Categories: General
      Date: Dec 28, 2000
     Title: חשוב להתעדכן בתיקונים ושדרוגים

להלן רשימת קבצים שתיקנו/שידרגנו.

אנא תדאגו לעבור ולהתעדכן מידי פעם בדף זהלהלן רשימת קבצים שתיקנו/שידרגנו.

 

אנא תדאגו לעבור ולהתעדכן מידי פעם בדף זה- לחצו כאן.