לפרטים ורכישת הקורס
בחינם התחילו עכשיו

בשיעור זה יש קבצים שירדו מתכנית הלימודים של 2017 ואילך.
הקבצים שמסומנים ב- לא צריך ללמוד אותם.

להלן השאלות

                 חוברת השאלות
(חוברת התרגול)

 
  
    

להלן הפתרונות המלאים    

1.  
                        שאלה 1 ופתרון מלא     שאלה 2 ופתרון מלא     שאלה 3 ופתרון מלא     שאלה 4 ופתרון מלא    פתרון שאלה 5 ופתרון מלא     שאלה 6 ופתרון מלא     שאלה 7 ופתרון מלא                     
 חורף 1991 חורף 1995 חורף 1989  קיץ 2005  קיץ 1999 חורף 1992 חורף 2008  
         
                   

                  הערה: שאלה 8 הורדה והועברה למיקום אחר

 

 

2.  
       
                        שאלה 9 ופתרון מלא    שאלה 10 ופתרון מלא    שאלה 11 ופתרון מלא     שאלה 12 ופתרון מלא      שאלה 13 ופתרון מלא      שאלה 14 ופתרון מלא      שאלה 15 ופתרון מלא 
 קיץ 1990 חורף 1999 חורף 2001 קיץ 1996 קיץ 2006 מועד ב'  קיץ 1993 קיץ 1999 
 חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים חינם לחברים
                    

 

התקדמו לחבילה המלאה, בתשלום:

                         שאלה 16 ופתרון מלא     שאלה 17 ופתרון מלא     שאלה 18 ופתרון מלא      שאלה 19 ופתרון מלא      שאלה 20 ופתרון מלא    
 קיץ 2004 מועד ב' קיץ 2003  קיץ 1991  חורף 1994  קיץ 2006 מועד ב'     
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא    
              


          
                        שאלה 21 ופתרון מלא    שאלה 22 ופתרון מלא    שאלה 23 ופתרון מלא                   שאלה 24 ופתרון מלא    שאלה 25 ופתרון מלא    שאלה 26 ופתרון מלא
 חורף 1988 חורף 2003 חורף 2009 חורף 2006 חורף 2000 קיץ 1992
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
            

 

       

                        שאלה 27 ופתרון מלא    שאלה 28 ופתרון מלא    שאלה 29 ופתרון מלא
 קיץ 1997 קיץ 2003 מועד ב' קיץ 2006 מועד ב' מיוחד
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
        


       
                        שאלה 30 ופתרון מלא     שאלה 31 ופתרון מלא     שאלה 32 ופתרון מלא     שאלה 33 ופתרון מלא     שאלה 34 ופתרון מלא     שאלה 35 ופתרון מלא 
 חורף 1997 חורף 1996  קיץ 2006 חורף 1990 קיץ 2000 קיץ 2006
 מיתרים נחתכים מיתרים נחתכים מיתרים נחתכים 2 חותכים חותך ומשיק חותך ומשיק
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
                   

 

 

3.         
                        שאלה 36 ופתרון מלא    שאלה 37 ופתרון מלא                                        
 חורף 2005 חורף 1998       
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא       
                
                            שאלה 38 ופתרון מלא    שאלה 39 ופתרון מלא    שאלה 40 ופתרון מלא    שאלה 41 ופתרון מלא     שאלה 42 ופתרון מלא     שאלה 43 ופתרון מלא  
  קיץ 1995 קיץ 1994 חורף 1970 קיץ 1988  קיץ 2008 מועד ב' קיץ 2007 מועד מיוחד 
  לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
                 

 

 

4.  

         
                        שאלה 44 ופתרון מלא    שאלה 45 ופתרון מלא    שאלה 46 ופתרון מלא                   שאלה 47 ופתרון מלא     שאלה 48 ופתרון מלא     שאלה 49 ופתרון מלא      שאלה 50 ופתרון מלא      שאלה 51 ופתרון מלא                   
 חורף 2002 קיץ 2007 קיץ 2008 מועד א' קיץ 2004 מועד א' קיץ 2001  קיץ 2009 מועד א' קיץ 1989 קיץ 2001 
       חוצה זווית חוצה זווית חוצה זווית חיצונית תאלס + חוצה זווית תאלס + חוצה זווית 
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא 
              

 

         
                        שאלה 51 נוספת        
  שאלה בסיסית  
 לרכישת הקורס המלא  
   

                              הערה: גם שאלה 56 כוללת תרגול לאוקלידס

 

 

5.  
                        שאלה 52 ופתרון מלא    שאלה 53 ופתרון מלא    שאלה 54 ופתרון מלא    שאלה 55 ופתרון מלא     שאלה 56 ופתרון מלא 
     חורף 1977 שאלה מבגרות 

 קיץ 2007 מועד ב
כולל גם אווקלידס'

 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
             

 

 

6.  
                  שאלה 57 ופתרון מלא שאלה 58 ופתרון מלא      שאלה 59 ופתרון מלא שאלה 60 ופתרון מלא שאלה 61 ופתרון מלא שאלה 62 ופתרון מלא שאלה 63 ופתרון מלא
 קיץ 2012 חורף 2012 קיץ 2012 חורף 2011 חורף 2011 חורף 2010 קיץ 2010
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
         
              
 שאלה 64 ופתרון מלא שאלה 65 ופתרון מלא שאלה 66 ופתרון מלא שאלה 67 ופתרון מלא
 שאלה 68 ופתרון מלא שאלה 69 ופתרון מלא שאלה 70 ופתרון מלא
 קיץ 2010  קיץ 2010 מועד ב' קיץ 2010 מועד ב'  קיץ 2010  קיץ 2011 קיץ 2011 חורף 2012
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       
              
 שאלה 71 ופתרון מלא  שאלה 72 ופתרון מלא  שאלה 73 ופתרון מלא  שאלה 74 ופתרון מלא  שאלה 75 ופתרון מלא  שאלה 76 ופתרון מלא  שאלה 77 ופתרון מלא
 חורף 2012 קיץ 2012 קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2012 מועד ב' קיץ 2013 חורף 2014 קיץ 2013 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       
              
 שאלה 78 ופתרון מלא  שאלה 79 ופתרון מלא שאלה 80 ופתרון מלא  שאלה 81 ופתרון מלא שאלה 82 ופתרון מלא שאלה 83 ופתרון מלא
 שאלה 84 ופתרון מלא
 קיץ 2009 מועד ב' חורף 2010 קיץ 2010 מועד ב' חורף 2011 קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2011 מועד ב' קיץ 2010
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       
              
 שאלה 85 ופתרון מלא שאלה 86 ופתרון מלא שאלה 87 ופתרון מלא שאלה 88 ופתרון מלא שאלה 89 ופתרון מלא שאלה 90 ופתרון מלא שאלה 91 ופתרון מלא
 קיץ 2008 מועד ב' חורף 2010 קיץ 2014 קיץ 2012 מועד ב' חורף 2015 קיץ 2015 קיץ 2015 מועד ב'
 לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא לרכישת הקורס המלא
       
              
 שאלה 92 ופתרון מלא            
 קיץ 2016 מועד ב'            
 לרכישת הקורס המלא            
             

    

 

סוף התרג