בגרות במתמטיקה שאלון 804- לימוד ופתרונות מלאים, מלומד
 
שאלון 804
קורס הכנה לבגרות במתמטיקה
שיעורים בוידאו פשוטים וקלים להבנה.
לימדו עם מורה מומחה בוידאו מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
לימדו עם מורה מומחה בוידאו מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
התחילו ללמוד:
video
שיעור בוידאו: חקירת פונקציה פולינום מנה ושורש
(12 שעות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: חקירת פונקצית פולינום מנה ושורש
(106 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


video
שיעור בוידאו: חישוב שטחים פולינום מנה ושורש
(9 שעות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: חישוב שטחים פולינום מנה ושורש
(61 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


video
שיעור בוידאו: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(6 שעות ו- 23 דקות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: גיאומטריה דמיון משולשים ופרופורציה
(87 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור ותרגול: גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
שיעור ותרגול: גיאומטריה אנליטית המעגל ומקומות גיאומטריים
(71 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: טריגונומטריה במישור
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: טריגונומטריה במישור
(70 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור ותרגול: בעיות קיצון
(86 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: בעיות תנועה
(מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: בעיות תנועה
(43 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם
book
שיעור בספר דיגיטלי: בעיות קנייה ומכירה
(מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: בעיות קנייה ומכירה
(43 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם
book
שיעור ותרגול: בעיות גאומטריות במישור
(42 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם
book
שיעור ותרגול: בעיות גאומטרית במרחב
(21 שאלות מבגרויות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שאלון 804, שנת 2015
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 804, שנת 2014
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
 
book
שאלון 804, שנת 2013
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 804, שנת 2012
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 804, שנת 2011
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 804, שנת 2010
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 804, שנת 2009
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם


לנבחנים אינטרנים (תלמידים ובוגרים). מועד ב תשעג באנגלית ו/או מתמטיקה וכן נמשכת הרשמהו/או תשלום לבחינות לנבחנים ברמת 5 יח"ל- אינטרנים ואקסטרנים, צפייה בציוני בחינות מועד קיץ תשע"ג