קורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 802 בוידאו באינטרנט

מאגר שיעורים בוידאו ומאגר תרגילי בגרות עם פתרונות מלאים

802

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

בחזרה לדף הבית אתר מלומד        בחזרה לבגרות במתמטיקה 3 יחידות      

שאלון 801

קורס הכנה באינטרנט שאלון 802- לפי סדר לימוד מומלץ
מתחיל מרמת הבסיס ומגיע לרמת הבגרות (כולל וידאו וספר באינטרנט)
מותאם לבגרות קיץ 2015/חורף 2016 ואילך

 כדי להתחיל ללמוד את 802 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים   

הקורס כולל מאגר שיעורים בוידאו או בספר דיגיטלי:
שיעורים בוידאו או בספר דיגיטלי עם מורה מומחה
לבגרות במתמטיקה.
מתחילים מרמת הבסיס ומגיעים ללימוד בגרויות בזמן קצר
      +     הקורס כולל 330 שאלות עם פתרונות מלאים:
ספר דיגיטלי הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 802.מכיל
מגוון שאלות לשאלון 802 עם פתרונות מלאים.(למעט נושא
סטטיסטיקה והתפלגות נורמלית)מכיל סיכומים הסברים ונוסחאות.


 

↓  כדי להתחיל ללמוד את 802 עכשיו בחינם, גלגלו מטה לשיעורים ולתרגולים   

נושא 1: חזרה על אלגברה (לא תינתן שאלה עצמאית מנושא זה)- שבוע 1

צעד
0

שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(3 שעות ו- 40 דקות.
לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות)
 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 צעד
 1

תרגול: חזרה על אלגברה
(18 שאלות בסיסיות עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 2: משוואות ואי שוויונים-   שבוע 2

צעד
2

שיעור בוידאו: משוואות 
(5 שעות ו- 20 דקות.
לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות) 

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
3

 תרגול: משוואות
(68 שאלות עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד לרמה הנדרשת ב- 3 יחידות)
 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
4

שיעור בוידאו: אי שוויונים
(2 שעות.
לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות)

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
5

תרגול: אי שוויונים
(10 שאלות עם פתרונות מלאים
מרמת הבסיס עד לרמה הנדרשת ב- 3 יחידות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 3: הסתברות- שבוע 3

צעד
6

שיעור בוידאו: הסתברות דיאגרמת עץ
(3 שעות ו- 10 דקות
לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות) 

התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
7

תרגול המאגר 802: הסתברות דיאגרמת עץ
(14 שאלות מהמאגר 802 עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
8

שיעור בוידאו: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
(47 דקות.
לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
9

תרגול המאגר 802: הסתברות טבלת הצלחה כישלון
(12 שאלות מהמאגר 802 עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

נושא 4: פרבולה וישר- שבוע 4

צעד
10

שיעור בספר דיגיטלי: פרבולה וישר
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות 801)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
 

צעד
11

המאגר 802: פרבולה וישר
(19 שאלות המאגר 802 עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 5: סדרה חשבונית והנדסית- שבוע 5

צעד
12

שיעור בספר דיגיטלי: סדרה חשבונית
(מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 
 

צעד
13

תרגול בספר דיגיטלי: סדרה חשבונית
(19 שאלות בגרות מהמאגר/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
14

 שיעור בספר דיגיטלי: סדרה הנדסית
(מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 
 

צעד
15

 תרגול בספר דיגיטלי: סדרה הנדסית
(15 שאלות בגרות מהמאגר/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

צעד
16

 שיעור בספר דיגיטלי: כלל נסיגה
(מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 
 

צעד
17

 תרגול בספר דיגיטלי: כלל נסיגה
(7 שאלות בגרות מהמאגר/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם 
       

נושא 6: בעיות גידול ודעיכה-  שבוע 6

צעד
18

שיעור בספר דיגיטלי: בעיות גידול ודעיכה
(מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 
 

צעד
19

תרגול: בעיות גידול ודעיכה
(40 שאלות בעיקר מהמאגר 802 עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

נושא 7: טריגונומטריה במישור ובמרחב- שבועות 7-8

צעד
20

שיעור בוידאו ובספר: טריגונומטריה במישור
(לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
21

תרגול מהמאגר 802: טריגונומטריה במישור
(33 שאלות בגרות מהמאגר עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

