נקראת אבחון, לרוב מדובר באבחון דידקטי- תהליך של זיהוי ומיפוי מיומנויות, התנהגויות ואסטרטגיות למידה של המאובחן. לעתים משלבים אבחון זה יחד עם אבחון פסיכולוגי - לאבחון פסיכודידקטי - במטרה לקבל תמונה רחבה יותר של הקשיים.

תלמידים שעברו אבחון דידקטי/פסיכולוגי ואובחנו כבעלי לקויות למידה על ידי גורם מוסמך (רופא/פסיכולוג המומחה בתחום. חשוב שהמאבחן יהיה מוכר ע"י משרד החינוך, ישנם מכוני אבחון מוכרים רבים), בד"כ זכאים להקלות (התאמות) במבחנים בית ספריים ובבגרויות. אולם, חשוב להדגיש כי האבחון הוא רק אחד המרכיבים המשפיעים על ההחלטה, ולא בהכרח תקבלו הקלות גם אם האבחון ממליץ על כך.

אבחון דידקטי במתמטיקה
אבחון זה נערך בהמשך לאבחון הדידקטי הכללי בעברית. מטרת האבחון היא לבדוק קיומה של לקות בסיסית במתמטיקה (דיסקלקוליה). האבחון מתמקד בבדיקת יכולות החשיבה המתמטית, רמת הידע ביסודות המתמטיקה, בביצוע חישובים ובהבנה מרחבית, בהתאם לנדרש בקבוצת הגיל.


התאמות לנבחנים בבחינות הבגרות

התאמות בדרכי ההיבחנות לתלמידים עם לקויות למידה נועדו לפצות על קשיים ממקור נוירולוגי, הגורמים להפרעת למידה שאינה מאפשרת לתלמיד להביע את כל הידע שלו. ההתאמות מאפשרות לתלמידים אלו לעקוף את תחומי הקושי ללא המגבלות הנובעות מהלקות, ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו. הם ייעשו באמצעות שינויים בתנאי ההיבחנות הסטנדרטיים, המסירים מאפיינים שאינם רלוונטיים להערכת הידע של התלמידים, אך מהווים מכשול בביטוי הידע. בסיס מתן התאמות הוא שוויון הזדמנויות, ההתאמות אינן באות לתת יתרון לתלמיד עם לקות למידה על פני תלמיד שאין לו התאמות.

סוגי התאמות בבגרות
התאמות בדרכי ההיבחנות מחולקות לשלוש רמות:

רמה 1- התאמות בתנאי הבחינה. התאמות שאינן פוגעות במהות הנמדדת על-ידי הבחינה. התאמות אפשריות ברמה זו בבחינה במתמטיקה:
• הארכת זמן של 25%- עבור תלמידים אטיים בקריאה ובכתיבה, תלמידים עם קושי בהתארגנות ולעתים תלמידים עם הפרעות קשב וריכוז.
• שעתוק הבחינה- רישום מחדש של פתרון הבחינה עבור תלמידים עם כתב יד לא ברור.
• הגדלת שאלון הבחינה- לתלמידים המתקשים לקרוא אותיות קטנות.
• שימוש בדף נוסחאות מורחב- דף נוסחאות המכיל נוסחאות נוספות מלבד אלו הנמצאות בדף הנוסחאות הרגיל, נועד עבור תלמידים עם קשיי זכרון.
לצפייה בדפי הנוסחאות- לחץ כאן.

רמה 2- התאמות בתנאי הבחינה, בדרך ההצגה ומתן תגובה. התאמות שמתייחסות בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתוכנה.
התאמות אפשריות ברמה זו בבחינה במתמטיקה:
• הכתבת הבחינה- מענה בעל-פה על הבחינה לבוחן הכותב את דברי התלמיד. עבור תלמידים בעלי פער משמעותי בין יכולת ההבעה בע"פ ליכולת ההבעה בכתב.
• הקראת/השמעת השאלון- עבור תלמידים הקוראים לאט מאוד או עם הרבה מאוד שגיאות.

