תוכנית הצבירה: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007

תוכנית חדשה: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בחזרה לדף הבית

הנתיב לדף הנוכחי: מלומד דף הבית  >>  מתמטיקה  >>  בגרות במתמטיקה  >>  פתרון בגרויות במתמטיקה


    

ריכוז מבחני בגרות במתמטיקה עם פתרון מלא סופי או ללא פתרון  (שאלוני בגרות עם פתרונות)

להלן רשימה של מבחני בגרות במתמטיקה ( רמת 4 יחידות, 5 יחידות, 3 יחידות)

חלק מהמבחנים  עם פתרונות סופיים, חלק מהמבחנים עם פתרונות מלאים, חלק מבמבחנים עם פתרונות בוידאו, ולחלק מהמבחנים טרם הועלו הפתרונות

כאן תמצאו בגרויות במתמטיקה משנים קודמות, שאלוני בגרות משנים קודמות, שאלוני משרד החינוך בגרויות, פתרונות לבגרויות במתמטיקה, סופיים או מלאים, חומר  לבגרות במתמטיקה, קורס הכנה לבגרות במתמטיקה, חומר לבגרות במתמטיקה 3 יחידות, חומר לבגרות במתמטיקה 4 יחידות, חומר לבגרות במתמטיקה 5 יחידות, הכנה לבגרות במתמטיקה 4 יחידות, 5 יחידות

 

פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014

פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2014

מבנה היבחנות חדש

1.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 801

2.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 802

3. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 803

4. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 804

5. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 805

6. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 806

7. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 807

מבנה היבחנות ישן

1.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 003 

2.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 004  

3.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 005 

4.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2014 שאלון 006 

 

פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב'

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב'


 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' בתאריך 11-07-2013

מבנה היבחנות חדש

5. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 801 

6. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 802

7. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013מועד ב' שאלון 803

8. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב'  שאלון 804

9. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב'  שאלון 805

10. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 806

11. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב'  שאלון 807

מבנה היבחנות ישן

1. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 003

2. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 004

3. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב' שאלון 005 

4. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 מועד ב'  שאלון 006 

פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013

 

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2013 

 

להלן פתרון מלא לבגרות במתמטיקה קיץ 2013 בתאריך 21-05-2013

 

מבנה היבחנות ישן 

1. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 003

2. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 004

3. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 005

4. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 006

מבנה היבחנות חדש

5. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 801

6. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 802

7. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 803

8. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 804

9. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 805

10. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 806

11. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2013 שאלון 807

 

פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013

 

להלן השאלונים והפתרונות המלאים לבגרות במתמטיקה חורף 2013 שהתקיימה בתאריך 28-01-2013

מבנה היבחנות ישן

1.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 001

2.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 002

3.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 003 

4.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 004  

5.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013  שאלון 005 

6.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 006 

7.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 007

מבנה היבחנות חדש

8.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 801

9.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 802

10. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 803

11. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 804

12. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 805

13. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 806

14. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2013 שאלון 807

  


פתרון הבגרות במתמטיקה מועד קיץ 2012 מועד ב'

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב'

 

להלן שאלוני הבגרות ופתרון מלא ו/או חלקי לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' בתאריך 12-07-2012

נשתדל לסיים את הפתרונות המלאים לכל השאלונים במהרה

מבנה היבחנות ישן

1. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 001 

2. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 002

3. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 003

4. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 004

5. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 005 

6. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 006

7. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 007 

 

מבנה היבחנות חדש

8. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 801

9. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 802

10. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 803

11. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 804

12. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 805

13. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 806

14. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד ב' שאלון 807

 פתרון הבגרות במתמטיקה מועד קיץ 2012 מועד א'

פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2012 מועד א'

נשתדל לעלות במהרה את מירב הפתרונות המלאים החסרים

לאחר הבגרות נשתדל במהרה לעלות את שאלוני הבגרות ופתרון מלא ו/או חלקי לבגרות במתמטיקה קיץ 2012 בתאריך 23-05-2012

מבנה היבחנות ישן

1.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 001

2.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 002

3.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 003 

4.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 004  

5.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 005 

6.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 006

7.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 007

מבנה היבחנות חדש

8.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 801

9.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 802

10. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 803

11. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 804

12. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 805

13. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 806

14. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2012 שאלון 807

 פתרון הבגרות במתמטיקה מועד חורף 2012

בגרות במתמטיקה חורף 2012

מבנה היבחנות ישן

1.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 001

2.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 002

3.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 003 

4.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 004  

5.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 005 

6.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 006 

7.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 007

מבנה היבחנות חדש

8.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 801

9.   פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 802

10. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 803

11. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 804

12. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 805

13. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 806

14. פתרון הבגרות במתמטיקה חורף 2012 שאלון 807   

  

  

 פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד א'

להלן פתרון מלא ו/או חלקי לבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד א' שהתקיימה בתאריך 23-05-2011

מבנה היבחנות ישן

1.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 001- טרם הועלה

2.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 002- הועלו השאלות + פתרונות

3.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 003  הועלו השאלות + פתרון

4.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 004   הועלה פתרון מלא ומודרך לכל השאלות

5.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 005  →הועלו השאלות + פתרונות

6.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 006 - →הועלה השאלון + פתרון

7.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 007 - הועלה פתרון

מבנה היבחנות חדש

8.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 801 - טרם הועלה

9.   פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 802 - טרם הועלה

10. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 803 - הועלה פתרון

11. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 804 - הועלה פתרון

12. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 805 - →הועלו השאלות + פתרונות

13. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 806 - הועלה פתרון

14. פתרון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 שאלון 807 - הועלה פתרון

 

 הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'

לאחר הבגרות נשתדל במהרה לעלות פתרון מלא ו/או חלקי לבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב' בתאריך 14-07-2011

 מבנה היבחנות ישן  
 השאלון  הפתרון
 1.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 001- טרם הועלה  
 2.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 002  
 3.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 003   3.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 003 
 4.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 004    

4.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 004  

 5.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 005  5.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 005 
 6.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 006   
 7.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 007   
 8.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 801 - טרם הועלה  
   
 מבנה היבחנות חדש  
 9.   שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 802   
 10. שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 803 - טרם הועלה  
   
 11. שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 804- טרם הועלה  
 12. שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 805   
 13. שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 806 - טרם הועלה  
 14. שאלון הבגרות במתמטיקה קיץ 2011 מועד ב'- שאלון 807   

להלן פתרון מבחן הבגרות במתמטיקה חורף 2011 שאלונים 005 ו- 004 שנערך 31-01-2011

  

 

שאלון 004- פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2011

שאלון 005- פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2011

להלן פתרון מבחן הבגרות במתמטיקה קיץ 2010  שאלונים 005 ו 004  שנערך ביום ג'  25-5-2010

  

להלן פתרון מבחן הבגרות במתמטיקה קיץ 2010  שאלונים 005 ו 004  שנערך ביום ג'  25-5-2010

פתרון הבגרות במתמטיקה שאלונים 005 ו 004 קיץ 2010  

 

1.  מבחני בגרות במתמטיקה - תוכנית הצבירה
 
(
מועד הבגרות חורף 2013 יהיה המועד האחרון שבו יהיו קיימים שאלונים בתוכנית הצבירה)

שאלון 001, בגרויות במתמטיקה

בגרות במתמטיקה, קיץ, חורף, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , שאלון 001  (טרם הועלו הפתרונות)

  

שאלון 002, בגרויות במתמטיקה

בגרות במתמטיקה, קיץ, חורף, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , שאלון 001  (טרם הועלו הפתרונות)

  

שאלון 003, בגרויות במתמטיקה

בגרות במתמטיקה, קיץ, חורף, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , שאלון 003 (טרם הועלו הפתרונות)

 

שאלון 004, בגרויות במתמטיקה - לפי מיקוד חורף 2011

מאגר  אדיר  של 400 שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות סופיים (בחינם)  ועם פתרונות מלאים לפי נושאים-  → עם התייחסות למיקוד חורף 2011!!!

בגרות במתמטיקה, קיץ, חורף, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , שאלון 004    (לפתרונות מלאים מבגרויות 004 לפי נושאים )

פתרון מלא בגרות במתמטיקה קיץ 2010 שאלון 004

שאלון 004- פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2011

 

שאלון 005, בגרויות במתמטיקה עם פתרונות מלאים-  לפי מיקוד חורף 2011

מאגר  אדיר  של 288 שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות סופיים (בחינם)  ועם פתרונות מלאים לפי נושאים-  → עם התייחסות למיקוד חורף 2011!!!

1.  בגרות במתמטיקה, חורף 2005, קיץ 2005 מועד א', קיץ 2005 מועד ב', שאלון 005, פתרון, פתרונות מלאים

2.  בגרות במתמטיקה, חורף 2006, קיץ 2006 מועד א', קיץ 2006 מועד ב', שאלון 005, פתרון, פתרונות מלאים

3.  בגרות במתמטיקה, חורף 2007, קיץ 2007 מועד א', קיץ 2007 מועד ב', שאלון 005, פתרון, פתרונות מלאים

4.  בגרות במתמטיקה, חורף 2008, קיץ 2008 מועד א', קיץ 2008 מועד ב', שאלון 005, פתרון, פתרונות מלאים

5.  בגרות במתמטיקה, חורף 2009, קיץ 2009 מועד א', קיץ 2009 מועד ב', שאלון 005, פתרון, פתרונות מלאים

6.  בגרות במתמטיקה, חורף 2010, שאלון 005, פתרון, פתרונות מלאים

7. פתרון בגרות במתמטיקה קיץ 2010 שאלון 005 מועד א ו- ב

8. שאלון 005- פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2011

 

שאלון 006, בגרויות במתמטיקה

בגרות במתמטיקה, קיץ, חורף, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , שאלון 006 (עם פתרונות מלאים לפי נושאים)

שאלון 007, בגרויות במתמטיקה

מאגר  אדיר  של שאלות בגרות במתמטיקה בווקטורים ובמרוכבים  עם פתרונות סופיים (בחינם)  ועם פתרונות מלאים לפי נושאים 

בגרות במתמטיקה, קיץ, חורף, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 , שאלון 007    (לפתרונות מלאים מבגרויות 007 לפי נושאים )

 

 

2.  מבחני בגרות במתמטיקה - תוכנית היבחנות חדשה 3, 4 ו- 5 יחידות לימוד מתמטיקה

(החל ממועד קיץ 2013 יבחנו אך ורק בתוכנית הזאת)

שאלון 801, בגרויות במתמטיקה (3 יחידות)

בגרות במתמטיקה, חורף 2009, קיץ 2009 מועד א', קיץ 2009 מועד ב', שאלון 801 (טרם הועלו הפתרונות)

 

שאלון 802, בגרויות במתמטיקה (ד יחידות)

בגרות במתמטיקה, חורף 2009, קיץ 2009 מועד א', קיץ 2009 מועד ב',  שאלון 802 (טרם הועלו הפתרונות)

 

שאלון 803, בגרויות במתמטיקה (3 יחידות)

בגרות במתמטיקה, קיץ 2009 מועד ב',  שאלון 803 (טרם הועלו הפתרונות)

 

שאלון 804, בגרויות במתמטיקה (4 יחידות, שאלון ראשון)

מאגר  אדיר  של 400 שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות סופיים (בחינם)  ועם פתרונות מלאים לפי נושאים-  → עם התייחסות למיקוד חורף 2011!!!

בגרות במתמטיקה, מבחנים לדוגמה,  קיץ 2009 מועד א',  קיץ 2009 מועד ב', חורף 2010 , שאלון 804    

 

שאלון 805, בגרויות במתמטיקה (4 יחידות, שאלון שני)

מאגר  אדיר  של 400 שאלות בגרות במתמטיקה עם פתרונות סופיים (בחינם)  ועם פתרונות מלאים לפי נושאים-  → עם התייחסות למיקוד חורף 2011!!!

בגרות במתמטיקה, מבחנים לדוגמה,  קיץ 2009 מועד א', קיץ 2009 מועד ב', שאלון 805       

 

שאלון 806, בגרויות במתמטיקה ( 5 יחידות, שאלון ראשון)

בגרות במתמטיקה, מבחנים לדוגמה,  קיץ 2009 מועד א', קיץ 2009 מועד ב', שאלון 806 (טרם הועלו הפתרונות)

 

שאלון 807, בגרויות במתמטיקה (5 יחידות, שאלון שני)

מאגר  אדיר  של שאלות בגרות במתמטיקה בווקטורים ובמרוכבים  עם פתרונות סופיים (בחינם)  ועם פתרונות מלאים לפי נושאים 

בגרות במתמטיקה, מבחנים לדוגמה,  קיץ 2009 מועד א', קיץ 2009 מועד ב', חורף 2010, שאלון 807   

 

 

3. פתרון מלא של שאלות ממבחני בגרות שאלון 004 לפי נושאים:
    משוואות טריגונומטריות, חקירת פונקציות טריגונומטריות, חישובי שטחים עם אינטגרלים טריגונומטרים, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות פולינום מנה ושורש
   משוואות מעריכיות, משוואות לוגריתמיות בעיות גידול ודעיכה  
והסתברות

לימוד לבגרות במתמטיקה, שיעורים פרטיים, בגרויות ופתרונות, שאלון 001, 002, 003, 004, -005, 006, 007

                                             קורס הכנה לבגרות במתמטיקה שאלון 004         (63 שעות בוידאו ו- 400 שאלות בגרות עם פתרונות מלאים)                               

 

פרק אפרק ב

לדף הראשי של שאלון 004

בגרויות ואחר שאלון 004

1. מבחני בגרות במתמטיקה 2005-2010
 הועלו השאלונים (פתרונות מלאים לפי נושאים מימין)
2. תכנית בחינת הבגרות לשאלון 004
3. עשרה מבחני מתכונת עם פתרונות מלאים- חורף 2011

4. דף הנוסחאות לבגרות בחורף 2011 
  
דף נוסחאות לבגרות קיץ 2011 ואילך
5. מועד בחינת הבגרות קיץ 2011
6. רישום למבחן הבגרות באתר משרד החינוך
בעזרת קורס זה  תוכל לתרגל בעצמך, צעד אחר צעד,
בקלות וביעילות, למבחן הבגרות במתמטיקה שאלון 004.
מאות שאלות בגרות,
(החל משנות ה- 80 עד 2010) ממוינות לפי סוגים ושיטות,
עם פתרונות מלאים ומודרכים
(בעתיד יתווספו סרטונים בוידאו עם מורה לשאלון 004 .
טריגונומטריה במרחב טרם נבנה
)

להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי

                                       נושא 0: מכינה (לא ינתן כשאלה עצמאית . משותף עם 005)נושא 3: פונקציה מעריכית ופונקציה לוגריתמית
        0.1 חזרה על אלגברה: שיעור בוידאו       3.1 משוואות מעריכיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו,    תרגול
        0.2 משוואות: שיעור בוידאותרגול       3.2 משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו תרגול
        0.3 אי שוויונים: שיעור בוידאו,  תרגול       3.3 בעיות גידול ודעיכה
 
 נושא 1: פונקציות טריגונומטריות נושא 4:  נגזרות
        1.1 משוואות וזהויות טריגונומטריות: שיעור בוידאו,   תרגול       4.1 חקירת פונקציה פולינום, מנה ושורש: שיעור בוידאו ,   תרגול
        1.2 חקירת פונקציות טריגונומטריות: שיעור בוידאו ,  תרגול       4.2 חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית: שיעור, תרגול
        1.3 חישובי שטחים פונקציות טריגונומטריות: שיעור בוידאו, תרגול       4.3 בעיות קיצון  
        1.4 בעיות קיצון פונקציות טריגונומטריות: תרגול  
   
 נושא 5:  אינטגרלים
 נושא 2: טריגונומטריה        5.1 חישוב שטחים פולינום מנה ושורש: שיעור בוידאו,  תרגול
        2.1 טריגונומטריה במישור: שיעור, תרגול        5.2 חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגרתמית: תרגול
         2.2 טריגונומטריה במרחב       5.3 תרגול: פונקצית שורש וחזקה עם מעריך רציונלי: תרגול
 
  

 (הערה: 5.1 כולל בתוכו "אימות אינטגרל"
 וכולל "מציאת פונקציה על פי נגזרתה"  5.3 כולל גם חקירה ובעיות קיצון)

                                                                                      הערה חשובה: השיעורים בוידאו עבור הנושאים 1.3-2.2,  3.3,   4.2-5.3  בבנייה.

 

 

 

 

 

4. פתרון מלא של שאלות ממבחני בגרות שאלון 005 לפי נושאים:
    משוואות, אי שוויונים, חקירת משוואה ממעלה ראשונה, חקירת משוואה ריבועית
, גיאומטריה והסתברות

    
  פרק א'  פרק ב'  בגרויות, מיקוד, תכנית ואחר
                                    (בחירה של שאלה אחת מתוך 2 )(בחירה של 2 שאלות מתוך 3) 

 

    
 נושא 1: חקירת פונקציה ממעלה 1 ו- 2  נושא 3: גיאומטריה חפיפה ותכונות  1. בגרויות אחרונות במתמטיקה, עם פתרונות מלאים:
    2005,  2006   2007    2008    2009    2010 
    2011


2.  דף נוסחאות לבגרות קיץ 2011 ואילך
3. מידע- איך ללמוד את הקורס הנוכחי בעצמי
4. מועד בחינת הבגרות קיץ 2011
5. המיקוד והמבנה לבגרות חורף2011 שאלון 005 
6. מיקוד במתמטיקה חורף 2011 (כל השאלונים)
7. הצמצום לבגרות קיץ 2011  
בעזרת קורס זה תוכל ללמוד בעצמך, צעד אחר צעד,
בקלות וביעילות, למבחן הבגרות במתמטיקה שאלון 005.
בשלב א- תוכל ללמוד את השיעורים בוידאו עם מורה
ובשלב ב- תוכל לתרגל מאות שאלות בגרות,
(החל משנות ה- 80 עד 2010) ממוינות לפי סוגים ושיטות, 
עם פתרונות מלאים ומודרכים
להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי
        1.1 חזרה על אלגברה: שיעור בוידאו       3.1 משולשים ומרובעים: שיעור בוידאו,  תרגול
        1.2 משוואות: שיעור בוידאותרגול       3.2 המעגל: שיעור בוידאו,  תרגול
        1.3 אי שוויונים: שיעור בוידאו,  תרגול 
        1.4 חקירת פונקציה ממעלה 1: שיעור בוידאו  תרגול נושא 4:  גיאומטריה דימיון ופרופורציה
 

       1.5 חקירת פונקציה ממעלה 2: שיעור בוידאו,  תרגול

       4.1 דמיון ופרופורציה: שיעור בוידאותרגול 
   
 נושא 2: סדרות נושא 5:  הסתברות  
        2.1 סדרה חשבונית: תרגול       5.1 דיאגרמת עץ: שיעור בוידאותרגול 
        2.2 סדרה הנדסית: תרגול               5.2 טבלת הצלחה כשלון: שיעור בוידאותרגול
        2.3 סדרה הנדסית אינסופית יורדת: תרגול       5.3 ברנולי: שיעור בוידאו,  תרגול
         2.4 סדרה מעורבת: תרגול          5.4 טבלה דו ממדית: שיעור בוידאו,  תרגול
        2.5 כלל נסיגה וסדרה כללית: תרגול        5.5 שאלות משולבות: שיעור בוידאו,  תרגול

 

 

  

  

5. פתרון מלא של שאלות ממבחני בגרות שאלון 007 לפי נושאים:
    וקטורים

  

 
 

                  תוכן עניינים שאלון 007 - מאגר שיעורים בוידאו עם מורה, ותרגולים מבגרויות עם פתרונות מלאים        לדף הראשי של שאלון 007
  
                                                                                  
 

   
                                    פרק א'פרק ב'

1. שאלוני בחינות בגרות 2005-2010
 פתרונות מלאים למגוון שאלות בווקטורים ומרוכבים מימין

2. תכנית הבחינה שאלון 007

3. מועד בחינת הבגרות חורף/קיץ 2011
4. מיקוד במתמטיקה חורף 2011
5. דף נוסחאות לבגרות קיץ 2011 ואילך

בעזרת אתר זה תוכל ללמוד בעצמך צעד אחר צעד,
מרמת הבסיס עד רמת הבגרות את נושאי הוקטורים והמרוכבים.
הקורס כולל הסברים ושיטות קלות להבנה.
הקןרס כולל את מירב שאלות הבגרות בווקטורים ובמרוכבים
החל משנות ה- 80 ועד 2009, עם פתרונות מלאים


להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי

 


 

 נושא 1: גיאומטריה אנליטית -הועלה עד רמת 4 יח"ל
      1.1: גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים: תרגול
      1.2: גיאומטריה אנליטית המעגל: תרגול
      1.3: אליפסה פרבולה והיפרבולה- טרם הועלה
נושא 4:  מספרים מרוכבים- הועלה עד רמת 5 יח"ל
        4.1 מספרים מרוכבים פעולות: שיעור
            תרגול
 נושא 2:  וקטור אלגברי- הועלה עד רמת 5 יח"ל

       4.2 מספרים מרוכבים משוואות: שיעור
           
 תרגול

 

       2.1 וקטורים הצגות ומצבים הדדיים: שיעור, 
           
תרגול

       4.3 מספרים מרוכבים סדרות: שיעור,
         
  תרגול

        2.2 וקטורים מרחקים: שיעור
             
תרגול
       4.4 מספרים מרוכבים הנדסה אנליטית: שיעור
              תרגול
        2.3 וקטורים זוויות, שטחים, ונפחים: שיעור
            
תרגול
  נושא 5: פונקציה מעריכית  ולוגרתמית- הועלה עד רמת 4 יח"ל
(הועלה לאתר רמת 4 יח"ל. יש לבצע השלמה ל- 5 יח"ל)
  נושא 3: וקטור גיאומטרי- הועלה עד רמת 5 יח"ל       5.1 משוואות מעריכיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו (4 יח"ל),
             תרגול
        3.1 וקטור גיאומטרי: שיעור,
            
תרגול

       5.2 משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו ( 4 יח"ל),  
            
 תרגול

         5.2 בעיות גידול ודעיכה: תרגול( 4 יח"ל) 
   
  נושא 6: פונקציה מעריכית ולוגריתמית (כולל טריגונומטרית) הועלה עד רמת 4 יח"ל
         6.2 חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית: תרגול( 4 יח"ל)
            6.2 בעיות קיצון עם פונקציה מעריכית ולוגריתמית: תרגול (4 יח"ל) (ש' 11-13, 16)
         6.3 חישובי שטחים עם פונקציה מעריכית ולוגריתמית: תרגול (4 יח"ל)

 

6. פתרון מלא של שאלות בגרות עבור שאלון 804 לפי נושאים:

משוואות טריגונומטריות, חקירת פונקציות טריגונומטריות, חישובי שטחים עם אינטגרלים טריגונומטרים, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות פולינום מנה     ושורש ריבועי, גיאומטריה אוקלידית, טריגונומטריה במישור, הסתברות, אי שוויונים, חקירת פונקציה/משוואה ממעלה ראשונה ושנייה

  

                       תוכן עניינים שאלון 804 - מאגר שיעורים בוידאו עם מורה, ותרגולים מבגרויות עם פתרונות מלאים                לדף הראשי של שאלון 804

                                פרק א- בחירה של 2 מבין 3 שאלותפרק ב- בחירה של 2 מתוך 3 שאלותפרק ג- בחירה של 2 מתוך 3 שאלות
 
נושא 0: חקירת פונקציה ממעלה ראשונה ושנייה

נושא 4: גיאומטריה חפיפה ותכונות

נושא 7:  נגזרות חקירה
        0.1 חזרה על אלגברה: שיעור בוידאו       4.1 משולשים ומרובעים: שיעור בוידאו, תרגול       7.1 משוואות וזהויות טריגונומטריות: שיעור בוידאותרגול
        0.2 משוואות: שיעור בוידאו, תרגול        4.2 המעגל: שיעור בוידאו, תרגול       7.2 חקירת פונקציה פולינום, מנה ושורש: שיעור בוידאו ,   תרגול
        0.3 אי שוויונים: שיעור בוידאו, תרגול         7.3 חקירת פונקציות טריגונומטריות: שיעור בוידאו , תרגול
        0.4 חקירת פונקציה ממעלה 1: שיעור בוידאותרגול נושא 5:  גיאומטריה דמיון ופרופורציה הערה חשובה
        0.5 חקירת פונקציה ממעלה 2: שיעור בוידאו,  תרגול       5.1 דמיון ופרופורציה: שיעור בוידאו, תרגול נושא 8:  נגזרות בעיות קיצון
         8.1 בעיות קיצון: תרגול (לא בחומר ש' 11-13, 16) 
 נושא 1: בעיות מילוליותנושא 6:  טריגונומטריה   
        6.1 טריגונומטריה במישור: שיעור, תרגול  
 נושא 2: הנדסה אנליטית  נושא 9:. אינטגרלים
 

           תרגול גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים
           תרגול גיאומטריה אנליטית המעגל

הערה: בשאלון 804 מותר לפתור שאלות בגיאומטריה       9.1 חישוב שטחים פולינום מנה ושורש: שיעור בוידאו,  תרגול
 נושא 3: הסתברות        בעזרת כלים מנושא 6.1 טריגונומטריה       9.2 חישובי שטחים פונקציות טריגונומטריות: שיעור בוידאו, תרגול
        3.1 דיאגרמת עץ: שיעור בוידאו, תרגול   (9.1 כולל בתוכו "אימות אינטגרל"  ו- "מציאת פונקציה על פי נגזרתה")
        3.2 טבלת הצלחה כשלון: שיעור בוידאו, תרגול  הערה חשובה
        3.3 ברנולי: שיעור בוידאו, תרגול   
        3.4 טבלה דו ממדית: שיעור בוידאו, תרגול   
        3.5 שאלות משולבות: שיעור בוידאו, תרגול    מבחני בגרות ומידע נוסף
   
     1.   מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 804
        2.   תכנית ההיבחנות שאלון 804 שפירסם משרד החינוך
        3.   להתייעצות עם נציג טלפוני
 
      4.   להדגמה והסבר על המערכת
   

     5.    דף הנוסחאות לבגרות חורף 2011   
             דף נוסחאות לבגרות קיץ 2011 ואילך

     6.    מועד בחינת הבגרות חורף/קיץ 2011
     7.    מיקוד במתמטיקה חורף 2011
            למיקוד ולתכנית חורף 2011
 

הערה חשובה 1 לתלמידי  שאלון 804 הניגשים לבגרות קיץ 2011 ואילך:
לא יהיה מיקוד, אך יחולו הצמצומים הבאים:
בפרק א- תהיה שאלה אחת מנושא 1, שאלה אחת מנושא 2, ושאלה אחת מנושא 3
(0.1, 0.2, 0.3 יהוו מכינה, 0.4 ו 0.5 לא יהיו  שאלות כאלו בבגרות אלא. רק רקע)
בפרק ב- תהיינה 2 שאלות גיאומטריה ו -1 טריגונומטריה או להפך
בפרק ג- תהיינה 3 שאלות, ולא נקבע שתהיינה בהכרח שאלה אחת מכל נושא
(8.2 ירד מהבגרות החל מקיץ 2011)
הערה חשובה שנייה- שינוי החל מבגרות קיץ 2012

  להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי

 

 

6. פתרון מלא של שאלות בגרות עבור שאלון 805 לפי נושאים:

  

                         תוכן עניינים שאלון 805 (4 יחידות לימוד מתמטיקה, שאלון שני)

                    

                                   פרק אחד- בחירה של 3 מתוך 4

בגרויות אחרונות שאלון 805 ואחר

                           נושא 1: סדרות - טרם הועלהנושא 3: נגזרות וחקירה של פונקציות חזקה,מעריכיות ולוגריתמיות1. מבחני בגרות במתמטיקה שאלון 805   
2. מבנה בחינת הבגרות במתמטיקה שאלון 805 
3. דף הנוסחאות לבגרות חורף 2011   
     דף נוסחאות לבגרות קיץ 2011 ואילך
4. מועד בחינת הבגרות חורף/קיץ 2011
5. מיקוד במתמטיקה חורף 2011
     למיקוד ולתכנית חורף 2011בעזרת קורס זה תוכל לתרגל בעצמך, צעד אחר צעד,
בקלות וביעילות, למבחן הבגרות במתמטיקה שאלון 805.
מאות שאלות בגרות,
(החל משנות ה- 80 עד 2010) ממוינות לפי סוגים ושיטות,
עם פתרונות מלאים ומודרכים
(בעתיד יתווספו עוד סרטונים בוידאו עם מורה לשאלון 805 .
טריגונומטריה במרחב וסדרות טרם נבנה
)

להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי

             3.1 חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית: שיעור, תרגול
 נושא 2: פונקציה מעריכית ולוגריתמית            3.2 בעיות קיצון פונקציה מעריכית ולוגריתמית: תרגול
       2.1 משוואות מעריכיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו, תרגול               3.3 חקירת פונקצית שורש ופונקציה עם חזקת מנה: תרגול
       2.2 משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו, תרגול
       2.3 בעיות גידול ודעיכה: תרגולנושא 4: אינטגרלים ושטחים של פונקציות חזקה, מעריכיות ולוגריתמיות
       4.1 חישוב שטחים פונקציה מעריכית ולוגרתמית: תרגול
       4.2 מציאת פונקציה על פי נגזרתה: תרגול
 הערה: הנושאים סדרות וטריגונומטריה במרחב- טרם הועלו
.נושאים 2.3, 4, 5 - השיעור בוידאו טרם הועלה,
אך יש תרגולים מפורטים ומודרכים
 נושא 5: טריגונומטריה במרחב- טרם הועלה

 

 

 

 

7. פתרון מלא של שאלות ממבחני בגרות שאלון 807 לפי נושאים:
    וקטורים

  

          תוכן עניינים שאלון 807 - מאגר שיעורים בוידאו עם מורה, ותרגולים מבגרויות עם פתרונות מלאים  לדף הראשי של שאלון 807

                  

               
  פרק א'- בחירה של 2 מבין 3 שאלות פרק ב'- בחירה של 1 מבין 2 שאלות1. שאלוני מבחני בגרות 807
   פתרונות מלאים למגוון שאלות בווקטורים
   ומרוכבים מימין

2. תכנית בחינת הבגרות 807
3. דף הנוסחאות שמחולק בבחינת הבגרות כעזר

4. מועד בחינת הבגרות חורף/ קיץ 2011
5.
מיקוד במתמטיקה חורף 2011
    למיקוד ולתכנית חורף 2011

6. דף הנוסחאות לבגרות חורף 2011   
   דף נוסחאות לבגרות קיץ 2011 ואילך 


בעזרת אתר זה תוכל ללמוד בעצמך צעד אחר צעד,
מרמת הבסיס עד רמת הבגרות את נושאי הוקטורים
והמרוכבים.
את נושא הפוקציה המעריכית ולוגריתמית
לרבות החשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
תוכל ללמוד/לתרגל מרמת הבסיס
עד רמת 4 יח"ל.להצטרפות ומחירון מלא, רכישת מינוי בחיוב טלפוני או באשראי

 

 

נושא 1: גיאומטריה אנליטית -הועלה עד רמת 4 יח"ל
      1.1: גיאומטריה אנליטית משולשים ומרובעים: תרגול
      1.2: גיאומטריה אנליטית המעגל: תרגול
      1.3: אליפסה פרבולה והיפרבולה- טרם הועלה
נושא 6: בעיות גידול ודעיכה -הועלה עד רמת 4 יח"ל
    6.1 משוואות מעריכיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו (4 יח"ל),   תרגול
נושא 2: וקטור אלגברי ווקטור גיאומטרי - הועלה עד רמת 5 יח"ל    6.2 משוואות לוגריתמיות ואי שוויונים: שיעור בוידאו ( 4 יח"ל),    תרגול
    2.1 וקטורים הצגות ומצבים הדדיים: שיעור,    תרגול     6.3 בעיות גידול ודעיכה: תרגול( 4 יח"ל)    
    2.2 וקטורים מרחקים: שיעור,    תרגול
    2.3 וקטורים זוויות, שטחים, ונפחים: שיעור,    תרגול נושא 7: פונקציה מעריכית ולוגריתמית (כולל טריגונומטרית) הועלה עד רמת 4 יח"ל
    7.1 חקירת פונקציה מעריכית ולוגריתמית: תרגול( 4 יח"ל)
נושא 3: וקטור גיאומטרי - הועלה עד רמת 5 יח"ל
    3.1
וקטור גיאומטרי: שיעור,     תרגול    
    7.2 בעיות קיצון עם פונקציה מעריכית ולוגריתמית: תרגול (4 יח"ל) (ש' 11-13, 16)
    7.3 חישובי שטחים עם פונקציה מעריכית ולוגריתמית: תרגול (4 יח"ל)
נושא 4: מספרים מרוכבים - הועלה עד רמת 5 יח"ל
     4.1 מספרים מרוכבים פעולות: שיעור,    תרגול  
    4.2 מספרים מרוכבים משוואות: שיעור,     תרגול
     4.3 מספרים מרוכבים סדרות: שיעור,     תרגול 
     4.4 מספרים מרוכבים הנדסה אנליטית: שיעור,   תרגול 
   
  נושא 5: טריגונומטריה במרחב- לא הועלה לאתר 

 

 

 

 

שאלונים