קורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 805 בוידאו באינטרנט

מאגר שיעורים בוידאו ומאגר תרגילי בגרות עם פתרונות מלאים

805

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

בחזרה לדף הבית אתר מלומד      בחזרה לבגרות במתמטיקה 4 יחידות  

 

קורס הכנה באינטרנט שאלון 805- לפי סדר לימוד מומלץ
מתחיל מרמת הבסיס ומגיע לרמת הבגרות (כולל וידאו וספר באינטרנט)
מותאם לבגרות קיץ 2015/חורף 2016 ואילך

 

↓  כדי להתחיל ללמוד את 805 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים   

 
הקורס כולל 73 שעות של וידאו:
שיעורים בוידאו עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה
מתחילים מרמת הבסיס ומגיעים ללימוד בגרויות בזמן קצר
   +    הקורס כולל מעל 750 שאלות בעיקר מבגרויות עם פתרונות מלאים:
ספר דיגיטלי הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 805
שאלון 805 המכיל סיכומים, נוסחאות ומעל 750
שאלות בגרות עם פתרונות מלאים


 

↓  כדי להתחיל ללמוד את 805 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים   

       לפי סדר כרונולגי של 13 שבועות (זהו רק זמן מומלץ. אתם בוחרים את הקצב כרצונכם) 

נושא 1: מכינה, שבועות 1-2

צעד
0

 

שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(3 שעות ו- 15 דקות) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

    צעד
 1

תרגול: חזרה על אלגברה
(20 שאלות בסיסיות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

צעד
2

שיעור בוידאו: משוואות 
(5 שעות ו- 20 דקות) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
3

 תרגול: משוואות
(70 שאלות עם פתרונות מלאים) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
4

שיעור בוידאו: אי שוויונים
(5 שעות ו- 20 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
5

תרגול: אי שוויונים
(30 שאלות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 2: משוואות טריגונומטריות, מעריכיות ולוגריתמיות (כולל אי שוויונים) שבועות 3-4

צעד
6

שיעור בוידאו: משוואות וזהויות טריגונומטריות
(3 שעות ו- 40 דקות. מרמת הבסיס עד רמת 4 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
7

 תרגול: משוואות טריגונומטריות
(64 שאלות רמת 4-5 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
8

 

שיעור בוידאו: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(4 שעות ו- 31 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
9

תרגול: משוואות מעריכיות ואי שוויונים
(28 שאלות בגרות/מתכונת  עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

צעד
10

 שיעור בוידאו: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(9 שעות ו- 45 דקות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
11

 

תרגול: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים
(79 שאלות בגרות/מתכונת  עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 
       

 נושא 3: נגזרות - חקירת פונקציות (חשבון דיפרנציאלי), שבועות 5-6

צעד
12

שיעור חזרה בוידאו: חקירת פונקציה פולינום מנה ושורש
(12 שעות)
חזרה מתוך 804
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

צעד
13

 תרגול חזרה: חקירת פונקציה פולינום מנה ושורש
(106 שאלות בגרות/מתכונת  עם פתרונות מלאים)
חזרה מתוך 804

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
14

שיעור בוידאו: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(6 שעות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

צעד
15

 תרגול: חקירת פונקציות טריגונומטריות
(36 שאלות בגרות/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
16

שיעור בוידאו: חקירת פונקציה מעריכיות ולוגריתמיות
(9.5 שעות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
17

 תרגול: חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(64 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 4: אינטגרלים- חישוב שטחים (חשבון אינטגרלי) שבועות 7-8

צעד
18

 שיעור חזרה בוידאו: חישוב שטחים פולינום מנה ושורש
(9 שעות)
חזרה מתוך 804
-התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

צעד
19

 תרגול חזרה: חישוב שטחים פולינום מנה ושורש
(61 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ועוד)
חזרה מתוך 804

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
20

שיעור בוידאו: חישובי שטחים פונקציות טריגונומטריות
(4 שעות. מרמת הבסיס עד רמת 4 יח"ל)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם   
 

צעד
21

 תרגול: חישובי שטחים פונקציות טריגונומטריות
(36 שאלות בגרות 4 יח"ל עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

 
 

