קורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 807 בוידאו באינטרנט

כולל ספר הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 007 עם שאלות בגרות ופתרונות מלאים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

בחזרה לדף הבית אתר מלומד בחזרה לבגרות במתמטיקה 5 יחידות

שאלון 807


קורס הכנה באינטרנט שאלון 807- לפי סדר לימוד מומלץ
(כולל וידאו וספר באינטרנט)
מותאם לבגרות קיץ 2015/חורף 2016 ואילך

 

 

כדי להתחיל ללמוד את 807- לפי סדר זמנים עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים

74 שעות של סרטונים- ברמת 4-5 יח"ל
חלק מהשיעורים בוידאו וחלק מהשיעורים בספר דיגיטלי

שיעורים בוידאו עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה
מתחילים מרמת הבסיס ומגיעים ללימוד בגרויות בזמן קצר

+

מעל 1500 שאלות בעיקר מבגרויות עם פתרונות מלאים:
ספר דיגיטלי הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 807
כולל סיכומים, נוסחאות שאלות בגרות עם פתרונות מלאים


כדי להתחיל ללמוד את 807- לפי סדר זמנים עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים

נושא 1: מכינה. שבוע 1

צעד
0

שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(3 שעות ו- 15 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
1

תרגול: חזרה על אלגברה
(24 שאלות בסיסיות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

צעד
2

שיעור בוידאו: משוואות
(6 שעות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
3

תרגול: משוואות
(72 שאלות עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד לרמה הנדרשת ב- 5 יחידות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
4

שיעור בוידאו: אי שוויונים
(5 שעות ו- 20 דקות, מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
5

תרגול: אי שוויונים
(31 שאלות עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד לרמה הנדרשת ב-5 יחידות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 2: משוואות ואי שוויונים טריגונומטריים, מעריכיים ולוגריתמים. שבועות 2-3

צעד
6

שיעור בוידאו: משוואות וזהויות טריגונומטריות
(חזרה מתוך 806)
(3 שעות ו- 40 דקות.
מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
7

תרגול: משוואות וזהויות טריגונומטריות
(חזרה מתוך 806)
(87 שאלות מרמת הבסיס עד
שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
8

שיעור בוידאו: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(4 שעות ו- 31 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
9

תרגול: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(31 שאלות בגרות/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
10

שיעור בוידאו: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(9 שעות ו- 45 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
11

תרגול: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(97 שאלות בגרות/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 3: נגזרות- חקירת פונקציה טריגונומטרית, מעריכית ולוגריתמית. שבועות 4-5

צעד
12

שיעור בוידאו: חקירת פולינום, מנה, שורש
וערך מוחלט (חזרה מתוך 806)

(12 שעות.
מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
13

תרגול מבגרויות: חקירת פולינום, מנה, שורש
וערך מוחלט (חזרה מתוך 806)
(121 שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 1970-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
14

שיעור בוידאו: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(חזרה מתוך 806)

(6 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
15

תרגול מבגרויות: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(חזרה מתוך 806)
(53 שאלות בגרות: 25 מבגרות 5 יח', 26 בגרות 4 יח'
שנים 2012-1970, לכל השאלות פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

צעד
16

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(9.5 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
17

תרגול: חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(91 שאלות בגרות: 43 מבגרות 5 יח', 40 בגרות 4 יח'
שנים 2012-1970, לכל השאלות פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 4: אינטגרלים- חישוב שטחים ונפחים פונקציה טריגונומטרית, מעריכית ולוגריתמית. שבועות 6-7

צעד
18

שיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים
פולינום, מנה, שורש ומכפלה (חזרה מתוך 806)
(9 שעות.מרמת
הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
19

תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות פולינום מנה שורש ומכפלה (חזרה מתוך 806)
(106 שאלות בעיקר בגרות 5 יח' שנים 1980-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
20

שיעור בוידאו: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות (חזרה מתוך 806)
(4 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 5 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
21

תרגול מבגרויות: חישוב שטחים ונפחים
פונקציות טריגונומטריות (חזרה מתוך 806)
(54 שאלות בבעיקר בגרות 5 יח', שנים 1970-2012
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
22

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגריתמית

(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד לרמת 5 יחידות.
84 שאלות בעיקר 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

    
       

נושא 5: וקטור אלגברי. שבועות 8-9

צעד
23

שיעור בספר דיגיטלי: וקטור אלגברי-
הצגות ומצבים הדדיים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
24

תרגול בספר דיגיטלי: וקטור אלגברי-
הצגות ומצבים הדדיים
(13 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
25

שיעור בספר דיגיטלי: וקטור אלגברי- מרחקים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
26

תרגול בספר דיגיטלי: וקטור אלגברי- מרחקים
(17 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
27

שיעור בספר דיגיטלי: וקטור אלגברי-
זוויות, שטחים ונפחים
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
28

