בחזרה לתרגול משוואות

לשאלה הראשונה עם פתרון מלאלהלן חוברת התרגול (חוברת השאלות) בקובץ לצפייה ו/או הדפסה:

לצפייה בקובץ במסך מלא - לחץ כאן