בחזרה לתרגול: אי שוויונים

לקובץ הבא 
להלן השאלה עם פתרון מלא בקובץ הניתן לצפייה ו/או הדפסה: