בחזרה לבגרות במתמטיקה 4 יחידות

בחזרה לתוכן העניינים של שאלון 804  
תרגול מבגרויות: טריגונומטריה במישור (70 שאלות)

(התרגול הנ"ל מכיל 70 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ומודרכים לפי שיטות קלות.

התרגול מכיל כמעט את כל שאלות הבגרות שניתנו בנושא הנ"ל בשנים 1987-2014 ברמת 4 יחידות )

(שאלות שלא צריך ללמוד - סימנו באייקון )

 

להלן השאלות עם פתרונות סופיים (מתחת הפתרונות המלאים ↓ )

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
 
  
   
 

  כדי לתרגל שאלות בגרות עם פתרונות מלאים ומודרכים: לחצו על השאלות, מהשאלה הראשונה עד האחרונה (ההתחלה בחינם)                                                      

 1.  הסבר על משפט הסינוס והקוסינוס                                                                                                                                                   

       התרגול לסעיף הנ"ל ינתן במסגרת השאלות בסעיפים המתקדמים

 

 

 2.  שאלות טריגונומטריה במישור                                                                                                                                                          

          2.1 טריגונומטריה במישור עם משולשים ומרובעים  

                        שאלה 1 ופתרון מלא     שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא      
 קיץ 2002 מועד ב' חורף 2002 חורף 1999  
     
            

 

          2.2 שאלות טריגונומטריה במישור עם פרמטר בזווית

                        שאלה 4 ופתרון מלא    שאלה 5 ופתרון מלא    שאלה 6 ופתרון מלא     שאלה 7 ופתרון מלא
 חורף 2001 קיץ 2001 מועד ב' קיץ 2002 חורף 1988
    
              

 

 

          2.3 שאלות טריגונומטריה במישור עם יחס בין שני גדלים

                        שאלה 8 ופתרון מלא    שאלה 9 ופתרון מלא    שאלה 10 ופתרון מלא    
 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2001 מועד ב' קיץ 1988 
    
          

 

 

 3.  שאלות טריגונומטריה במישור עם מעגל                                                                                                                                             

                        שאלה 11 ופתרון מלא    שאלה 12 ופתרון מלא     שאלה 13 ופתרון מלא    שאלה 14 ופתרון מלא    שאלה 15 ופתרון מלא    שאלה 16 ופתרון מלא
 קיץ 2000 קיץ 2003 מועד ב' חורף 1997 חורף 2000 קיץ 2001 חורף 1999
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
             

 

                        שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא    שאלה 20 ופתרון מלא     שאלה 21 ופתרון מלא    שאלה 22 ופתרון מלא
 חורף 2004  קיץ 1998 חורף 1998 קיץ 2001 קיץ 1996 קיץ 1991
              

 

                        שאלה 23 ופתרון מלא  שאלה 24 ופתרון מלא 
  קיץ 1994  קיץ 1999
    

 

 

 4.  שאלות טריגונומטריה במישור עם משתי עזר x ו-y ובניית משוואת (כאשר אין 3 נתונים)                                                                               

                        שאלה 25 ופתרון מלא   שאלה 26 ופתרון מלא    שאלה 27 ופתרון מלא    שאלה 28 ופתרון מלא   שאלה 29 ופתרון מלא    שאלה 30 ופתרון מלא    שאלה 31 ופתרון מלא 
 קיץ 1999 חורף 2002 חורף 2003 קיץ 2003 קיץ 2000 קיץ 1982 קיץ 1995
               

 

 

 5. שאלות מבגרויות אחרונות                                                                                                                                                       

 5.1  טריגונומטריה במישור - עם משולשים ומרובעים

                        שאלה 32 ופתרון מלא    שאלה 33 ופתרון מלא     שאלה 34 ופתרון מלא    שאלה 35 ופתרון מלא    שאלה 36 ופתרון מלא    שאלה 37 ופתרון מלא    
 קיץ 2006 חורף 2006 קיץ 2007 מועד ב' קיץ 2007 מועד ב' מיוחד קיץ 2011 חורף 2011 
              


