לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

להלן השאלות

              חוברת השאלות
(חוברת התרגול)
      סיכום של כל הנושא הנוכחימאגר משרד החינוך 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
   

 

להלן הפתרונות המלאים

1.   

               שאלה 1 ופתרון מלא      שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא      שאלה 4 ופתרון מלא שאלה 5 ופתרון מלא 
 מהמאגר 801  מהמאגר 801  מהמאגר 801 מהמאגר 801  מהמאגר 801
 חינם חינם חינם חינם חינם לחברים
        


התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

2. 

                שאלה 6 ופתרון מלא      שאלה 7 ופתרון מלא      שאלה 8 ופתרון מלא      שאלה 9 ופתרון מלא     שאלה 10 ופתרון מלא  
 מהמאגר 801  מהמאגר 801  מהמאגר 801  מהמאגר 801  מהמאגר 801   
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
       

3.   
             שאלה 11 ופתרון מלא שאלה 12 ופתרון מלא      שאלה 13 ופתרון מלא       שאלה 14 ופתרון מלא      שאלה 15 ופתרון מלא
  מהמאגר 801 מהמאגר 801  מהמאגר 801  מהמאגר 801  מהמאגר 801 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        
          
 שאלה 16 ופתרון מלא שאלה 17 ופתרון מלא שאלה 18 ופתרון מלא שאלה 19 ופתרון מלא  
 מהמאגר 801  מהמאגר 801   מהמאגר 801  מהמאגר 801   
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא  
        


                               סוף התרגול בספר דיגיטלי "סדרה חשבונית" .

                     בהצלחה!!!מספר השאלות בתרגול: 19 שאלות

מה התרגול כולל? להלן פירוט פורמלי שניתן לדלג עליו.
  • סדרה חשבונית, סכום סדרה חשבונית, סכום סידרה חשבונית, שאלון 801, הצבה בנוסחאות,הצבה, הפרש סדרה חשבונית, נוסחת האיבר הכללי, סכום איברים בסדרה חשבונית, בעיות מילוליות, סדרות חשבוניות, סידרה חשבונית, סדרות חשבוניות
    סידרה חשבונית, סכום של סדרה חשבונית, סידרה חשבונית נוסחאות, נוסחאות סידרה חשבונית, נוסחא למציאת האיבר הכללי
  • סדרה חשבונית נוסחה, סידרה חשבונית נוסחאות, סדרה חשבונית תרגילים, סידרה חשבונית נוסחה, תרגילי סדרות חשבוניות, סדרות חשבוניות תרגילים, סדרות חשבוניות תרגול, תרגול סדרות חשבוניות, סדרה חשבונית נוסחאות

ידע מקדים נדרש: שיעור 5: סדרה חשבונית
האם התרגול בחינם? הקבצים שמסומנים באייקון הם בחינם. ( ניתן לרכוש מינוי בקלות לכל התכנים של שאלון 005.
לחנות הקורסים)