לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות


              חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
      דף נוסחאות 
 חינם חינם 
     להלן הפתרונות המלאים
1. 
               שאלה 1 ופתרון מלא      שאלה 2 ופתרון מלא      שאלה 3 ופתרון מלא      שאלה 4 ופתרון מלא      שאלה 5 ופתרון מלא       שאלה 6 ופתרון מלא
 מהמאגר 802
חינם
 מהמאגר 802
חינם
 מהמאגר 802
חינם
 מהמאגר 802
חינם
  מהמאגר 802
חינם לחברים
  מהמאגר 802
חינם לחברים
         


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2.  

                שאלה 7 ופתרון מלא      שאלה 8 ופתרון מלא       
 מהמאגר 802 מהמאגר 802  
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
    3. 
               שאלה 9 ופתרון מלא      שאלה 10 ופתרון מלא      שאלה 11 ופתרון מלא      שאלה 12 ופתרון מלא      שאלה 13 ופתרון מלא      שאלה 14 ופתרון מלא
 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
         
            
 שאלה 15 ופתרון מלא שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא    
 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802    
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
        
            


4. 
                שאלה 19 ופתרון מלא      שאלה 20 ופתרון מלא      שאלה 21 ופתרון מלא     
 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
    


5. 
                שאלה 22 ופתרון מלא      שאלה 23 ופתרון מלא      שאלה 24 ופתרון מלא      שאלה 25 ופתרון מלא
 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
    


6. 
               שאלה 26 ופתרון מלא      שאלה 27 ופתרון מלא      שאלה 28 ופתרון מלא      שאלה 29 ופתרון מלא      שאלה 30 ופתרון מלא
 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802 מהמאגר 802
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        


    סוף התרגול בספר דיגיטלי "סטטיסטיקה" .

      בהצלחה!!!

 

 

מידע על התרגול הנוכחי "סטטיסטיקה" (פירוט פורמלי, ניתן לדלג) 


מספר השאלות בתרגול: 30 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • סטטיסטיקה בגרות, סטטיסטיקה  3 יחידות, סטטיסטיקה שאלון 802, סטטיסטיקה תרגילים, סטטיסטיקה תרגילים מבגרויות, סטטיסטיקה תרגילים עם פתרונות, סטטיסטיקה פתרונות, סטטיסטיקה נוסחאות
  • סטטיסטיקה שאלות רשימת מספרים, סטטיסטיקה טבלת שכיחות, סטטיסטיקה טבלת שכיחות עם משתנה, סטטיסטיקה דיאגרמת עמודות, סטטיסטיקה דיאגרמת עיגול, סטטיסטיקה שאלות אחרות

ידע מקדים נדרש: שיעור : סטטיסטיקה
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 802.
לחנות הקורסים)

 

כדי לנווט בין השאלונים השונים, לחץ על תמונת השאלון הרצוי: