שאלון 801
 
שאלון 801
קורס הכנה לבגרות במתמטיקה
התחילו ללמוד:
video
שיעור בוידאו: חזרה על אלגברה
(3 שעות ו- 40 דקות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: חזרה על אלגברה
(18 שאלות בסיסיות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


video
שיעור בוידאו: משוואות
(5 שעות ו- 20 דקות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: משוואות
(43 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם
video
שיעור בוידאו: אי שוויונים
(2 שעות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: אי שוויונים
(10 שאלות עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


video
שיעור בוידאו: הסתברות דיאגרמת עץ
(3 שעות ו-10 דקות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: הסתברות דיאגרמת עץ
(36 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: פרבולה וישר
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: פרבולה וישר
(9 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: שינוי נושא נוסחה
(מרמת הבסיס עד רמת בגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: שינוי נושא נוסחה
(19 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: סדרה חשבונית
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: סדרה חשבונית
(19 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: בעיות קניה ומכירה
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: בעיות קניה ומכירה
(43 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
תרגול: קריאת גרפים
(41 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: גיאומטריה אנליטית
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: גאומטריה אנליטית
(76 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בוידאו ובספר: טריגונומטריה במישור
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: טריגונומטריה במישור
(43 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם


book
שיעור בספר דיגיטלי: סטטיסטיקה
(מתחיל מרמת הבסיס עד רמת הבגרות)
התחילו עכשיו בחינם
book
תרגול: סטטיסטיקה
(21 שאלות מהמאגר 801 עם פתרונות מלאים)
התחילו עכשיו בחינם

book
שאלון 801, שנת 2015
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 801, שנת 2014
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 801, שנת 2013
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 801, שנת 2012
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 801, שנת 2011
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 801, שנת 2010
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינם
book
שאלון 801, שנת 2009
(פתרון מלא ומודרך)
התחילו עכשיו בחינםלנבחנים אינטרנים (תלמידים ובוגרים). מועד ב תשעג באנגלית ו/או מתמטיקה וכן נמשכת הרשמהו/או תשלום לבחינות לנבחנים ברמת 5 יח"ל- אינטרנים ואקסטרנים, צפייה בציוני בחינות מועד קיץ תשע"ג