תוכן עניינים לפי נושאים 005
כולל ספר הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון עם שאלות בגרות ופתרונות מלאים
005

שאלון 005

שאלון 005
קורס הכנה לבגרות במתמטיקה 4-5 יחידות לימוד
קיץ 2013/חורף 2014ואילך (כולל וידאו וספר באינטרנט)

 כדי להתחיל ללמוד את 005 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים

פרק א'- בחירה של שאלה אחת מתוך 2 שאלות

נושא 1: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה ושנייה

1.1

שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(וידאו 3 שעות ו- 15 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.1

 

נושא זה בסיסי
ולכן אין צורך בתרגול נוסף מעבר לשיעור הנלווה

1.2

שיעור בוידאו: משוואות
(5 שעות ו- 20 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.2 תרגול: משוואות
(70 שאלות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.3

שיעור בוידאו: אי שווינים
(5 שעות ו- 20 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.3

תרגול: אי שוויונים
(26 שאלות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.4

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה
(3 שעות ו- 20 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.4

תרגול: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה
(14 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

1.5

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה ממעלה שנייה
(6 שעות ו- 40 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

1.5

תרגול: חקירת פונקציה ממעלה שנייה
(54 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 2: סדרות


2.1
תרגול: סדרה חשבונית
(50 שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.2תרגול: סדרה הנדסית
(34 שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.3
תרגול: סדרה הנדסית אינסופית
(10 שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.4
תרגול: סדרה מעורבת
(12 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

2.5
תרגול: כלל נסיגה וסדרה כללית
(41
שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שימו לב לדוגמאות למבנים שונים
של בגרויות 005

פרק ב'- בחירה של 2 שאלות מתוך 3 שאלות

נושא 3: גיאומטריה חפיפה ותכונות

3.1

שיעור בוידאו: גיאומטריה חפיפת משולשים ותכונות
(10 שעות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

3.1

תרגול: גיאומטריה חפיפת משולשים ומרובעים
(49 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

3.2

שיעור בוידאו: גיאומטריה המעגל
(3 שעות ו- 39 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

3.2

תרגול: גיאומטריה המעגל
(51 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 4: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה

4.1

שיעור בוידאו: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(6 שעות ו- 23 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

4.1

תרגול: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(66 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נושא 5: הסתברות קלאסית

5.1

שיעור בוידאו: הסתברות דיאגרמת עץ
(3 שעות ו- 10 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.1

תרגול: הסתברות דיאגרמת עץ
(25 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.2

שיעור בוידאו: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
(47 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.2

תרגול: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
(5 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.3

שיעור בוידאו: הסתברות נוסחת ברנולי
(2 שעות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.3

תרגול: הסתברות נוסחת ברנולי
(15 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.4

שיעור בוידאו: הסתברות טבלה דו ממדית
(3 שעות - 48 שניות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.4

תרגול: הסתברות טבלה דו ממדית
(15 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.5

שיעור בוידאו: הסתברות שאלות משולבות
(3 שעות ו- 8 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

5.5

תרגול: הסתברות שאלות משולבות
(25 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

אחר

מבחני בגרות אחרונים 2005-2013שאלון 005 עם פתרונות מלאים

שנת 2005
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שנת 2006
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שנת 2007
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שנת 2008
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שנת 2009
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שנת 2010
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שנת 2011
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שנת 2012
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
שנת 2013
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

נתונים נוספים על השאלון

מועד הבגרות במתמטיקה קיץ 2012
דף נוסחאות חדש לבגרות קיץ 2011 ואילך


מבנה הבגרות במתמטיקה קיץ 2011
ומיקוד(צמצום) קיץ 2011 ואילך


נ