רמה 3- התאמות בתנאי הבחינה, בדרך ההצגה, במתן תגובה ובתוכן. התאמות שמתייחסות לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה. התאמות אלו משנות את המהות הנמדדת על ידי הבחינה וניתנות במקרים מיוחדים בלבד. התאמות אפשריות ברמה זו בבחינה במתמטיקה:
• מבחן מותאם- אפשרות בחירה גדולה יותר, לפירוט לחץ כאן. עבור תלמידים בעלי ליקויים ייחודיים שלא מאפשרים להם לענות על חלקים מהבחינה.
• המרת הבחינה במתמטיקה לבחינה במקצוע מדעי אחר- ההתאמה ניתנת לתלמידים שיש להם קשיים חמורים במיוחד בתחום ההבנה הכמותית וחישובים.

לצפייה בחוזר נהלים בנושא התאמות של משרד החינוך- לחץ כאן.

אז איך בעצם מקבלים הקלות במבחני הבגרות?
בכדי לקבל הקלות בבחינות הבגרות יש לקבל אישור מוועדת ההתאמות המחוזית או מהוועדה הבית ספרית (הגורם המאשר משתנה בהתאם לרמת ההתאמות- רמה 1/2/3 ולעתים החלטות מגיעות לוועדת חריגים). צריך להגיש בקשה להקלות בבית הספר (או בשלוחה האקסטרנית עבור נבחנים אקסטרניים) בצירוף האישורים הרפואיים המתאימים (האבחונים).
חשוב לזכור כי ההתאמות בבחינות הבגרות יינתנו רק לאחר רצף התערבויות חינוכיות הניתנות לתלמידים עם לקויות למידה במסגרת בית הספר, ההתאמות מהוות את השלב האחרון בתוכנית ההתערבות. בדרך כלל המועד האחרון לבקשת הקלות הוא מספר ימים לפני התאריך האחרון לרישום לבחינה אך מומלץ לעקוב אחר פרסומי משרד החינוך.

תלמיד תיכון/נבחן משנה אינטרני/נבחן אקסטרני שאושרו לו הקלות (גם אם זה בהיותו תלמיד במערכת האינטרנית), זכאי לקבל אותן עד גיל 25 (או ל- 5 שנים אם מעל גיל 20), מבלי להגיש בקשה חדשה לוועדת ההתאמות. על נבחן אקסטרני להביא אישור על ההקלות שהיו לו כתלמיד מבית הספר בו למד אל שלוחת הנבחנים האקסטרניים.
שימו לב- עבור נבחנים אקסטרניים, בכדי להשתמש בהקלות שאושרו להם, עליהם להודיע לשלוחה כ- 30 יום לפני כל מועד בחינה שברצונם לממש את ההקלות.

ערעור על החלטות בנוגע להקלות
ערעור על החלטת ועדה בית ספרית- ניתן לפנות למחנך הכיתה או לאחראי על לקויות למידה בבית הספר עם הנימוקים לערעור. בית הספר יגיש את הערעור לוועדת התאמות מחוזית- המשמשת כוועדת ערר על החלטות הוועדה הבית-ספרית. החלטת ועדת ההתאמות המחוזית בעניין ההתאמות שבסמכות בית הספר היא סופית.

ערעור על החלטת ועדה מחוזית (או ועדת חריגים)- יש להגיש בקשה לערעור לבית הספר, שיפנה אותה לוודעת הערעורים העליונה. ניתן להגיש ערעור לוועדת הערעורים העליונה עד 15 יום ממועד החלטת ועדת ההתאמות, ורק לגבי בקשות להתאמות שנדחו על ידי ועדת ההתאמות המחוזית או ועדת חריגים.
הדיון בוועדת הערעורים העליונה יהיה הדיון האחרון בעניינו של התלמיד והחלטתה היא סופית.

לייעוץ בחינם התקשרו 077-4662080 או השאירו פרטים
עדיין לא בטוחים? רק תכניסו פרטים בטופס ונשמח לחזור אליכם
שלח שלח
טלפנו צרו קשר הודעה ווטסאפ