צעד
22

 שיעור ותרגול: חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגריתמית
(58 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ועוד)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

 נושא 5: סדרות,  שבועות 9-10

צעד
23

 שיעור ותרגול בספר: סדרה חשבונית
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
60
שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

צעד
24

שיעור ותרגול בספר: סדרה הנדסית
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
34
שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

צעד
25

  שיעור ותרגול בספר: סדרה הנדסית אינסופית
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
15
שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

צעד
26

  שיעור ותרגול בספר: סדרה מעורבת
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
17
שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

צעד
27

 שיעור ותרגול בספר: כלל נסיגה וסדרה כללית
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
45
שאלות בסיס/בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
    
       

 נושא 6: בעיות גידול ודעיכה, פונקצית שורש ופונקצית חזקה, שבועות 11-12

צעד
28

שיעור ותרגול בספר: בעיות גידול ודעיכה
(36 שאלות בגרות/בסיס עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

 

צעד
29

שיעור ותרגול: נגזרות ואינטגרלים של
פונקצית שורש
ושל פונקצית חזקה עם מעריך רציונלי
(לימוד ותרגול מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

 נושא 7: טריגונומטריה במרחב, שבועות 13-14

       

צעד
30

 שיעור בספר: טריגונומטריה במרחב
(לימוד קל מרמת בסיס עד רמת 4 יח')
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 
 

צעד
31

 תרגול : טריגונומטריה במרחב
(56 שאלות בגרות/בסיס עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 
       

 תרגול בגרויות אחרונות 805

 בגרויות אחרונות 2011-2014 שבוע 15

צעד
32

שנת 2013
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
33

שנת 2014
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

צעד
34

שנת 2011
פתרון מלא בגרות במתמטיקה
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 צעד
35
שנת 2012
פתרון מלא בגרויות במתמטיקה 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

   אחר

 דף נוסחאות, המיקוד, מועד הבגרות ועוד

 תכנית הבגרות המצומצמת החל מבגרות קיץ 2011
  מבנה ותכני שאלון 805
 דף נוסחאות חדש לבגרות קיץ 2011 ואילך
  
 
  
    

 d

 

 מבנה השאלון:                                                                                                                                                                                                              


הערה חשובה לגבי המבנה של שאלון 805

בפרק א' תהיינה 2 שאלות . תהיה בהכרח שאלה אחת מסדרות. ותהיה בהכרח שאלה אחת בטריגונומטריה במרחב.

בפרק ב':  תהיינה 3 שאלות. לא ניתן לדעת כמה שאלות ילקחו מכל נושא שבפרק ב'.

 

מידע על הקורס:                                                                                                                                                                                                              

שאלון 805- לפי מיקוד הבגרות קיץ 2011 ואילך
(מאגר שיעורים בוידאו עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה ומאגר תרגילי בגרות במתמטיקה עם פתרונות מלאים

התחילו ללמוד עוד היום לבגרות במתמטיקה שאלון 805

√ הקורס כולל עשרות שעות הוראה- עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה, בוידאו באינטרנט (ראו הערה בתוכן העניינים לגבי מה יש ומה אין כרגע בשאלון)

הקורס כולל ספר לימוד ותרגול אינטרנטי לבגרות במתמטיקה שאלון 805 שמלווה אתכם לאורך כל הקורס.  

√ 213 שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות מלאים (החל משנות ה- 70 עד 2013!) , לפי נושאים, שיהפכו אתכם לאלופים

√ תלמידים שלומדים עם האתר, ותלמידים שלמדו עם מלומד מעידים על הצלחה, על התלהבות משיטות ההוראה- חובה לנסות להלן יתרונות והמלצות 

√ כל שיעור וכל תרגול מתחיל בחינם- תנסו ותראו כמה זה פשוט

חיסכו זמן, כסף, וכאב ראש- דאגנו שהדברים החשובים יהיו תחת קורת גג אחת (ראו הערה מתחת)

√ לא ברור לכם איך זה עובד? היכנסו להדגמה או הרגישו חופשי והתקשרו 077-4662080 נשמח לשוחח

√ התחילו ללמוד עכשיו בחינם, ההתנסות בחינם ללא רישום                                                                           זמני