                        שאלה 38 ופתרון מלא    שאלה 39 ופתרון מלא     שאלה 40 ופתרון מלא 
 חורף 2013 קיץ 2007  חורף 2010
   

 

 5.2  טריגונומטריה במישור - עם פרמטר בזווית

                        שאלה 41 ופתרון מלא    שאלה 42 ופתרון מלא    שאלה 43 ופתרון מלא    שאלה 44 ופתרון מלא   
 קיץ 2006 קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2009 קיץ 2010 מועד ב'  
             

 

                        שאלה 45 ופתרון מלא    שאלה 46 ופתרון מלא    שאלה 47 ופתרון מלא    שאלה 48 ופתרון מלא    שאלה 49 ופתרון מלא      
 קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2013 קיץ 2009 מועד ב' חורף 2013  
               

 

 5.3  טריגונומטריה במישור - עם יחס בין שני גדלים

                        שאלה 50 ופתרון מלא    שאלה 51 ופתרון מלא     שאלה 52 ופתרון מלא    שאלה 53 ופתרון מלא    שאלה 54 ופתרון מלא           
 חורף 2010 חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2009 קיץ 2011 מועד ב'    
                


 5.4  טריגונומטריה במישור - עם מעגל

                        שאלה 55 ופתרון מלא     שאלה 56 ופתרון מלא    שאלה 57 ופתרון מלא    שאלה 58 ופתרון מלא     שאלה 59 ופתרון מלא
 קיץ 2008 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 קיץ 2009 מועד ב' חורף 2012
       

                         שאלה 60 ופתרון מלא      שאלה 61 ופתרון מלא      שאלה 62 ופתרון מלא

 

שאלה 63 ופתרון מלא      שאלה 64 ופתרון מלא      שאלה 65 ופתרון מלא 
 חורף 2011  קיץ 2010 קיץ 2013 מועד ב' חורף 2014 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2010 מועד ב' 
          

 

 5.5  טריגונומטריה במישור - עם משתני עזר x ו- y

                        שאלה 66 ופתרון מלא    
 חורף 2013    
  
 

 

 שאלות נוספות מבגרויות אחרונות


                        שאלה 67 ופתרון מלא    שאלה 68 ופתרון מלא    שאלה 69 ופתרון מלא    שאלה 70 ופתרון מלא
 קיץ 2010 קיץ 2014 קיץ 2014 מועד ב' קיץ 2014 מועד ג'
    

סוף התרגול. בהצלחה!!!

 

 מידע על התרגול הנוכחי טריגונומטריה במישור (מכונה גם בעיות עם משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים)   

מה התרגול כולל?

התרגול כולל מאגר גדול של שאלות בגרות בנושא של משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים בטריגונומטריה. התרגול כולל נוסחאות בטריגונומטריה

האם התרגול בחינם? מה שמסומן בחינם הוא בחינם

מדוע צריך וחשוב לתרגל שאלות בגרות? רק כאשר תתרגל בכוחות עצמך את הדבר האמיתי תהיה מוכן למבחן הבגרות. כאשר אתה פותר את תרגילי הבגרות אתה מתמקד בשאלות החשובות.

דעתך חשובה לנו: נשמח לקבל ממך משוב על התרגול

הנתיב לדף הנוכחי:  שאלון 004 שאלון 804 >>  נושא: טריגונומטריה  >> תרגול:  טריגונומטריה במישור (משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים) - חוברת שאלות מבגרויות 

לחוברת שאלות מבגרויות במתמטיקה עם פתרונות סופיים  

לפתרון מלא תרגילים 1-3  →מיקומך

לפתרון מלא תרגילים 4-7

לפתרון מלא תרגילים 8-10

לפתרון מלא תרגילים 11-24

לפתרון מלא תרגילים 25-31

לפתרון מלא תרגילים 32-39בהצלחה!!!

  כדי לנווט לשיעור/תרגול אחר: