שאלון 803
 
שאלון 803
קורס הכנה לבגרות במתמטיקה
שיעורים בוידאו פשוטים וקלים להבנה.
לימדו עם מורה מומחה בוידאו מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
לימדו עם מורה מומחה בוידאו מרמת הבסיס עד רמת הבגרות.
התחילו ללמוד:
video
שיעור בוידאו: חקירת פונקציה פולינום מנה ושורש
(12 שעות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: חקירת פונקצית פולינום מנה ושורש
(72 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


video
שיעור בוידאו: חישוב שטחים פולינום מנה ושורש
(9 שעות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: חישוב שטחים פולינום מנה ושורש
(47 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר: גאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים וישר
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: גאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים
(48 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר: גאומטריה אנליטית המעגל
(מרמת הבסיס עד רמת בגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: גאומטריה אנליטית המעגל
(42 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: בעיות קניה ומכירה
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: בעיות קניה ומכירה
(36 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: בעיות תנועה
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: בעיות תנועה
(21 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם
book
שיעור ותרגול: בעיות גאומטריות במישור
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
שיעור ותרגול: בעיות גאומטריות במרחב
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור ותרגול: בעיות קיצון
(63 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


 


book
שאלון 003, שנת 2014
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 003, שנת 2013
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 003, שנת 2012
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 003, שנת 2011
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 003, שנת 2010
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 003, שנת 2009
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 003, שנת 2008
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 003, שנת 2007
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 003, שנת 2006
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 003, שנת 2005
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם


לנבחנים אינטרנים (תלמידים ובוגרים). מועד ב תשעג באנגלית ו/או מתמטיקה וכן נמשכת הרשמהו/או תשלום לבחינות לנבחנים ברמת 5 יח"ל- אינטרנים ואקסטרנים, צפייה בציוני בחינות מועד קיץ תשע"ג