צעד
22

שיעור בספר דיגיטלי: טריגונומטריה במרחב
(מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
 התחילו ללמוד עכשיו בחינם
 

צעד
23

תרגול מהמאגר 802: טריגונומטריה במרחב
(21שאלות בגרות מהמאגר עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם
       

נושא 8: סטטיסטיקה והתפלגות נורמלית- שבועות 9-10

צעד
24

שיעור בספר דיגיטלי: סטטיסטיקה
(לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
25

תרגול בספר דיגיטלי: סטטיסטיקה
(30 שאלות בגרות מהמאגר 802/מתכונת עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       

צעד
26

שיעור בספר דיגיטלי: התפלגות נורמלית
(לימוד מרמת הבסיס עד רמת 3 יחידות) 
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
27

תרגול בספר דיגיטלי: התפלגות נורמלית
(25 שאלות בגרות מהמאגר 802/מתכונת
עם פתרונות מלאים)
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

מרתון בגרויות אחרונות- שבוע 11

צעד
28


פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה 
שאלון 802, שנת 2014
התחילו ללמוד עכשיו בחינם


 

צעד
29


פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה 
שאלון 802, שנת 2013
התחילו ללמוד עכשיו בחינם


       
צעד
30
  
פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה 
שאלון 802, שנת 2012
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 

צעד
31

  
פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה 
שאלון 802, שנת 2011
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       
צעד
31
 
פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה 
שאלון 802, שנת 2011
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

 צעד
32
 
פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה 
שאלון 802, שנת 2010
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

       
צעד
32
  
פתרון מלא מבחני בגרות במתמטיקה 
שאלון 802, שנת 2009
התחילו ללמוד עכשיו בחינם

    

 אחר- נתונים על השאלון 802

  דפי נוסחאות במתמטיקה חינם   

•  המאגר החדש 802 שפירסם משרד החינוך

 תכנית היבחנות מצומצמת
הנושאים שירדו  החל מקיץ 2011
3 יחידות לימוד
  חינם
  

 

       

סוף הקורס בשאלון 802

בהצלחה!!!ף

 

 

 מידע על מבנה השאלון 802:                                                                                                                                                                                                              

 

 

 מידע על הקורס 802:                                                                                                                                                                                                              

√    הקורס כולל וידאו של שיעורים  עם מורה מומחה לבגרות במתמטיקה, בוידאו באינטרנט 

√    המאגר* : הערות לגבי המאגר 802 החדש בתוקף מקיץ 2013 ואילך:

           הינו המאגר המעודכן והסופי למועד קיץ 2013 ואילך שאלון 802

           שאלון 802 יהיה מורכב ברובו משאלות המאגר (עם שינוים קלים של  מספרים וסעיפים)

           בבגרות יכולות להופיע עד שתי שאלות שאינן כלל מהאגר

           המאגר המעודכן והסופי למועד קיץ 2013 שאלון 802

           לא בהכרח תילקח שאלה מכל נושא.

√    השיעורים בוידאו מתחילים מרמת הבסיס ותוך זמן קצר בצורה קלה מגיעים לרמת הבגרות

√    אותם השיעורים ואותם התרגולים המועברים ע"י מלומד במשך שנים בקורסי הכנה בכיתות פיסיות בעליות של אלפי שקלים,

      זמינים כעת באתר מלומד, בקידמת הטכנולוגיה, בכל רגע נתון, במחיר של שיעור פרטי אחד!!!

√    הקורס כולל ספר לימוד ותרגול אינטרנטי לבגרות במתמטיקה שמלווה אתכם לאורך כל הקורס.

√    שאלות בגרות במתמטיקה מהמאגר החדש של שאלון 802

√    נוסחאות, סיכומים, שיטות של מומחה לנושאים השונים

√    תלמידים שלומדים עם האתר, ותלמידים שלמדו עם מלומד מעידים על הצלחה, על התלהבות משיטות ההוראה- חובה לנסות להלן יתרונות והמלצות

√    התנסות ראשונית בחינם- תנסו ותראו כמה זה פשוט

√    חיסכו זמן, כסף, וכאב ראש- דאגנו שהדברים החשובים יהיו תחת קורת גג אחת

√    לא ברור לכם איך זה עובד? הרגישו חופשי והתקשרו 077-4662080 נשמח להסביר                              זמני

 

בהצלחה בקורס !!!