תרגול בספר דיגיטלי: וקטור אלגברי-
זוויות, שטחים ונפחים
(22 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       
       

נושא 6: וקטור גיאומטרי . שבוע 10

צעד
29

שיעור בספר דיגיטלי: וקטור גיאומטרי
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
30

תרגול בספר דיגיטלי: וקטור גיאומטרי
(41 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
      
       

נושא 7: מספרים מרוכבים. שבוע 11

צעד
31

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים פעולות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
32

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים פעולות
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
33

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים משוואות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
34

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים משוואות
(12 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

צעד
35

שיעור בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים סדרות
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
36

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים סדרות
(15 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

צעד
37

שיעור בספר דיגיטלי:
מספרים מרוכבים גיאומטריה אנליטית
(לימוד קל ומהיר מרמת הבסיס לרמת 5 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
38

תרגול בספר דיגיטלי: מספרים מרוכבים גיאומטריה אנליטית
(12 שאלות בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 8: בעיות גידול ודעיכה, בעיות קיצון, פונקצית שורש ופונקציה עם מעריך רציונלי. שבועות 12-13

צעד
39

שיעור ותרגול בספר: בעיות קיצון (חזרה מתוך 806)
(לימוד קל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יחידות
פתרון 113 שאלות בגרות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
40

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי: בעיות קיצון פונקציה
מעריכית ולגורתמית

(12 שאלות בגרות 5/4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
41

שיעןר ותרגול בספר דיגיטלי: בעיות גידול ודעיכה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
37 שאלות בגרות/בסיס עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
42

שיעור ותרגול: נגזרות ואינטגרלים של פונקצית שורש
ושל פונקצית חזקה עם מעריך רציונלי
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 9: גיאומטריה אנליטית. שבועות 14-16

צעד
43

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים

(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
91 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
44

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית המעגל
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
89 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
45

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית פרבולה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
44 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
46

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית אליפסה
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
29 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
47

שיעור ותרגול בספר דיגיטלי:
גיאומטריה אנליטית מקומות גיאומטריים
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת 5 יח'
35 שאלות בסיס/בגרות 5 יח"ל עם פתרונות מלאים)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
  

       
 

    

נושא 10: טריגונומטריה במרחב, שבוע 17

  
    

צעד
48

שיעור בספר: טריגונומטריה במרחב
(לימוד קל מרמת בסיס עד רמת 5 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
49

תרגול : טריגונומטריה במרחב
(95 שאלות בגרות 4/5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 11: מרתון בגרויות אחרונות, שבוע 18

צעד
50

שנת 2014
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
 

צעד
51

שנת 2013
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
       

צעד
52

שנת 2012
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
 

צעד
53

שנת 2011
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
       

צעד
54

שנת 2010
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
 צעד
55
שנת 2009
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
       

אחר

נתונים נוספים על השאלון

 דף נוסחאות חדש לבגרות קיץ 2011 ואילך
  

להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי

    

נ

 

 

מבנה השאלון עבור בגרות חורף 2014:

 


הערה: לא ידוע כמה שאלות יהיו מכל נושא
למשל: אין מגבלה עקרונית שבפרק א יהיו שתי שאלות מטריגו במרחב (אך זה פחות סביר)

עבור בגרות קיץ 2014 ואילך משרד החינוך הודיע על שינוי במבנה- להלן השינוי

 

 


מידע על הקורס:

התחילו ללמוד עוד היום לבגרות במתמטיקה שאלון 807:

√ הקורס כולל 37 שעות הוראה עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה (ברמת 4-5 יח"ל) בוידאו באינטרנט

הקורס כולל ספר לימוד ותרגול אינטרנטי לבגרות במתמטיקה שמלווה אתכם לאורך כל הקורס. (ראו הערה בתוכן העניינים)

√ מעל 320 שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות מלאים (200 ברמת 4 יח"ל, 120 ברמת 5 יח"ל. החל משנות ה- 70 עד 2010!), לפי נושאים, שיהפכו אתכם לאלופים

√ תלמידים שלומדים עם האתר, ותלמידים שלמדו עם מלומד מעידים על הצלחה, על התלהבות משיטות ההוראה- חובה לנסות להלן יתרונות והמלצות

√ כל שיעור וכל תרגול מתחיל בחינם- תנסו ותראו כמה זה פשוט

חיסכו זמן, כסף, וכאב ראש- דאגנו שהדברים החשובים יהיו תחת קורת גג אחת (ראו הערה בתוכן העניינים)

√ לא ברור לכם איך זה עובד? היכנסו להדגמה או הרגישו חופשי והתקשרו 077-4662080 נשמח לשוחח

√ התחילו ללמוד עכשיו בחינם, ההתנסות בחינם ללא רישום, פשוט היכנסו למאגר השיעורים והתרגולים -